PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | t. 18, z. 5, cz. 3 Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe : bezpieczeństwo społeczności lokalnych | 233--248
Tytuł artykułu

Finansowanie systemu zarządzania kryzysowego w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financing of Crisis Management System in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie prawnych uwarunkowań kształtowania finansowania systemu zarządzania kryzysowego w Polsce, a także analiza wysokości wydatków zaplanowanych w budżetach państwa na wykonanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz kosztów poniesionych na realizację tych działań. W pracy weryfikacji poddana zostanie hipoteza zakładająca, że zarówno wydatki zaplanowane w budżetach państwa na wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, jak i środki poniesione na realizację tego celu w III RP w kolejnych latach systematycznie się zwiększały. Zakres temporalny badań zostanie ograniczony do lat 2008-2015. (fragment tekstu)
EN
The paper characterizes financial issues of crisis management in Poland after 2007. In the first part of the paper the author studies the literature in order to present the concept of crisis management in Poland. In the main part of the paper he examines the structure of funds available for this sphere of public activity. Moreover, he analyzes budget statistics and budget implementation reports in order to indicate the significance of crisis management for the states institutions. (original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
 • Galiński P. (2014), Financial Aspects of Crisis Management in Local Governments in Poland, "Slovak Scientific Journal Management: Science and Education", vol. 2(3).
 • Jabłonowski M., Smolak L. (2007), Zarządzanie kryzysowe w Polsce. Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora, Pułtusk.
 • Lidwa W., Krzeszowski W., Więcek W. (2010), Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 • Najwyższa Izba Kontroli (2003), Informacja o wynikach kontroli przygotowania administracji zespolonej do działań w sytuacji kryzysowej, Warszawa.
 • Nizioł K. (2011), Finansowanie z budżetu państwa wydatków na zarządzanie kryzysowe, "Prawo Finansów Publicznych", nr 1.
 • Nowak E. (2007), Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 • Odpowiedź Justyny Adamczyk - Zastępcy Dyrektora Departamentu Budżetu Państwa - na wniosek z dnia 5 kwietnia 2017 roku o udostępnienie informacji o wykonaniu budżetu państwa za 2016 r. (2017), BMI1.0124.291.2017.
 • Odpowiedź Witolda Drożdża - podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację nr 3701 w sprawie powołania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (2008), http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/638BC63C, dostęp: 13.02.2017.
 • Pawełczyk M., Sokal P. (2014), Ustawa o zarządzaniu kryzysowym. Komentarz, Wydawnictwo Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum, Warszawa.
 • Rada Ministrów (2006), Uzasadnienie projektu ustawy o zarządzaniu kryzysowym, druk 770.
 • Rada Ministrów (2008), Uzasadnienie ustawy budżetowej na rok 2009 w układzie zadaniowym, Warszawa.
 • Rada Ministrów (2009a), Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, t. II, Warszawa.
 • Rada Ministrów (2009b), Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym wraz z projektami aktów wykonawczych, druk sejmowy nr 1699.
 • Rada Ministrów (2009c), Uzasadnienie ustawy budżetowej na rok 2010 w układzie zadaniowym, t. II i III, Warszawa.
 • Rada Ministrów (2010a), Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, t. I, Warszawa.
 • Rada Ministrów (2010b), Uzasadnienie ustawy budżetowej na rok 2011 w układzie zadaniowym, t. II i III, Warszawa.
 • Rada Ministrów (2011a), Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, t. I, Warszawa.
 • Rada Ministrów (2011b), Uzasadnienie ustawy budżetowej na rok 2012 w układzie zadaniowym, t. II i III, Warszawa.
 • Rada Ministrów (2012a), Planowanie w układzie zadaniowym na rok 2013. Omówienie. Aneks tabelaryczny, Warszawa.
 • Rada Ministrów (2012b), Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, t. I i II, Warszawa.
 • Rada Ministrów (2013a), Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2012 roku, Warszawa.
 • Rada Ministrów (2013b), Planowanie w układzie zadaniowym na rok 2014. Omówienie. Aneks tabelaryczny, Warszawa.
 • Rada Ministrów (2013c), Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, t. I i II, Warszawa.
 • Rada Ministrów (2014a), Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2013 roku, Warszawa.
 • Rada Ministrów (2014b), Planowanie w układzie zadaniowym na rok 2015. Omówienie. Aneks tabelaryczny, Warszawa.
 • Rada Ministrów (2014c), Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, t. I i II, Warszawa.
 • Rada Ministrów (2015a), Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2014 roku, Warszawa.
 • Rada Ministrów (2015b), Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, t. I i II, Warszawa.
 • Rada Ministrów (2016a), Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2015 roku, Warszawa.
 • Rada Ministrów (2016b), Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, t. I i II, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (2011), Dz.U. Nr 298, poz. 1766.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie organizacji i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (2008), Dz.U. Nr 128, poz. 821.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2012 (2012), Dz. U. Nr 0, poz. 1430.
 • Rządowy projekt ustawy o zarządzaniu kryzysowym (2006), druk 770.
 • Skomra W. (2010), Zarządzanie kryzysowe. Praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy, PRESSCOM, Wrocław.
 • Stańczyk J. (1996), Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Ustawa budżetowa na rok 2008 (2008), Dz. U. Nr 19, poz. 117.
 • Ustawa budżetowa na rok 2009 (2009), Dz. U. Nr 10, poz. 58.
 • Ustawa budżetowa na rok 2010 (2010), Dz. U. Nr 19, poz. 102.
 • Ustawa budżetowa na rok 2011 (2011), Dz. U. Nr 29, poz. 150.
 • Ustawa budżetowa na rok 2012 (2012), Dz. U. Nr 0, poz. 273.
 • Ustawa budżetowa na rok 2013 (2013), Dz. U. Nr 0, poz. 169.
 • Ustawa budżetowa na rok 2014 (2014), Dz. U. Nr 0, poz. 162.
 • Ustawa budżetowa na rok 2015 (2015), Dz. U. Nr 0, poz. 153.
 • Ustawa o finansach publicznych (2005), Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.
 • Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (2007), Dz. U. nr 203, poz. 1966, z późn. zm.
 • Ustawa o finansach publicznych (2005), Dz. U. Nr 249, poz. 2104.
 • Ustawa o zarządzaniu kryzysowym (2007), Dz. U. Nr 89, poz. 590.
 • Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (2009), Dz. U. Nr 128, poz. 1057.
 • Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 (2013), Dz. U. Nr 0, poz. 1212.
 • Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 (2015), Dz. U. Nr 0, poz. 2195.
 • Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (2006), Dz. U. Nr 249, poz. 1832.
 • Ustawa o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (2009), Dz. U. Nr 131, poz. 1076.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2009 roku (2009), sygn. akt K 50/07.
 • Zarządzenie nr 64 Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania Pełnomocnika Rządu do spraw organizacji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (2007), dokument niepublikowany.
 • Zgraja U. (2009), Sprawozdanie wojewody śląskiego za rok 2008.
 • Ziarko J., Walas-Trębacz J. (2010), Podstawy zarządzania kryzysowego. Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Krakowska Akademia im. F. Modrzewskiego, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171497743

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.