PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 4 | 777--793
Tytuł artykułu

Brand Equity Measurements and Service Delivery : Empirical Study from the Nigerian Insurance Industry

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Pomiar wartości marek handlowych i świadczenie usług : badanie empiryczne w nigeryjskim sektorze ubezpieczeniowym
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W niniejszym artykule oceniono pomiar wartości marek handlowych w odniesieniu do świadczenia usług przez firmy ubezpieczeniowe w Nigerii. Przyjęto scenariusz badań objaśniających. Posłużono się techniką celowego doboru próby, a dane zebrano za pomocą ustrukturyzowanego kwestionariusza. Badaniem objęto 31 firm ubezpieczeniowych w Nigerii i uzyskano 68% zwrotności kwestionariuszy z całej próby liczącej 212 respondentów. Zgromadzone w ten sposób dane poddano analizie w oparciu o metodę regresji danych. Wyniki ukazały relatywne znaczenie indywidualnego pomiaru wartości marki handlowej i jego pozytywny związek ze świadczeniem usług przez przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe w Nigerii. Niniejsze badania powinny uświadomić organy regulacyjne co do potrzeby ciągłego zaangażowania środowiska akademickiego, praktyków ubezpieczeniowych oraz innych interesariuszy w analizowanie, nadzorowanie i poprawę poziomu penetracji rynku ubezpieczeniowego w Nigerii. Zaleca się, aby praktycy ubezpieczeniowi włączyli kreowanie wartości w proces świadczenia usług jako krytycznie ważne, co pozwoli na dobry wizerunek i reputację marki. Wreszcie, Krajowa Komisja Ubezpieczeniowa (ang.: National Insurance Commission) powinna poważnie traktować swą funkcję nadzorczą poprzez regularne angażowanie się w pozyskiwanie opinii zwrotnej ubezpieczających i ubezpieczonych w zakresie opinii klientów na temat marek ubezpieczeniowych. Artykuł przedstawia empiryczne podejście do menedżerów firm ubezpieczeniowych z punktu widzenia potrzeby zwracania uwagi i badania świadomości marki, skojarzeń z marką oraz zaufania do niej przez klientów. (abstrakt oryginalny)
EN
This study evaluates brand equity measurements on service delivery of insurance companies in Nigeria. An explanatory research design was employed. A purposive sampling technique was adopted. Structured questionnaire was employed for data gathering exercise. The study surveyed 31 insurance companies in Nigeria; with a sample size of 212 giving a response rate of 68%. More so, data collected was analysed using multiple regression method. Findings from the study have shown the relative importance of individual brand equity measurement and how positively related to service delivery of insurance companies in Nigeria. This research awakes the regulatory body of the need to continually engage academia, insurance practitioners and other stakeholders in scrutinising and improving insurance market penetration level in Nigeria. Insurance practitioners are enjoined to take value creation in their service delivery process critically important in a bid to allow for good brand repute and image. Lastly, National Insurance Commission should take its supervisory function crucial by regularly engaging in getting feedbacks from insuring populace concerning customers' insurance brand judgment. The study provides an empirical approach to managers of insurance companies on the need to embark on frequent brand awareness, brand association and brand trust with the insuring public. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
777--793
Opis fizyczny
Twórcy
 • Lagos State University, Lagos, Nigeria
 • University of Lagos, Nigeria
Bibliografia
 • Aaker, D. (2003). The power of the brand differentiator. Sloan Management Review Fall: 83-87
 • Anon (2004b). The future of financial services. US Banker: Thomas Media.
 • Anon (2004a). Key imperatives for value creation. Life Insurance International 8-9.
 • Ajemunigbohun, S.S.; Dansu, F.S.; Asokere, S.S. (2010). Marketing: Repolishing insurance service delivery (Nigeria's Case). African Journal of Management and Administration 3 (4): 123-126.
 • Atchinson, B. (2008). Self regulation and the insurance industry - A viable proposition in Geneva Association information newsletter. PROGRES 48/December.
 • Babbie, E. (2005). The basic of social research. 3rd ed. Canada: Thomson Learning Inc.
