PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 10 | 53--58
Tytuł artykułu

Rozwój koncepcji zarządzania wysokim zaangażowaniem pracowników organizacji - studia literaturowe

Warianty tytułu
Development of High Commitment Management Concept - the Literature Review
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu było przedstawienie genezy i rozwoju koncepcji zarządzania wysokim zaangażowaniem pracowników organizacji (High Commitment Management - HCM). Ważnym celem metodycznym artykułu było określenie luki badawczej występującej w obszarze badań nad koncepcją HCM. Dotychczasowe badania nad znaczeniem technik wysokiego zaangażowania potwierdziły ich pozytywny wpływ na zaangażowanie pracowników wobec organizacji, niemniej jednak nie podejmowano prób zbadania podobnej korelacji w przypadku zaangażowania wobec zawodu. W pracy dokonano przeglądu literatury światowej, a także polskiej co pozwoliło na określenie istniejącego stanu wiedzy odnośnie przedstawionej koncepcji zarządzania. Na podstawie obszernego przeglądu literatury omówiono podstawowe przesłanki rozwoju koncepcji wysokiego zaangażowania pracowników. Początkowo zaangażowanie pracowników dotyczyło wyłącznie obszaru samej organizacji, to jednak w latach 80-tych dwudziestego wieku coraz częściej zaczęto analizować inne możliwe punkty skupienia tego zaangażowania. Późniejsze badania potwierdziły, że pracownicy mogą skupiać swoje zaangażowanie na różnych elementach, niekoniecznie na organizacji ogólnie pojętej. Przeprowadzone badania empiryczne z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, dały możliwość rozwoju nowej koncepcji zarządzania zaangażowaniem pracowników - HCM, która została opracowana na podstawie doświadczeń płynących z wdrożenia systemów HPWS (High Performance Work Systems). Przeprowadzone badania literaturowe, pozwoliły na wskazanie luki badawczej, która stała się wyzwaniem badawczym dla autorów niniejszego opracowania". (abstrakt autora)
EN
The aim of the article is to describe the origins and further development of High Commitment Management (HCM) concept. With the applied method, the article aimes at defining a research gap that might exist in the HCM approach. The previous studies focusing on the importance of High Commitment Management have confirmed its positive correlation with the organizational commitment of employees. However, No studies have been conducted to investigate the correlation between HCM and occupational commitment of employees. The research was based on the review of both international (in English) and Polish scientific literature. This allowed to summarize the findings regarding the HCM concept. Based on the broad literature review, basic presumptions regarding further development of HCM have been stated. The first attempts to describe employee commitment were related to the sole organization, however, in the 1980s the scientists begun to analyse other possible foci of commitment. Further studies have shown that employees can focus their commitment on a variety of elements, not necessarily related to the organization itself. The empirical studies conducted in the 1990s led to a development of the new High Commitment Management concept acquired from the experience gained form multiple implementations of High Performance Work Systems (HPWS). Additional literature studies allowed to point out several research gaps which become a scientific challenge to the Authors of the present paper. The conducted literature study allowed to indicate the research gap which has become a challenge for the further research to be conducted by the Authors of the paper. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
53--58
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • [1] Arthur J.B. (1994), Effects of Human Resource Systems on Manufacturing Performance and Turnover, "The Academy of Management Journal", Vol. 37, No. 3, pp. 670-687.
 • [2] Aryee S., Budhwar P.S., Chen Z.X. (2002), Trust as a Mediator of the Relationship between Organizational Justice and Work Outcomes: Test of a Social Exchange Model, "Journal of Organizational Behavior", Vol. 23, No. 3, pp. 267-285.
 • [3] Borkowska S. (2009), ZZL a innowacyjność organizacji biznesowych, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", Nr 2, s. 11-30.
 • [4] Cohen A. (2000), The Relationship between Commitment Forms and Work Outcomes: A Comparison of Three Models, "Human Relations", Vol. 53, No. 3, pp. 387-417.
 • [5] Colarelli S.M. (1998), Psychological Interventions in Organizations. An Evolutionary Perspective, "American Psychologist, Vol. 53, pp. 1044-1056.
