PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 12 | 22--28
Tytuł artykułu

Obowiązki poufności pracowników współpracujących z wykonawcami wolnych zawodów

Autorzy
Warianty tytułu
Confidentiality Duties of Employees Cooperating with Members of Liberal Professions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wykonywanie wolnego zawodu wiąże się z uzyskiwaniem przez profesjonalistę dostępu do wielu informacji istotnych z punktu widzenia interesów klienta. Na mocy przepisów regulujących wykonywanie danego zawodu na profesjonaliście ciąży prawny obowiązek zachowania tych informacji w tajemnicy (tajemnica zawodowa). Jednocześnie wykonując czynności zawodowe może on korzystać z pomocy innych osób, do zadań których będzie należało zapewnienie mu niezbędnego wsparcia, np. o charakterze administracyjno-biurowym czy technicznym. Profesjonalista może także wchodzić w relacje współpracy merytorycznej przy wykonywaniu czynności zawodowych kooperując zarówno z innymi wykonawcami wolnego zawodu, jak i w określonym przepisami zakresie z innymi członkami personelu pomocniczego. Osoby te w konkretnym przypadku mogą mieć status pracowników zatrudnianych bezpośrednio przez danego profesjonalistę. Mogą też być pracownikami podmiotu, który zatrudnia obok nich również wykonawcę wolnego zawodu, na rzecz którego będą wykonywać czynności pomocnicze. W nieunikniony sposób między profesjonalistą i pracownikami wchodzącymi w skład personelu pomocniczego będzie dochodzić do przepływu informacji, które co najmniej w jakiejś części będą się mieściły w domenie tajemnicy zawodowej wolnego zawodu. Autor podejmuje próbę odpowiedzi na pojawiające się w praktyce pytanie o relację między obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej w rozumieniu wynikającym z przepisów regulujących wykonywanie wolnego zawodu a pracowniczym obowiązkiem poufności wynikającym z przepisów kodeksu pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
Exercising a liberal profession involves obtaining access to a range of information relevant to the client's interests by a professional. Under the provisions governing the pursuit of the profession concerned, a Professional is obliged to keep this information confidential (professional secrecy). At the same time, professional who performs professional activities can be assisted by other people, whose tasks will include the necessary suport such as office or technical tasks. A professional may also enter into a relationship of substantive cooperation in exercising professional activities and cooperate both with other members of liberal professions and, in the prescribed manner, other auxiliary staff members. These persons may have, in the specific case, the status of employees directly employed by a particular professional. They may also be employees of an entity which employs a professional in addition to them for whom they will per form ancillary activities. Inevitably, the cooperation of a professional and the auxiliary staff members will lead to the flow of information, which will at least partially belong to the domain of professional secrecy of the liberal profession. In this connection, a question arises about the relationship between the obligation of professional secrecy within the meaning of the provisions governing the exercise of the liberal profession and the employee's obligation of secrecy under the provisions of the Labour Code. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
22--28
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
  • Boć, W. (2010). Status prawny notariusza. Wrocław.
  • Borowicz, J. (2011). Wykonujący wolny zawód jako pracodawca. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (3).
  • Borowicz, J. (2013). Pracowniczy obowiązek przestrzegania tajemnicy określonej w odrębnych przepisach (art. 100 § 2 pkt 5 k.p.). Praca Zabezpieczenie Społeczne, (9).
  • Borowicz, J. (2013a). Pracownik kancelarii notarialnej i jego obowiązek zachowania tajemnicy. Rejent, (9).
  • Jacyszyn, J. (2004). Wykonywanie wolnych zawodów w Polsce. Warszawa.
  • Jacyszyn, J. (2015). Wolny zawód - mit czy rzeczywistośćprawna? W: M. Jabłoński (red.), Przegląd Prawa i Administracji. Tom C/1. Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław.
  • Kuczyński, T. (2016). W: H. Szurgacz (red.), Z. Kubot, A. Tomanek, Prawo pracy. Zarys wykładu. Warszawa.
  • Lewandowicz-Machnikowska, M. (1998). Obowiązek zachowania tajemnicy w prawie pracy. W: Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, polityka społeczna. Wybrane zagadnienia. Opole.
  • Rusinek, M. (2007). Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie karnym. Warszawa, https://sip.lex.pl/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171497395

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.