 • Baldauf, A.; Cravens K.S.; Binder G. (2003). Performance Consequences of Brand Equity Management Evidence from Organization in the Value Chain. Journal of Product &Brand Management 12 (4): 220-236.
 • Bamert, T.; Wehrli, H.P. (2005). Service quality as an important dimension of brand equity in Swiss service industries. Managing Service Quality 15 (2): 132-141.
 • Belaid, S.; Behi, A.T. (2011). The role of attachment in building consumer-brand relationships: An empirical investigation in the utilitarian consumption context. Journal of Product and Brand Management 20 (1): 37- 47.
 • Benrud, E. (2004). Competition between low and high quality products in the financial service market. Journal of Financial Services Research 23 (2): 133-147.
 • Berry, L.L. (2000). Cultivating service brand equity. Journal of the Academy of Marketing Science 28: 128-137.
 • Biel, A.L. (1992). How brand image drives brand equity. Journal of Advertising Research 12: 6 - 12.
 • Brenda, S. (2002). The insurance company branding challenge. Insurance Marketing Magazine February/March.
 • Brophy, R. (2005). Branding and product distribution in the Irish Insurance Industry. Insurance Institute of Ireland February 14.
 • Chandon, P. (2003). Note on measuring brand awareness, brand image, brand equity and brand value. Working Paper Series. Faculty & Research.
 • Chen, A.C. (2001). Using free association to examine the relationship between the characteristics of brand association and brand equity. Journal of Product and Brand Management 10 (7): 439-451.
 • Damtew, K.; Pagidimarri, V. (2013). The role of trust in building customer loyalty in insurance sector: A study. IOSR Journal of Business and Management 14 (4): 82-93.
 • Davis, S.M. (2000). Brand asset management. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Davis, S.M. (2000). Brand asset management: driving profitable growth through your brand. California: Jossey-Bass Incorporation.
 • Delgado-Ballester, E.; Munuera-Aleman, J.L. (2005). Does brand trust matter to brand equity? Journal of Product and Brand Management 14 (3): 187-196.
 • Etzel, M.J.; Walker, B.J.; Stanton, W.J. (2001). Marketing. 12th edn. New York: McGraw-Hill Companies Incorporated.
 • Farhana, M. (2012). Brand elements lead to brand equity: Differentiate or die. Information Management and Business Review 4 (4): 223 - 233.
 • Fill, C. (2005). Marketing communication: Engagement, strategy and practice. England: Pearson Education Limited.
 • Fournier, S. (2011). Consumers' relationships with brands. Perspectives on Brand Management 1: 229 - 252.
 • Gautam, V.; Kumar, M. (2012). An empirical investigation to analyze the brand equity and resonance of banking services: Evidence from India. Management 7(1): 3-16.
 • Gbede, G.O. (2003). Marketing insurance service. Lagos: Westbourne Business School.
 • Ghodeswar, B.W. (2008). Building brand identity in competitive markets: A conceptual model. Journal of Product and Brand Management 17 (1): 4-12.
 • Halliburton, C.; Poebaru, A. (2010). The role of trust in consumer relationship. ESCP Europe Business School.
 • He, H.; Li, Y. (2011). Key service drivers for high-tech service brand equity: The mediating role of overall service quality and perceived value. Journal of Marketing Management 27 (1/2): 77-79.
 • Homburg, C.; Pflesser, C. (2000). A multiple layer model of market-oriented organizational culture: Measurement issues and performance outcomes. Journal of Marketing Research 37(4): 449-462.
 • Homburg, C.; Klarmann, M.; Schmitt, J. (2010). Brand awareness in business markets: When is it related to firm performance? International Journal of Research in Marketing 27: 201-212.
 • Hsieh, A.; Li, C. (2007). The moderating effect of brand image on public relations perceptions and customer loyalty. Marketing Intelligence and Planning 26 (1): 26-42
 • Hsu, T.; Hung, L.; Tang, J. (2012). An analytical model for building brand equity in hospitality firms. Annals of Operations Research 195 (1): 355-378.
 • Jobber, D. (2004). Principal and practice of marketing (4th edn). UK: McGraw-hill International Limited.
 • Jobber, D. (2007). Principles and practice of marketing .5th ed. Berkshire: McGraw-Hill Education
 • Keller, K.L. (2001). Building customer-based brand equity: A blueprint for creating strong brands. Marketing Science Institute.
