PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 55(4) Zasady good governance | 163--175
Tytuł artykułu

Sojusz Pacyfiku. Nowy biegun integracji gospodarczej w Ameryce Południowej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Pacific Alliance. A New Pole of Economic Integration in South America
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem pracy jest analiza procesów integracji gospodarczej w Ameryce Południowej. Celem przeprowadzonych badań jest próba dokonania oceny, w jakim stopniu utworzenie ugrupowania Sojuszu Pacyfiku może wpłynąć na kształt procesów integracyjnych na tym kontynencie oraz stanowić alternatywę dla istniejących już ugrupowań, w szczególności największego ugrupowania integracyjnego w Ameryce Południowej, którym jest Wspólny Rynek Południa (Mercosur). W pracy przeprowadzono analizę porównawczą modelu integracji oraz polityki gospodarczej państw tworzących Sojusz Pacyfiku oraz Mercosur, a także analizę danych jakościowych i ilościowych w stosunku do wskaźników ekonomicznych badanych państw. Na bazie przeprowadzonej analizy, wykazane zostały zależności między polityką gospodarczą oraz poziomem rozwoju gospodarczego analizowanych państw, ocen w zakresie konkurencyjności gospodarek oraz stanu wolności gospodarczej. Przeprowadzone badania wykazały, że wspólną cechą polityki gospodarczej państw Sojuszu Pacyfiku jest stosunkowo duże, w porównaniu z innymi państwami regionu, otwarcie na zewnętrzną konkurencję oraz instytucjonalizacja współpracy gospodarczej z państwami wysoko rozwiniętymi. Badania wykazały ponadto, że zastosowana przez te państwa polityka gospodarcza oraz otwarty model integracji gospodarczej miały pozytywny wpływ na ich rozwój gospodarczy, wysokość wymiany handlowej oraz poziom napływu inwestycji zagranicznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject matter of the study is an analysis of the processes of economic integration in South America. The aim of the carried out research is an attempt to assess to what degree the setting up the Pacific Alliance formation may affect the shape of the integration processes on this continent and be an alternative for the already existing formations, particularly the biggest integration bloc in South America, i.e. the Southern Common Market (Mercosur). In his study, the author carried out a comparative analysis of the model of integration and the economic policy of the states forming the Pacific Alliance and Mercosur, as well as an analysis of quantitative and qualitative data related to the economic indicators of the states in question. Based on the carried out analysis, the author pointed out to the relationships between the economic policy and the level of economic development of the states being analysed, evaluations related to competitiveness of economies and the condition of economic freedom. The carried out research have demonstrated that the common feature of the economic policy of the Pacific Alliance member states is a relatively large, compared to other states of the region, openness to external competition and institutionalisation of economic cooperation with economically advanced states. The research also have shown that the economic policy applied by these states and the open model of economic integration have had a positive impact on their economic development, volume of trade, and the level of foreign investment inflow.(original abstract)
Rocznik
Strony
163--175
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • 2017 Index of Economic Freedom (2017), The Heritage Foundation, Washington..
 • Balassa B. (1973), The theory of economic integration, George Allen and Unwin, London.
 • Bulmer-Thomas V. (2003), Economic history of Latin America since independence, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Democracy Index 2016 (2017), Economist Intelligence Unit, London.
 • Dobrzycki W. (2000), Stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej. Historia i współczesność, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Dobrzycki W. (2002), System międzyamerykański, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Hofman A.A. (2001), The economic development of Latin America in the twentieth century, Edward Elgar, Cheltenham Northampton.
 • Informe Mercosur 17 (2012), Inter-American Development Bank (IDB), Buenos Aires.
 • Word Tariff Profiles 2016 (2016), World Trade Organization, Geneva.
 • World Economic Outlook 2016 (2016), International Monetary Fund, Washington.
 • https://alianzapacifico.net/en/ [dostęp: 27.02.2017].
 • http://www.data.worldbank.org/ [dostęp: 27.02.2017].
 • http://www.imf.org/ [dostęp: 27.02.2017].
 • http://www.mercosur.int/ [dostęp: 27.02.2017].
 • http://rtais.wto.org/ [dostęp: 27.02.2017].
 • http://www.unasursg.org/ [dostęp: 27.02.2017].
 • http://unctadstat.unctad.org/ [dostęp: 27.02.2017].
 • https://www.wto.org [dostęp: 27.02.2017].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171497539

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.