PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 12 (CD) | 44--54
Tytuł artykułu

Zaangażowanie pracowników a zagrożenia związane z materialnymi warunkami pracy w Polsce

Warianty tytułu
Employee Engagement and Hazards Associated to Material Working Conditions in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorstwa poszukujące możliwości wzrostu wydajności pracy swoich pracowników często nie dostrzegają, że można to osiągnąć poprzez wzrost zaangażowania zatrudnionych na skutek poprawy warunków pracy. Minimum, które organizacja powinna zapewniać pracownikom, chcąc oczekiwać ich zaangażowania w pracę, stanowi niwelowanie zagrożeń związanych z materialnymi warunkami pracy. W artykule zidentyfikowano zmiany materialnych warunków pracy w Polsce w zakresie występujących zagrożeń na tle zmian zaangażowania zatrudnionych. Za okres badawczy przyjęto lata 2006-2016. Korzystając z dostępnych danych Aon Hewitt oraz GUS dotyczących zaangażowania pracowników i warunków pracy zauważono, że zaangażowanie rosło na tle poprawy materialnych warunków pracy. Poszukując zależności między zaangażowaniem pracowników a zagrożeniami związanymi z materialnymi warunkami pracy posłużono się także współczynnikiem korelacji Pearsona. (abstrakt oryginalny)
EN
Companies seeking to increase the productivity of their employees often fail to see that it can be achieved through increased engagement of employees as a result of improved working conditions. The minimum that an organization should provide to its employees, in order to expect them to engage in work, is the eliminating hazards associated with material working conditions. The aim of the article was to recognize the changes in the hazards associated to material working conditions in Poland in relation to the changes in the engagement of employees. For the research period 2006-2016 was adopted. Based on an analysis of available GUS and Aon Hewitt data on employee engagement and working conditions, it was noted that employee engagement increased with improved material working conditions. Looking for a relationship between employee engagement and workplace hazards, Pearson's correlation coefficient was also used. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
44--54
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Aon Hewitt. (2015). Trends in Global Employee Engagement. http://www.aon.com/attachments/human-capital-consulting/2015-Trends-in-Global-Employee-Engagement-Report.pdf (20.07.2017).
 • Aon Hewitt. (2016). Trendy w zaangażowaniu 2016. http://bestemployerseurope.aon.com/pl/ (20.07.2017).
 • Borkowska, S. (2014). Rola zaangażowania pracowników. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2, 9-26.
 • Budgol, M. (2006). Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 • Chojnicki, J., Jarosiewicz, G. (2012). ABC BHP. Informator dla pracodawców, Warszawa: GIP.
 • Croston, D. (2008). Employee engagement. "The People FIRST" Approach to Building a Business. Sydney: Moonstone Media.
 • Dyląg, W. (2013). BHP w biurze. Warszawa: PIP.
 • Gableta, M., Cierniak-Emerych, A., Pietroń-Pyszczek, A., Bodak, A. (2016). Kształtowanie warunków pracy z wykorzystaniem partycypacji pracowników jako wyraz respektowania ich interesów. W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 430, Sukces w zarządzaniu kadrami. Dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Problemy zarządczo-psychologiczne. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • Gólcz, M. (2009). Stres w pracy. Poradnik dla pracownika. Warszawa: GIP.
 • Gólcz, M. (2012). Stres w pracy. Poradnik dla pracodawcy. Warszawa: GIP.
 • GUS (2007). Warunki pracy w 2006 roku. Warszawa: GUS.
 • GUS (2008). Warunki pracy w 2007 roku. Warszawa: GUS.
 • GUS (2009). Warunki pracy w 2008 roku. Warszawa: GUS.
 • GUS (2010). Warunki pracy w 2009 roku. Warszawa: GUS.
 • GUS (2011). Warunki pracy w 2010 roku. Warszawa: GUS.
 • GUS (2012). Warunki pracy w 2011 roku. Warszawa: GUS.
 • GUS (2014). Warunki pracy w 2013 roku. Warszawa: GUS.
 • GUS (2016). Warunki pracy w 2015 roku. Warszawa: GUS.
 • GUS (2017). Warunki pracy w 2016 roku. Warszawa: GUS.
 • Juchnowicz, M. (2012). Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania. Warszawa: PWE.
 • Karczewski, J.T., Karczewska, K.W. (2012). Zarządzanie bezpieczeństwem pracy. Gdańsk: ODDK.
 • Kmiotek, K. (2016). Zaangażowanie pracowników w miejscu pracy. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 • Kodeks Pracy (2016). Warszawa: MPiPS.
 • Kowalczyk, C. (2010). Jak ocenić ryzyko zawodowe. Warszawa: GIP.
 • Mathieu, J.E., Zajac, D.M. (1990). A review and meta-analysis of the antecedents, correlates and consequences of organizational commitment. Psychological Bulletin, t. 108(2), 171-194.
 • Młokosiewicz, M. (2015). Znaczenie dobrych relacji z pracownikami w praktyce polskich przedsiębiorstw. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, t. 3(39), Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (849), 103-116.
 • Nowacka, W.Ł. (2013). Ergonomia i ochrona pracy. Warszawa: SGGW.
 • Pech, R., Slade, B. (2006). Employee disengagement: is there evidence of a growing problem? Handbook of Business Strategy, t. 7(1).
 • Robinson, D., Perryman, S., Hayday, S. (2004). The Drivers of Employee Engagement, Brighton: Institute for Employment Studies.
 • Steelcase Global Report. (2016). Engagement and the Global Workplace Key findings to amplify the performance of people, teams and organizations, https://info.steelcase.com/global-employee-engagement-workplace-comparison (20.06.2017).
 • Warchał, M. (2010). Ocena ryzyka zawodowego - czynniki psychospołeczne. Warszawa: GIP.
 • Wojtaszczyk, K. (2013). (Dys)funkcjonalne rozwiązania w zakresie kształtowania warunków pracy. Przykład firmy Google. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 288, s. 249-258.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171496796

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.