 • Keller, K.L. (2003). Strategic brand management: Building, measuring and managing brand equity. 2nd ed. Upper Saddle River: Prentice Hall
 • Keller, K.L. (2003). Understanding brands, branding and brand equity. Interactive Marketing 5 (1): 7.
 • Keller, K.L. (2009). Building strong brand in a modern marketing communications environment. Journal of Marketing Communication 15 (2/3): 139-155.
 • Keller, K.L. (2013). Strategic brand management: Building, measuring and managing brand equity (4th edn). Essex: Pearson Education Limited.
 • Keller, K.L.; Lehmann, D.R. (2003). How do brands create value? Marketing Management May/June: 26-31.
 • Kim, K.H.; Kim, K.S.; Kim, D.Y.; Kim, J.H.; Kang, S.K. (2008). Brand equity in hospital marketing. Journal of Business Research 61 (1): 75-82.
 • Kimpakorn, N.; Tocquer, G. (2010). Service brand equity and employee brand commitment. Journal of Services Marketing 24 (5): 378-388.
 • Knapp, D.E. (2000). The brand mindset. New York: McGraw-Hill.
 • Kohli, P.; Levthesser, L. (2009). Brand equity: capitalizing on intellectual capital. Fullerton: California State University.
 • Koniewski, M. (2012). Brand awareness and customer loyalty. PMR Research. Available at: http://www.research-pmr.com/userfiles/file/wp/Brand-Awareness-and-Customer-Loyalty.pdf. Accessed 15 November 2017.
 • Kotler, P.; Keller, K.L. (2009). Marketing management (13th edn). New Jersey: Pearson Education Incorporated.
 • Krishnan, B.C.; Hartline, M.D. (2001). Brand equity: is it more important in services? Journal of Services Marketing 15 (5): 328-342.
 • Krishnan, H.S. (1996). Characteristics of memory association: A customer-based equity perspective. International Journal of Research in Marketing 13: 389-405.
 • Kuikka, A.; Laukkanen, T. (2012). Brand loyalty and the role of hedonic value. Journal of Product and Brand Management 21 (7): 529-537.
 • Leone, R.P.; Roa, V.R.; Keller, K.L.; Luo, A.N.; McAlister, L.; Srivastava, A. (2006). Linking brand equity to customer equity. Journal of Service Research 9 (2): 125-138.
 • Lovelock, C.; Wright, L. (1999). Principles of service marketing and management. New York: Upper Saddle River.
 • Macdonald, E.K.; Sharp, B.M. (2000). Brand awareness effects on consumer decision making for a common, repeat product: A replication. Journal of Business Research 48 (1): 5-15.
 • Malik, M.E.; Ghafoor, M.M.; Iqbal, H.K. (2013). Importance of brand awareness and brand loyalty in assessing purchase intentions on consumer. International Journal of Business and Social Science 4 (5): 167-171.
 • Maryam, H.D.; Nayyeri, L.R. (2012). Evaluating the brand equity from the view of customers in Banking. International Conference on Law, Humanities and Management July: 15-16.
 • Microsoft Dynamics Report (2009). Insurers boost productivity, improve service and better manage data with CRM. Available at: http://www.crm.dynamics.com. Accessed 15 November 2014.
 • Morgan, R.M.; Hunt, S.D. (1994). The commitment-trust theory of relationship marketing. Journal of Marketing 58: 20-38.
 • Mourad, M.; Ennew, C.; Kortam, W. (2011). Brand equity in higher education. Marketing Intelligence and Planning 29(4): 403-420.
 • Mudie, P.; Cottam, A. (1999). The management and marketing of services. Oxford: Butterworth Heinemann.
 • Nath, P.; Bawa, A. (2011). Measurement of brand equity of services: Scale construction and validation. Journal of Service Research 11(2): 135-154.
 • Nwankwo, S.I.; Ajemunigbohun, S.S. (2013). Customer relationship management and customer retention: Empirical assessment from Nigeria's Insurance Industry. Business and Economics Journal 4(2). Doi: 10.4172/2151- 6219.1000081.
