PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 18 (67) | 7--21
Tytuł artykułu

Lokalne czynniki innowacyjności - perspektywa władz lokalnych i przedsiębiorców

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Local Factors of Innovation - the Perspective of Local Authorities and Entrepreneurs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest określenie kluczowych czynników wzmacniania innowacyjności lokalnej gospodarki z perspektywy lokalnych uwarunkowań rozwojowych i na tej podstawie wskazanie wniosków w odniesieniu do lokalnej polityki proinnowacyjnej. Badania sondażowe z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu skierowanego do przedstawiciela władzy lokalnej oraz skierowanego do właścicieli (lub menedżerów) przedsiębiorstw zrealizowano na terenie dwóch powiatów województwa lubelskiego. Materiał badawczy stanowiło 14 wywiadów z reprezentantami gmin i 147 wywiadów z przedsiębiorcami. Pozytywnie zweryfikowano hipotezę o występujących różnicach w postrzeganiu lokalnych czynników innowacyjności z perspektywy lokalnych władz samorządowych i przedsiębiorców, a także różnicach w postrzeganiu roli lokalnych czynników innowacyjności występujących na obszarach o różnym stopniu zaawansowania procesów rozwojowych w skali lokalnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to indicate the main factors strengthening the innovativeness of the local economy from the perspective of local development conditions. On this basis, the article indicates the conclusions in relation to the local innovation policy. The paper presents the results of surveys using interview questionnaire addressed to the representatives of the local authorities as well as the owners (or managers) of enterprises. The research was carried out in two districts of the Lublin voivodeship. The material consists of 14 interviews with representatives of municipalities and 147 interviews with entrepreneurs. The study positively verifies the hypothesis of the existing differences in the perception of local factors of innovation from the perspective of local authorities and entrepreneurs, as well as differences in the perception of the role of local factors of innovation from the point of view of the differences in the progress of the development processes at the local scale. (original abstract)
Twórcy
  • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Bibliografia
  • Adamowicz M.: Lokalne strategie innowacji jako narzędzie zarządzania rozwojem powiatów stanowiących obszary potencjalnego wzrostu Lubelszczyzny, Roczniki Naukowe SERiA, Tom 17, Zeszyt 3, 2015
  • Blakely E., J., Green Leigh N.: Planning local economic development. Theory and practice, SAGE, Los Angeles 2010
  • Brol R., Sztando, A.: Strategiczne kreowanie innowacyjności gospodarki lokalnej na przykładzie gminy Polkowice, Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr. 179, Wrocław 2011
  • Brol R.: Innowacyjność lokalnych jednostek terytorialnych, Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr. 46, Wrocław 2009
  • Capello R.: Innovation and Productivity: Local Competitiveness and the Role of Space, w: Handbook of Regional Innovation and Growth, P. Cooke, B. Asheim, R. Boschma, R. Martin, D. Schwartz, F. Todtling (red.), EDWARD ELGAR PUBLISHING, 2011
  • Diagnoza lubelskiego rynku innowacji -synteza ekspertyz na potrzeby RSI 2020, Załącznik do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Gospodarki i Innowacji, Lublin 2013
  • http://www.rsi.lubelskie.pl/images/DIAGNOZA/Diagnoza%20do%20RSI.pdf. (3.11.2016)
  • Gruchman B.: Nowy paradygmat rozwoju regionalnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LIV, Zeszyt 2, 1992
  • Guzal-Dec D., Zwolińska-Ligaj M.: Propozycja modelu instytucjonalno-organizacyjnego wsparcia wykorzystania zasobów i walorów środowiska przyrodniczego w procesach stymulowania rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, w: D. Guzal-Dec, A. Siedlecka, M. Zwolińska-Ligaj: Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego, Monografie i rozprawy 7, WYDAWNICTWO PSW JPII, Biała Podlaska 2015
  • Hryniewicz J. T.: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - próba systematyzacji, w: K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości, WYDAWNICTWO PWSZ, Tarnobrzeg 2004
  • Huczek M.: Rola samorządu terytorialnego w rozwoju innowacyjności lokalnej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, Nr. 1, 2006
  • Lokalna strategia innowacji dla powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska, Projekt systemowy "Kapitał intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013", Zacher, L. W., Leśniak-Moczuk, K., Betlej, A., Niećko, I., Błaszczak D., http://www.kil.lubelskie.pl/wp-content/uploads/2013/07/LSI_powiat_bialski.pdf. (15.01.2017)
  • Lokalna strategia innowacji dla powiatu puławskiego i miasta Puławy, Projekt systemowy "Kapitał intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013, Zacher, L. W., Leśniak-Moczuk, K., Betlej, A., Niećko, I., Błaszczak, D., http://www.kil.lubelskie.pl/wp-content/uploads/2013/07/LSI_powiat_pulawski.pdf. (15.01.2017)
  • Niedzielski P., Jaźwiński I.: Polityka regionalna i innowacje w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa zachodniopomorskiego, III Konferencja naukowa z cyklu "Wiedza i Innowacje" pt. "Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki: siły motoryczne i bariery", Kraków, 11 stycznia 2007, dostęp: http://www.instytut.info/IIIkonf/referaty/1b/NiedzielskiJazwinski%20Polityka%20regionalna%20i%20innowacje. pdf (12.01.2017)
  • Niedzielski P., Markiewicz J., Rychlik K., Rzewuski T.: Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw. Kompendium wiedzy, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, Szczecin 2007
  • Niedzielski P.: Słownik Innowacji - Leksykon haseł, hasło: innowacyjność, dostęp: http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_96055.asp?soid=FA1A433EA536472DB353B72F0F987EEB (15.01.2017)
  • Noronha Vaza de T., Nijkamp P.: Knowledge and innovation: The strings between global and local dimensions of sustainable growth, Entrepreneurship & Regional Development, Vol. 21, No. 4, July 2009
  • Nowakowska A.: Regionalny wymiar procesów innowacji, WYDAWNICTWO UŁ, Łódź 2011 Potoczek A.: Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna, AGENCJA TNOiK i CENTRUM KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA KUJAWSCY, Toruń 2003
  • Skowronek-Mielczarek A.: Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, OW SGH w Warszawie, Warszawa 2013
  • Ziółkowski M., Goleń M.: Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym, w: H. Sochacka-Krysiak (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, SGH w Warszawie, Warszawa 2003
  • Zwolińska-Ligaj M., Adamowicz M.: The activity of local self-governments in the area of creating local innovation (based on the example of Lublin counties, Poland), Proceedings of the 2017 International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", No 44, Jelgava 2017
  • Zwolińska-Ligaj M.: Bioeconomy as a direction of the development of natural valuable areas in Lublin voivodeship (Poland), Proceedings of the 2016 International Conference "Economic Science for Rural Development", No 41, Jelgava 2016
  • Zwolińska-Ligaj M.: Przedsiębiorczość na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego, Roczniki Naukowe SERiA, T. XV, Zeszyt 4, Warszawa - Poznań - Rzeszów 2013
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171497815

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.