PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 4 | 1017--1034
Tytuł artykułu

The Role of Culture in the Sustainable Development of Voivodships in Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Miejsce kultury w zrównoważonym rozwoju polskich województw
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem opracowania jest próba oceny znaczenia kultury dla zrównoważonego rozwoju polskich województw. Dla realizacji celu badawczego zastosowano metodę taksonomiczną, która pozwala na wyodrębnienie obszarów podobnych do siebie pod względem badanych cech oraz umożliwia ich pogrupowanie w rejony o podobnych warunkach rozwoju. Na podstawie przeprowadzonej analizy danych źródłowych i wyznaczonych syntetycznych wskaźników zrównoważonego rozwoju można stwierdzić z całą pewnością, że działania z zakresu kultury (w ujęciu instytucjonalnym) podejmowane w polskich województwach mają istotne znaczenie dla poziomu ich zrównoważenia. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the study is an attempt to assess the importance of culture for the sustainable development of Polish voivodships. For the purpose of this research, a taxonomic method was used to distinguish areas similar to one another in terms of the characteristics examined and to group them into regions with similar development conditions. On the basis of the analysis of the source data and the set of synthetic indicators of sustainable development it can be stated with certainty that cultural activities (in terms of institutional approach) taken in Polish voivodships are important for the level of their sustainability. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
1017--1034
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznań University of Economics and Business, Poland
autor
 • Poznań University of Economics and Business, Poland
Bibliografia
 • Harrison, L.E.; Huntington, S.P. (2000). Culture Matters. How Values ShapeHuman Progress. New York: Basic Books.
 • Hausner, J.; Karwińska, A.; Purchla, J. (2013). Wstęp. In: Hausner, J.; Karwińska, A.; Purchla, J. (eds.). Kultura a rozwój: 13-17. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 • Kołodziejczyk, D.; Gospodarowicz, M. (eds.) (2014). Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju infrastruktury jako głównego czynnika zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, cz. 2. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.
 • Krzyminiewska, G.; Pondel, H. (2016). Sustainable development of rural municipalities of the Wielkopolska Voivodship - an attempt AT evaluation. Economic and Environmental Studies 16(2): 191-206.
 • Local Data Bank. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Available at: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start. Accessed April 2017.
 • Łogwiniuk, K. (2011). Zastosowanie metod taksonomicznych w analizie porównawczej dostępu do infrastruktury ICT przez młodzież szkolną w Polsce. Economy and Management 1: 7-23.
 • Murzyn-Kupisz, M. (2012). Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Mynarski, S. (ed.) (1992). Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Nowak, L. (2003). Metody taksonomiczne. In: Mruk, H. (ed.). Analiza rynku: 203-211. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Olejnik, I. (2006). Wielowymiarowa analiza zróżnicowania przestrzennego rozwoju handlu w Polsce. In: Mikołajczyk, J. (ed.). Handel - znaczenie we współczesnej gospodarce: 195-202. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług.
 • Pascual, J. (2009). Polityki kulturalne, rozwój społeczny i innowacyjność instytucjonalna, czyli: dlaczego potrzebujemy Agendy 21 dla kultury?. In: Kłosowski, W. (ed.). Kierunek Kultura. Promocja regionu przez kulturę. Warszawa: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki.
 • Payne, A., Phillips, N. (2010). Development. Cambridge: Polity Press.
 • Siemiński, J. L. (2008). Koncepcja "sustainable development" - ujęcie planistyczne, infrastruktura i ekologia terenów wiejskich. Infrastructure and Ekology of Rural Areas 3: 175-189.
 • Szomburg, J. (2002). Kultura i przemysły kultury szansą rozwojową dla Polski. In: Szomburg, J. (ed.). Kultura i przemysły kultury szansą rozwojową dla Polski: 9-13. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Szultka, S.; Zbieranek, P. (2012). Nowy wymiar kultury. In: Szultka, S.; Zbieranek, P. (eds.). Kultura - Polityka - Rozwój. O kulturze jako ,,dźwigni'' rozwoju społecznego polskich metropolii i regionów: 7-13. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • The National Strategy for Cultural Development for years 2004-2013 (2004). Warszawa: Ministerstwo Kultury.
 • Throsby, D. (2001). Economics and Culture. Cambridge University Press.
 • Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski 2015 (2015). Katowice: Główny Urząd Statystyczny.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171497205

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.