PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 3(53) | 47--72
Tytuł artykułu

Rola strategii operacyjnej w procesie przeobrażeń przedsiębiorstw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Operational Strategy in the Process of Enterprise Transformations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy oceny wpływu sprawnie realizowanej w przedsiębiorstwach strategii operacyjnej na efektywność procesów ich przeobrażania. Przedstawiono w nim wyniki badań przeprowadzonych w latach 1999-2013 w przedsiębiorstwach działających na terenie Polski, a więc w okresie zarówno prosperity, jak i światowego kryzysu. Badania przeprowadzono w trzech okresach: 1999-2002, 2003-2005 i 2011-2013. W badaniach wykorzystano zaproponowany przez autora do tego celu model przeobrażeń przedsiębiorstwa. Wykazały one, jakie istotne zmiany zaszły w badanych okresach nie tylko w zarządzaniu przedsiębiorstwami, ale również w podejściu do realizowanej strategii operacyjnej. Stwierdzono, że kluczowe dla realizacji strategii operacyjnej czynniki związane z obszarami kosztów i jakości, z czasem stawały się czynnikami podstawowymi, a ich rolę, jako wyróżniające w budowaniu przewagi konkurencyjnej, przejęły czynniki związane z obszarami obsługi i innowacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns assessment of the impact of an efficiently implemented at enterprises operational strategy on effectiveness of the processes of their 72 Andrzej R. Chrzanowski transformation. The author presented in it findings of the research carried out in 1999-2013 at enterprises operating in Poland, therefore, in the period of both prosperity and the global crisis. The research was carried out in the three periods: 1999-2002, 2003-2005 and 2011-2013. The author made use in the research the model of enterprise transformations proposed by him for that purpose. It showed what important changes took place in the periods in question not only in enterprise management but also in the approach to the implemented operational strategy. He ascertained that the key for implementation of the operational strategy factors related to the areas of costs and quality over time were becoming the basic factors and their role, as the dominant in building competitive edge, was taken over by the factors related to the areas of service and innovation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
47--72
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Bibliografia
 • Amabile T., Fisher C.M., Pillemer J. (2014/2015), Kultura wzajemnej pomocy w firmie IDEO, "Harvard Business Review Polska".
 • Bank J. (1989), Zarządzanie przez jakość, Gebethner i S-ka, Warszawa.
 • Barnes D., Cuming M. (1999), Strategiczne zarządzanie operacjami, PR E T, Warszawa.
 • Berry L., Parasuraman K. Zeithaml V.A. (1985), Model of Service Quality and Its Implications for Future Research, "The Journal of Marketing", Vol. 49, No. 4.
 • Brown S., Lamming R., Bessant J., Jones P. (2000), Strategic operations management. Butterworth Heinemann, Oxford.
 • Chrzanowski A.R. (2003), Strategiczna rola zarządzania operacyjnego w firmach, Pret, Warszawa, DOI: 10 IDEI HBR. ICAN.
 • Chrzanowski A.R., Głażewska I. (2016), Wpływ rewolucji technologicznej na ewolucję strategicznych paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem. "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula", nr 2.
 • Drucker P.F. (2014), Dyscyplina w podejściu do innowacji, "Harvard Business Review Polska".
 • Frankford-Nachnias C., Nachnias D. (2001) Metody badawcze w naukach społecznych. Wydawnictwo Zysk, Poznań.
 • Hammer M., Stanton S. (1999), How Process Enterprises Really Work, "Harvard Business Review", November-December.
 • Hammer M.(2001), The Superefficient Company, "Harvard Business Review", September.
 • Harry M., Schroeder R. (2005), Six Sigma, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Koźmiński A.K. (1998), Odrabianie zaległości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hill T. (2000), Manufacturing strategy. Text and Cases Second Edition, Palgrave, London.
 • Hollins B., Shinkins S. (2009), Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie, PW E , Warszawa.
 • Ibarra H., Hansen M.T. (2014), Czy jesteś liderem promującym współpracę?, "Harvard Business Review Polska", DOI: 10 IDEI HBR. ICAN.
 • Kasiewicz S. (2002), Zarządzanie operacyjne w dobie globalizacji, Difin, Warszawa.
 • Koźmiński A.K. (1998), Odrabianie zaległości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Koźmiński A.K. (2013), Jak przez ostatnie dwadzieścia cztery lata zmieniało się zarządzanie w Polsce, "Harvard Business Review Polska", marzec.
 • Krames J.A. (2003), Jacka Welcha Leksykon przywództwa, Studio Emka, Warszawa.
 • Nelson G.L., Martin K.L., Powers E. (2009), Jak z powodzeniem wdrożyć strategię? "Harvard Business Review Polska", styczeń.
 • Normann R. (2012), Przeformułowanie w biznesie. Jak mapa zmienia krajobraz, G W P, Gdańsk.
 • Pisano G.P. (2015), Potrzebujesz strategii innowacyjności. "Harvard Business Review Polska", lipiec-sierpień.
 • Porter M. (1980), Techniques for Analyzing Industries and Competitors, The Free Press, New York.
 • Quinn R.E., Cameron K. (1983), Organizational Life Cycles and Shifting Criteria of Effectiveness: Some Preliminary Evidence, "Management Science", Vol. 29, No. 1.
 • Render B., Heizer J. (1998), Principles of operations management, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
 • Russell R.S., Taylor B.W. (1993), Operations Management. Multimedia Version. Third Edition., Prentice-Hill, Inc.
 • Scott D.A. (2015), Nowa era innowacji. Gdzie się rodzą najbardziej innowacyjne i zmieniające świat pomysły?, "Harvard Business Review Polska", lipiec-sierpień.
 • Slack N., Chambers S., Harland C., Harrison A., Johnston R. (1998), Operations Management Second Edition, Pitman Publishing, London.
 • Slack N., Lewis M. (2003), Operations strategy, Prentice Hall, New Jersey.
 • Ward J., Peppard J. (2009), Strategic Planning for Information Systems, John Wiley&Sons, LTD.
 • Yochai B. (2016), Gen współpracy, "Harvard Business Review Polska", kwiecień.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171497691

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.