 • Nwankwo, S.I.; Durowoju, S.T. (2011). Customers' evaluation of the quality of insurance services in Lagos, Nigeria. International Journal of Business and Management 6(10): 265-272.
 • O'cass, A.; Grace, D. (2003). An exploratory perspective of service brand associations. Journal of Services Marketing 17: 452-475.
 • O'cass, A.; Grace, D. (2004). Exploring consumer experiences with a service brand. Journal of Product and Brand Management 13: 257-268.
 • O'Loughlin, D.; Szmigin, I. (2005). External and internal accountability of financial services suppliers: current paradoxes in managing expectations and experiences. Journal of Strategic Marketing 13(2): 133-147.
 • Olowokudejo, F.F. (2009). Does religion affects the procurement of insurance policies? Evidence from Nigeria. The Nigerian Journal of Risk and Insurance 6: 30-42.
 • Ozretic-Dosen, D. (2007). Service branding: Analysis of brand names and symbols in insurance brand-building in Croatia and Slovenia. Research Paper: University of Zagreb 40(3): 147-156.
 • Punch (2016). List of registered insurance companies in Nigeria. October, Wednesday, 12: 17.
 • Quarles, R. (2004). A conceptual and measurement model for brand equity research. QSA Research and Strategy.
 • Rajagopal (2008). Measuring brand performance through metrics application. Measuring Business Excellence 12(1): 29-38
 • Rego, L.L.; Billett, M.T.; Morgan, N.A. (2009). Consumer-based brand equity and firm risk. Journal of Marketing 74 (November): 47-60.
 • Roberts, J.; Merriless, B. (2007). Multiple roles of brands in business-to-business services. Journal of Business and Industrial Marketing 22(6): 410-417.
 • Rust, R. T.; Chung, T. (2006). Marketing models of service and relationships. Marketing Science 3(2): 5-16.
 • Sammy, M.K.; Iravo, M.; Omwenga, J. (2016). Effects of service brand personality on brand performance in the context of Kenya's Insurance Sector. European Journal of Business and Management 8 (18): 104-115.
 • Saunders, M.; Lewis, P.; Thornhill, A. (2009). Research methods for business students (5th edn.). Essex: Pearson Education Limited.
 • Schanz, K. (2014). Brand equity in insurance-An economic view. Available at: http//www.meinsurancereview.com. Accessed 16 January 2017.
 • Severi, E.; Ling, K.C. (2013). The mediating effects of brand association, brand loyalty, brand image and perceived quality on brand equity. Asian Social Science 9 (3): 125-137.
 • Siddiqui, M.H.; Sharma, TG. (2010). Measuring the customer perceived service quality for Life insurance services: An empirical investigation. International Business Research 3(3): 171-186.
 • Taylor, S.A.; Hunter, G.L.; Lindberg, D.L. (2007). Understanding (Customer-based) brand equity in financial services. Journal of Service Marketing 21(4); 241-252.
 • Temporal, P. (2000). Branding in Asia. Singapore: John Wiley & Sons.
 • Van Looy, B.; Gemmel, P.; Va Dierdonck, R. (2003). Services management - An integrating approach. Harlow: Prentice Hall.
 • Wang, J. (2015). The relationship between brand association and brand equity in the brand relationship management. International Research Journal of Arts and Social Sciences 4(1): 1-6.
 • Wang, W.; Li, H. (2012). Factor influencing mobile service adoption: A brand equity perspective. Internet Research 22(2): 142-179.
 • Wijaya, B.S. (2013). Dimensions of brand image: a conceptual review from the perspective of brand communication. European Journal of Business Management 5(31): 55-65.
 • Wood, L. (2000). Brands and brand equity: Definition and management. Journal of Management Decision 38(9): 662- 669.
 • Wu, C.; Liao, S.; Chen, Y.; Hsu, W. (2011). Service quality, brand image and price fairness impact on the customer satisfaction and loyalty. Proceedings of the IEEE - IEEM.
 • Yusuf, T.O.; Gbadamosi, A.; Hamadu, D. (2009). Attitude of Nigerians towards insurance services: An empirical study. African Journal of Accounting, Economics, Finance and Banking Research 4: 34-46.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171496718

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.