PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 6(3) Rozpoznawanie złóż i budownictwo podziemne | 35--45
Tytuł artykułu

Stan techniczny obudowy wyrobisk korytarzowych jako źródło zagrożenia obwałami

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Technical Condition of Galleries Lining as a Source of Roof Falls Hazard
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule poruszono zagadnienia związane z utrzymaniem stateczności wyrobisk korytarzowych przy pogarszającym się stanie technicznym obudowy. Omówiono metodę diagnozowania obudów wyrobisk korytarzowych oraz przedstawiono wartościowanie zużycia elementów obudowy i jego wpływ na ocenę stanu technicznego konstrukcji. Wskazano na konieczność prowadzenia szkoleń dla pracowników dozoru w zakresie diagnozowania i oceny stanu technicznego obudów wyrobisk górniczych oraz objęcia wyrobisk stałym monitoringiem w aspekcie zagrożenia obwałami i zawałami. (abstrakt oryginalny)
EN
The article addressed the issues, connected width maintenance of galleries stability at the deterioration of lining technical condition. Described methods of diagnostic galleries lining and presented influence of lining technical wear on this technical condition. Indicated necessity of trainings for staff towards diagnostic and evaluating the technical condition of lining and lead constant monitoring of galleries in terms of hazard from roof falls. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • W. Bocheński, K. Pacześniowski, K. Rułka, B. Sawka. "Zabezpieczanie stalowych obudów odrzwiowych przed korozyjnym działaniem środowiska kopalnianego." Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa, nr 782, 1993.
 • M. Chudek, S. Duży, G. Dyduch, P. Głuch, H. Kleta. Diagnostyka wyrobisk górniczych czynnikiem optymalnej ich eksploatacji i zachowania bezpieczeństwa w kopalniach podziemnych. Zagadnienia wybrane. Gliwice: Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2012.
 • M. Chudek, S. Duży, H. Kleta, Z. Kłeczek, K. Stoiński, A. Zorychta. Zasady doboru i projektowania obudowy wyrobisk korytarzowych i ich połączeń w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny. Gliwice-Kraków-Katowice: Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2000.
 • M. Chudek. Obudowa wyrobisk górniczych. Część 1. Obudowa wyrobisk korytarzowych i komorowych. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk, 1986.
 • S. Duży. "Elementy zarządzania jakością w procesie drążenia wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego." Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 23, zeszyt specjalny 2, pp. 71-80, 2007.
 • G. Dyduch. "Wpływ korozji na zmianę właściwości technicznych stalowej obudowy odrzwiowej wyrobisk korytarzowych o długim okresie użytkowania."Rozprawa doktorska, Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii, Gliwice, 2011.
 • "Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie." PN-B-03200:1990.
 • L. Lichołai i in. Budownictwo ogólne. Tom 3. Elementy budynków, podstawy projektowania. Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 2008.
 • R. Orłowicz, S. Leleń. "Stopień zużycia budynków murowych." Warstwy - dachy i ściany, nr 2, pp. 41-42, 2002.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 139, poz. 1169, Dz. U. z 2006 r. Nr 124, poz. 863, Dz. U. z 2010 r. Nr 126, poz. 855)
 • L. Runkiewicz. Diagnostyka i wzmacnianie konstrukcji żelbetonowych. Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 1999.
 • Talarczyk J. "Narada w sprawie zagrożenia opadem skał i zawałowego." Internet: http://www.wug.gov.pl/media/rzecznik_prasowy_informuje/Narada-wsprawie- zagrozenia-opadem-skal-i-zawalowego/idn:2603 [02.2017]
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171497299

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.