 • [6] Czakon W. (red.), (2013), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 • [7] Czop K., Leszczyńska A. (2012), Poziom zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa a zaangażowanie organizacyjne pracowników, "Organizacja i Kierowanie", Nr 152, s. 27-41.
 • [8] Fisher R" Mansell A. (2009), Commitment across Cultures: A Meta-analytical Approach, "Journal of International Business Studies", Vol. 40, No. 8, pp. 1339-1358.
 • [9] Guest D.E. (1997), Human Resource Management and Performance: A Review and Research Agenda, "The International Journal of Human Resource Management", Vol. 8, No. 3, pp. 263-276.
 • [10] Haas D.F., Deseran EA. (1981), Trust and Symbolic Exchange, "Social Psychology Quarterly", Vol. 44, No. 1, pp. 3-13.
 • [11] Hofstede G. (2010), Cultures and Organizations: Software of the Mind (3rd ed.), McGraw-Hill, New York.
 • [12] Hrebiniak L.G., Alutto J.A. (1972), Personal and Role-Related Factors in the Development of Organizational Commitment, "Administrative Science Quarterly", Vol. 17, No. 4, pp. 555-573.
 • [13] Juchnowicz M. (2010), Zarządzanie przez zaangażowanie, PWE, Warszawa.
 • [14] Marchington M., Wilkinson A. (2005), Human Resource Management at Work (Third edition), CIPD, London.
 • [15] Mathieu J.E., Zając D.M. (1990), A Review and Meta-analysis of the Antecedents, Correlates, and Consequences of Organizational Commitment, "Psychological Bulletin", Vol. 108, No. 2, pp. 171-194.
 • [16] Meyer J.P., Allen N.J. (1991), A Three-component Conceptualization of Organizational Commitment, "Human Resource Management Review", Vol. 1, No. 1, pp. 61-89.
 • [17] Meyer J.P., Stanley D.J. Herscovitch L., Topolnytsky L. (2002), Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization: A Meta-analysis of Antecedents, Correlates, and Consequences, "Journal of Vocational Behavior", Vol. 61, No. 1, pp. 20-52.
 • [18] Mikuła B. (2012), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 213-224.
 • [19] Morrow P.C., Wirth R.E. (1989), Work Commitment among Salaried Professionals, "Journal of Vocational Behavior", Vol. 34, No. 1, pp. 40-56.
 • [20] Mowday R.T., Steers R.M., Porter L.W. (1979), The Measurement of Organizational Commitment, "Journal of Vocational Behavior", Vol. 14, No. 2, pp. 224-247.
 • [21] Pfeffer J. (1998), The Human Equation: Building Profits by Putting People First, Harvard Business School Press, Boston.
 • [22] Porter L.W., Steers R.M., Mowday R.T., Boulian P.V. (1974), Organizational Commitment, Job-Satisfaction, and Turnover among Psychiatric Technicians, "Journal of Applied Psychology", Vol. 59, No. 5, pp. 603-609.
 • [23] Roberts K.H., O'Reilly C.A. (1974), Measuring Organizational Communication, "Journal of Applied Psychology", Vol. 59, No. 3, pp. 321-326.
 • [24] Romzek B.S., Hendricks J.S. (1982), Organizational Involvement and Representative Bureaucracy: Can We Have It Both Ways? "The American Political Science Review", Vol. 76, No. 1, pp. 75-82.
 • [25] Schneider S.C. (1988), National vs Corporate Culture: Implications for Human Resource Management, "Human Resource Management", Vol. 27, No. 2, pp. 231-246.
 • [26] Szwiec P. (2012), Twórczość pracownicza w kontekście grup funkcjonujących w organizacjach, "Organizacja i Kierowanie", Nr 152, s. 43-58.
 • [27] Vandenberg R.J., Scarpello V. (1994), A Longitudinal Assessment of the Determinant Relationship between Employee Commitments to the Occupation and the Organization, "Journal of Organizational Behavior", Vol. 15, No. 6, pp. 535-547.
 • [28] Vandenberghe С., Bentein К., Stinglhamber F. (2004), Affective Commitment to the Organization, Supervisor, and Work Group: Antecedents and Outcomes, "Journal of Vocational Behavior", Vol. 64, No. 1, pp. 47-71.
 • [29] Wiener Y. (1982), Commitment in Organizations: A Normative View, "The Academy of Management Review", Vol. 7, No. 3, 418-428.
 • [30] Wood S., de Menezes L. (1998), High Commitment Management in the U.K.: Evidence from the Workplace Industrial Relations Survey, and Empolyers' Manpower and Skill Practices Survey, "Human Relations", Vol. 51, No. 4, pp. 485-515.
 • [31] Wright P.M., Gardner T.M., Moynihan L.M. (2003), The Impact of HR Practices on the Performance of Business Units, "Human Resource Management Journal", Vol. 13, No. 3, pp. 21-36.
 • [32] Yousaf A., Sanders K" Shipton H. (2011), Proactive and Politically Skilled Professionals: What is the Relationship with Affective Occupational Commitment? "Asia Pacific Journal Management", Vol. 30, No. 1, pp. 211-230.
 • [33] Zeidan S. (2006), The Relationship between High Commitment Management and Employee Attitudes and Behaviours: The Role of Psychological Contract Fulfilment and Justice (PhD), Victoria University, Melbourne.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171497329

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.