PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 51 | nr 5 | 109--117
Tytuł artykułu

Analiza poziomu rentowności przedsiębiorstwa na przykładzie niepublicznej uczelni wyższej w roku akademickim 2015/2016

Warianty tytułu
Analysis of the Level of Profitability of an Enterprise on the Example of a Non-Public University in the Academic Year 2015/2016
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Szkolnictwo wyższe jest jednym z najważniejszych obszarów w rozwoju każdego kraju, zarówno w ujęciu rozwoju kapitału ludzkiego, jak i w kategoriach ekonomicznych (np. wzrost PKB). Autorzy w artykule koncentrują się na problemach, jakie stają przed zarządzającymi niepublicznymi uczelniami wyższymi. W części teoretycznej została zaprezentowana istota prowadzenia działalności gospodarczej oraz metody oceny poziomu rentowności w działalności podmiotów gospodarczych. Część empiryczna obejmuje analizy przeprowadzone przez Dział Controllingu Finansowego niepublicznej uczelni wyższej w zakresie poziomu jej rentowności. Wyniki analiz w sposób czytelny pokazują, że kluczowym źródłem finansowania badanej instytucji są przychody z czesnego, w szczególności wnoszonego przez studentów niestacjonarnych, dzięki którym możliwe jest finansowanie i realizowanie misji i wizji uczelni, pokrywanie deficytowych studiów w formie stacjonarnej, a także wypracowanie nadwyżki finansowej, dzięki której instytucja ma środki na rozwój i inwestycje. (abstrakt oryginalny)
EN
Higher education is one of the most important areas in the development of each country, both in terms of human capital development and in economic terms (e.g. GDP growth). The article focuses on the problems faced by managers of private universities. The theoretical part presents the nature of economic activity and methods of assessing the level of profitability in the activities of economic entities. The empirical part of the work focuses on the analyses conducted by the Department of Financial Controlling of a private university in the area of the level of its profitability. The results of analyses clearly show that a key source of funding of the studied institution is the revenue from tuition fees, brought by part-time students in particular, which makes it possible to fund and implement the mission and vision of the University, cover the deficit activity of full time programs of study and develop financial surplus which is the source of investment and development of the institution. (original abstract)
Rocznik
Tom
51
Numer
Strony
109--117
Opis fizyczny
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Bibliografia
 • Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działania, Difin, Warszawa 2008.
 • Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Podstawy teorii, PWN, Warszawa 2006.
 • Iwanicz-Drozdowska M., Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2010.
 • Jerzemowska M. (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2013.
 • Lichtarski J. (red.), Podstawy nauk o przedsiębiorstwie, AE we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Marcinkowska M., Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2007.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 216).
 • Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2006.
 • Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauk o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2006.
 • Ustawa z dnia 23 września 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 1982 r., nr 30, poz. 210 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r., nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 2169).
 • Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2004.
 • Wypych M. (red.), Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, Absolwent, Łódź 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171497339

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.