PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 1 | nr 1 | 99--119
Tytuł artykułu

The Implementation Evaluation of the Philosophy of Continuous Improvement in Company X -part Two

Warianty tytułu
Ocena wdrażania filozofii ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwie X - część druga
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Cel: Celem badań jest analiza wybranych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wnioskowaniem zostały objęte następujące aspekty: korzyści ze stosowania koncepcji ciągłego doskonalenie w stosunku do firmy jak i poszczególnych pracowników, bariery uniemożliwiające skuteczne wdrażanie tej koncepcji oraz samooceny pracowników. Układ / metody badawcze: Przedsiębiorstwo zostało przebadane metodą ankietową. Prezentowane wyniki badań są rezultatem stażu naukowego realizowanego w niniejszym podmiocie. "Publikacja jest efektem realizacji projektu naukowego w ramach Miejskiego Programu Wsparcia Współpracy Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej finansowanego ze środków Gminy Wrocław." Wnioski / wyniki: Artykuł kończy zestaw zaleceń modernizujących wypracowanych wspólnie przez autorów publikacji oraz reprezentanta przedsiębiorcy. Oryginalność / wartość artykułu: W kontekście obecnego stanu wiedzy, artykuł prezentuje jakość ciągłego doskonalenia na przykładzie polskiego przedsiębiorstwa, co stanowi cenne źródło informacji ze względu na ograniczoną ilość opracowań w tym zakresie w krajowym nurcie badań. Przedstawione wnioski mogą zostać wykorzystane przy wdrażaniu Kaizen w innych organizacjach. Ograniczenie badań: Opracowanie stanowi kontynuację tematyki dotyczącej wdrażania filozofii ciągłego doskonalenia w podmiocie gospodarczym, dlatego nie obejmuje pełnego spektrum Kaizen. W pierwszej części z serii zaprezentowano wyniki badań związane z znajomością koncepcji, metodami wdrażania itp. (Ostrowski 2016: 27 - 40).(abstrakt oryginalny)
EN
Aim: The aim of the study is to analyze selected areas of the company's operations. The following aspects were examined: the benefits from the application of the concept of continuous improvement for the company and its individual employees, barriers preventing a successful implementation of the concept and self-evaluation of the company's employees. Design / Research methods: The company was examined using a survey method. The findings are the result of the academic internship done at this company. The publication is an outcome of a science project within the framework of the Support Program of the Partnership between Higher Education and Science, and Business Activity Sector financed by the City of Wroclaw. Conclusions / findings: The paper completes the set of modernization recommendations co-developed by the authors and the entrepreneur's representative. Originality / value of the article: In the context of current knowledge, the paper demonstrates the quality of continuous improvement based on the example of a Polish enterprise, which is a valuable source of information given the limited number of studies within this scope in the domestic strand of research. The findings may be used during the implementation of Kaizen in other organizations. Limitations of the research: The paper follows up on the issues concerned with the implementation of the philosophy of continuous improvement in a business entity, and hence does not encompass the full Kaizen spectrum. In the first part of the series, the findings referring to the knowledge about the concept, implementation methods, etc. were presented.(original abstract)
Rocznik
Tom
1
Numer
Strony
99--119
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wroclaw School of Banking, Poland
 • Wroclaw School of Banking, Poland
Bibliografia
 • Ahmed S.M., Beck B., Maurana Ch.A., Newton G. (2004), Overcoming barriers to effective community-based participatory research in US medical schools, "Education for Health", vol. 17 no. 2, pp. 141 - 151.
 • Capell P. (2004), Benefits of improvement efforts, Report CMU/SEI-2004-SR-010, Carnege Mellon Software Engineering Institute, Pittsburgh PA.
 • Garcia-Sabater J.J., Marin-Garcia J.A., Rosario Perello-Marin M. (2012), Is implementation of continuous improvement possible? An evolutionary model of enablers and inhibitors, "Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries", vol. 22 no. 2, pp. 99-112
 • GUS (2015), Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2013 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Freddy Ch., Mbohwa Ch. (2013), Ways to overcome employee resistance in change initiatives, International Conference on Law, Entrepreneurship and Industrial Engineering (ICLEIE'2013), April 15-16, 2013 Johannesburg (South Africa).
 • Jedynak P. (2015), Lean management implementation: Determinant factors and experience, "Jagiellonian Journal of Management", vol. 1 no. 1, pp. 51-64.
 • Kucińska-Landwójtowicz A. (2015), Uwarunkowania rozwoju koncepcji ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, IZIP, tom II.
 • Lodgaard E., Ingvaldsen J. A., Aschehoug S., Gamme I. (2016), Barriers to continuous improvement: perceptions of top managers, middle managers and workers, "Procedia CIRP", no. 41, pp. 1119-1124.
 • Mansir B.E., Schacht N.R. (1989), Total Quality Management, a guide to implementation, Logistics Management Institute, LMI, Bethesda, Maryland.
 • NHS National Institute for Health and Clinical Excellence (2007), How to change practice, London.
 • Ostrowski D. (2016), Ocena wdrażania filozofii ciągłego doskonalenia w firmie x - część pierwsza, "Central and Eastern European Journal of Management and Economics", vol. 4 no. 1, pp. 27-40.
 • Piasecka-Głuszak A. (2015), Kultura kaizen w funkcjonowaniu polskich przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", vol. 41 no. 1., pp. 377-390.
 • Da Rocha De Araujo J.A. (2004), Barriers to the continuous improvement of the quality in service operations: a Brazilian case study, Second World Conference on POM and 15th Annual POM Conference, Cancun, Mexico.
 • Skrzypek A. (2014), Jakościowe aspekty doskonalenia zarządzania organizacją, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie", vol. 27 no. 100, pp. 131-146.
 • Soković M., Jovanović J., Krivokapić Z., Vujović A. (2009), Basic quality tools in continuous improvement process Strojniški vestnik, "Journal of Mechanical Engineering", vol. 55 no. 5, pp. 333-341.
 • Torres A.S. Jr., Gati A.M. (2011), Identification of barriers towards change and proposal to institutionalize continuous improvement programs in manufacturing operations, "Journal of Technology Management & Innovation", vol. 6 no. 2, pp. 94-109.
 • Yılmaz D., Kılıçoğlu G. (2013), Resistance to change and ways of reducing resistance in educational organizations, "European Journal of Research on Education", vol. 1 no. 1, pp. 14-21.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171497845

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.