PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 12 | 8--13
Tytuł artykułu

Stanowienie prawa do zabezpieczenia społecznego : (na przykładzie ryzyka niezdolności do pracy)

Warianty tytułu
Creating the Right to Social Security : (on the Example of the Risk of Incapacity for Work)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na zakres ochrony ryzyk socjalnych wpływa proces legislacyjny. Jego prawidłowość może być rozpatrywana w różnych aspektach. Według autorki na szczególną uwagę zasługuje jakość tworzonego prawa i proces demokratyzacji w jego stanowieniu. Każda norma prawa krajowego powinna się wywodzić bądź z ustawy, bądź z aktu wydanego na podstawie ustawy. W przypadku prawa do zabezpieczenia społecznego co najmniej zakres i formy muszą być uregulowane w akcie prawnym rangi ustawy. (abstrakt oryginalny)
EN
The scope of protection of social risks is influenced by the legislative process. Its correctness may be considered in various aspects. Particular attention deserves the quality of the law created and the process of democratization in its creation. Every norm of national law should derive either from an act of parliament or from an act issued under the act. In the case of the right to social security, at least its scope and forms must be regulated in a statutory act of law. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
8--13
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Antonów, K. (2014). W: K. Antonów (red.), Emerytury i renty z FUS. Emerytury pomostowe. Okresowe emerytury kapitałowe. Komentarz. Lex Omega.
 • Babińska, R. (2007). Wzruszalność prawomocnych decyzji rentowych. Warszawa.
 • Babińska-Górecka, R. (2014). Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w dziedzinie ubezpieczenia społecznego. Warszawa.
 • Bałaban, A. (1993). O potrzebie wprowadzenia do systemu źródeł prawa instytucji ustawy organicznej. W: A. Pułło(red.), Zagadnienia współczesnego prawa konstytucyjnego.Gdańsk.
 • Banaszak, B. (2012). Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych. LEX.
 • Dębowska-Romanowska, T. Nowak, T. (2016). W: M. Safian,L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz Art.1-86. Warszawa.
 • Domańska, M. (2014). Implementacja dyrektyw unijnych przez sądy krajowe. Warszawa.
 • Florek, L. (1987). Stanowienie prawa ubezpieczeń społecznych. W: Koncepcje i problemy ubezpieczenia społecznego.Acta Universitatis Wratislaviensis, (134). Wrocław.
 • Garlicki, L. (1990). Glosa częściowo krytyczna do orzeczeniaTK 22 sierpnia 1990 r., K 7/90, OTK, (1); dostęp w LexOmega.
 • Jędrasik-Jankowska, I. Jankowska, K. (2011). Prawo do emerytury. Komentarz do ustaw z orzecznictwem. Warszawa.
 • Safjan, M. (2003). Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Państwo i Prawo, (3).
 • Salwa, Z. (1998). Uprawnienia związków zawodowych. Bydgoszcz.
 • Sanetra, W. (2004). Spory na tle prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. W: U. Jackowiak, A. Malaka (red.),Problemy ubezpieczeń społecznych w 70-lecie istnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wrocław.
 • Sanetra, W. (2009). O jakości prawa ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka, (10)
 • Sanetra, W. (2013). Stanowienie i stosowanie prawa z zakresu ubezpieczeń społecznych. W: Ubezpieczenie społeczne -dawniej i dziś. W 80-lecie uchwalenia ustawy o ubezpieczeniu społecznym. Wrocław.
 • Sierpowska, I. (2015). Glosa aprobująca do wyroku TKz 6 października 2015 r., SK 19/14.OTK-A, (9) 141; dostęp w Lex Omega.
 • Surdykowska, B. Adamczyk, S. (2017). Polskie związki zawodowe a reprezentowanie interesów pracowniczych na poziomie Unii Europejskiej. W: U. Kurczewska, K. Jasiecki(red.), Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Szubert, W. (1976). Problemy kodyfikacji prawa ubezpieczeń społecznych. Państwo i Prawo, (5).
 • Ślebzak, K. (2009). Ochrona emerytalnych praw nabytych.Warszawa.
 • Ślebzak, K. (2013). W: B. Gudowska, K. Ślebzak (red.), Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Emerytury pomostowe. Komentarz. Warszawa.
 • Tuleja, P. (2012). Zdanie odrębne do uzasadnienia wyroku TKz dnia 19 grudnia 2012 r., sygn. K 9/12.
 • Tuleja, P. (2016). W: M. Safian, L. Bosek (red.), KonstytucjaRP. Tom I. Komentarz Art. 1-86. Warszawa.
 • Wiącek, M. (2016). W: M. Safian, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz Art. 1-86. Warszawa.
 • Wiącek, M. (2016a). W: M. Safian, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom II. Komentarz Art. 87-243. Warszawa.
 • Wratny, J. (1987). Kodyfikacja prawa ubezpieczeń społecznych w Polsce. Studia i Materiały, (10). Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171497371

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.