PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 8 | 79--93
Tytuł artykułu

Błędy w ocenie kompetencji kadry menedżerskiej

Warianty tytułu
Mistakes in the Assessment of Managerial Competencies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dotychczasowe badania nad systemami oceny wskazują na istotność tego obszaru w ramach zarządzania zasobami ludzkimi. Ocenianie stało się elementem kształtującym nie tylko politykę personalną, ale także pozwala skutecznie zarządzać organizacją. Jednakże prowadzone badania nad systemami oceny kadry menedżerskiej ujawniają liczne bariery powstające na drodze do efektywnego ich stosowania i wykorzystania. Celem artykułu jest identyfikacja występujących w badanych przedsiębiorstwach błędów merytorycznych pojawiających się w ocenie kompetencji kadry menedżerskiej. Przeprowadzone badania miały zasięg regionalny. Badaniem objęto 197 przedsiębiorstw zlokalizowanych w Polsce południowo wschodniej, działających w różnych branżach na terenie województwa małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego. W celu zebrania danych zastosowano metodę wywiadu, który przeprowadzono z kadrą zarządzającą lub kierownikami działów personalnych w badanych przedsiębiorstwach. W artykule zaprezentowano zasady oceniania, nieprawidłowości pojawiające się w ocenie kadry menedżerskiej w badanych przedsiębiorstwach oraz wskazano propozycje działań naprawczych.(abstrakt oryginalny)
EN
The previous research on assessment systems indicate the importance of this area within human resources management. The assessment has become not only a part of shaping the HR policy but it also allows to effectively manage an organization. However, the conducted research on the systems of managerial competency assessment reveal numerous barriers arising on the way to their effective application and use. The objective of the article is to identify factual errors appearing in the managerial competency assessment in the surveyed enterprises. The conducted research had regional range The research included enterprises located in south-eastern Poland, operating in various sectors in Lesser Poland, Silesia, Subcarpathia. In order to collect data the method of interview, which was conducted with the managers or heads of HR departments within the surveyed enterprises, was applied. The article presents principles of assessment, irregularities appearing in the assessment of management staff in the surveyed enterprises and indicates proposals for repair activities.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
79--93
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Czubasiewicz H., 2005, Okresowe ocenianie pracowników. Konfiguracja i projektowanie systemu. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • 2. Janowska Z., 2010, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 • 3. Juchnowicz M., 2014, Sektorowe badania podaży i popytu na kwalifikacje i kompetencje, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, nr 2 (32), s. 11-20.
 • 4. Juchnowicz M. (red), 2014a, Zarządzanie kapitałem ludzkim, procesy-narzędzia-aplikacje, PWE, Warszawa.
 • 5 Król H. (red), 2007, Zarządzenie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • 6. Kwiatkowski S.M., Symela K. (red.), 2001, Standardy kwalifikacji zawodowych, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 • 7. Lewicka D., 2010, Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa.
 • 8. Listwan T. (red), 2002, Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 • 9. Listwan T., Stor M. (red), 2008, Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • 10. Pocztowski A., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi. PWE, Warszawa.
 • 11. Pocztowski A. (red), 2007, Funkcja personalna. Diagnoza i kierunki zmian, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • 12. Sidor-Rządkowska M., 2006, Kompetencyjne systemy ocen pracowników, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer, Kraków.
 • 13. Stor M., Suchodolski, A., 2016, Kompetencje kadry menedżerskiej w obszarze ZZL z perspektywy wyników uzyskiwanych przez przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne w Polsce, Organizacja i Kierowanie, nr 3, s. 99-119.
 • 14. Stor M., 2017, Różnorodność źródeł wiedzy i pozyskiwania kompetencji w zakresie ZZL w przedsiębiorstwach międzynarodowych w Europie Środkowej - wyniki badań, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, nr 3(45), s. 99-103.
 • 15. Tyrańska M., 2015, Koncepcja systemu oceny kompetencji kadry menedżerskiej w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • 16. Urbaniak B., Bohdziewicz P., 2009, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kreowanie nowoczesności. Raport 2009, IPiSS, Warszawa.
 • 17. Wojtczuk-Turek A., 2012, Zachowania innowacyjne w pracy. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171497801

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.