PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | t. 18, z. 5, cz. 3 Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe : bezpieczeństwo społeczności lokalnych | 73--90
Tytuł artykułu

Migracje - nieracjonalna obawa czy uzasadnione zagrożenie dla społeczności lokalnych?

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Migrations - Irrational Fear or Justified Threat for Local Communities?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie istotnych zdaniem autora zagrożeń, które niosą ze sobą imigracje zewnętrzne oraz ocena ich wpływu na bezpieczeństwo społeczności lokalnych. (fragment tekstu)
EN
Now 76 million migrants live in Europe. Although migrations are not a new phenomenon for Europeans, their growing scale causes the increase in fear among most societies in our continent. Those fears are also present among the Poles and a growing protest particularly against the relocation of refugees leads to the fact that our attitude towards foreigners has been constantly monitored by CBOS. Migration flows can have a significant impact on a local community both demographically and economically, socially or culturally. The objective of this article is to point out important threats which according to the author are brought about by external migrations and the assessment of their influence on the safety of local communities. (original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
 • Andryszewska M. (2009), Problemy adaptacji kulturowej uchodźców czeczeńskich na przykładzie ośrodka dla uchodźców w Białymstoku [w:] J. Nikitorowicz, D. Misiejuk (red.), Procesy migracji w społeczeństwie otwartym. Perspektywy edukacji międzykulturowej, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok.
 • Fehler W. (2009), Lokalny wymiar wewnętrznego bezpieczeństwa państwa [w:] W. Fehler (red.), Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym, Warszawa.
 • Gocalski W. (2009), Procesy migracyjne jako źródło szans i zagrożeń dla społeczności lokalnych [w:] W. Fehler (red.), Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym, Warszawa.
 • Górny A., Grabowska-Lusińska I., Lesińska M., Okólski M. (2010), Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Kawczyńska-Butryn Z. (2009), Migracje. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curii-Skłodowskiej, Lublin.
 • Młynarczuk A. (2009), Dylematy integracji dzieci czeczeńskich w kontekście sytuacji szkolnej [w:] J. Nikitorowicz, D. Misiejuk (red.), Procesy migracji w społeczeństwie otwartym. Perspektywy edukacji międzykulturowej, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok.
 • Poushter J. (2016), European opinions of the refugee crisis in 5 charts, Pew Research Center, Fact Tank. News in the numbers, September 16, 2016, [online] http://www.pewresearch.org/facttank/2016/09/16/european-opinions-of-the-refugee-crisis-in-5-charts/.
 • Szulecka M. (2017), Migracje jako źródło wybranych zagrożeń porządku prawnego i publicznego. Wnioski z badań jakościowych [w:] W. Klaus, K. Laskowska, I. Rzeplińska (red.), Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Szweda E. (2016), Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Najbliżej człowieka, Difin, Warszawa.
 • Świniarski J. (2009), Bezpieczeństwo lokalne w ujęciu aksjologicznym [w:] W. Fehler (red.), Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym, Warszawa.
 • Urban A. (2012), Wpływ ukształtowania przestrzeni publicznej na bezpieczeństwo społeczności lokalnych, AON, Warszawa.
 • DECYZJA RADY (UE) 2015/1601 z dnia 22 września 2015 r. ustanawiająca środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji, Dz. U. UE L 248/80 z 24.09.2015.
 • IDMC, GRID (2016), Global report on internal displacement, [online] http://www.internal-displacement.org/assets/publications/2016/2016-global-report-internal-displacement-IDMC.pdf.
 • KE, Demography Report (2015), [online] http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6917833/KE-BM-15-003-EN-N.pdf/76dac490-9176-47bc-80d9-029e1d967af6.
 • KE, Migrant integration (2017), [online] http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/8081569/KS-01-17-539-EN-N.pdf/3eba7121-91fd-4512-aeb5-b820a55517e2.
 • KE, Relocation and resettlement, 3 June 2017, [online] https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170613_factsheet_relocation_and_resettlement_en.pdf.
 • KE, Residence permits statistics (2016), [online] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Residence_permits_statistics
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171497681

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.