PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 3(76) | 68--78
Tytuł artykułu

Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego w polityce monetarnej Banku Polskiego

Warianty tytułu
The Inflation Target Strategy in Monetary Policy of the National Bank of Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Traktat z Maastricht zobowiązał kraje Unii Europejskiej m.in. do wprowadzenia standardów, zasad oraz instrumentów Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Oznacza to w szczególności prymat polityki pieniężnej nad polityką gospodarczą, bowiem celem nadrzędnym jest utrzymanie stabilnej siły pieniądza emitowanego przez dany bank centralny. W realizacji tej misji banki centralne stosują różne strategie. Jedną z nich jest strategia bezpośredniego celu inflacyjnego, powszechne uznawana za skuteczną metodę stabilizacji siły nabywczej waluty. Strategia ta poprzez kanał transmisji monetarnej sprzyja ogólnej równowadze makroekonomicznej. Przynosi najlepsze efekty w krajach o relatywnie stabilnych cenach i stosunkowo zamożnych, ale ma także szerokie zastosowanie w krajach zaliczanych do rynków wschodzących. (abstrakt oryginalny)
EN
The Maastricht Treaty requires, among others, that the European Union member states should implement standards, principles and instruments of the European System of Central Banks. This implies, in particular, that the monetary policy dominates over the economic policy, because the principal goal of every Central Bank is to keep the value of the issued currency stable. Different strategies can be used to achieve this goal. One such strategy concentrates directly on controlling the inflation target, which is commonly considered a very effective method of stabilizing the purchasing power of the given currency. This strategy strengthens the general macroeconomic stability via the channel of monetary transmission, which brings best results in relatively affluent countries, where prices are stable, but it can be implemented also in emerging market countries. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
68--78
Opis fizyczny
Twórcy
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Bibliografia
 • Ball L.M., The Case for a Long-Run Inflation Target of Four Percent, International Monetary Fund Working Paper 2014.
 • Bauer T. et al., Real and nominal wage rigidities and the rate of inflation: evidence from West German micro data, "The Economic Journal" 2007, No. 117(524).
 • Blinder A., Talking About Monetary Policy: The Virtues (and Vice?) of Central Bank Communication, BIS Working Papers 2009, No. 274, http://www.bis.org/publ/work274.pdf [dostęp 14.04.2017].
 • Davis G., Kanago B., On measuring the effect of inflation uncertainty on real GNP growth, "Oxford Economic Papers" 1996, No. 48(1), s. 163-175.
 • Davis J.S., Inflation targeting and the anchoring of inflation expectations: cross-country evidence from consensus forecasts. Globalization and Monetary Policy Institute Working Paper 2014, No. 174, Federal Reserve Bank of Dallas.
 • Doepke M., Schneider M., Inflation and the redistribution of nominal wealth, "Journal of Political Economy" 2006, No. 114(6).
 • Elder J., Another perspective on the effects of inflation uncertainty, "Journal of Money, Credit, and Banking" 2004, No. 36(5).
 • Eurostat, Your Key to European Statistics, http://ec.europa.eu/eurostat/web/hicp/methodology/hicp-administered-prices [dostęp 26.11.2016].
 • Fischer S., Modigliani F., Towards an understanding of the real effects and costs of inflation, "Weltwirtschaftliches Archiv" 1978, No. 114(4).
 • Friedman M., Nobel lecture: inflation and unemployment, "The Journal of Political Economy", http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1976/friedman-lecture.pdf, [dostęp 12.04.2017].
 • Grier K., Perry, M. J., The effects of real and nominal uncertainty on inflation and output growth: some GARCHM evidence, "Journal of Applied Econometrics" 2000, No. 15(1).
 • Implikacje reformy instytucjonalnej strefy euro dla procesu wprowadzenia euro w Polsce, http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1417826/11_kryteria.pdf [dostęp 02.12.2016].
 • Jaworski W.L., Problemy niezależności i wiarygodności banku centralnego w Polsce [w:] Status banku centralnego. Doświadczenia i perspektywy, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 1995.
 • Nakamura E., Steinsson J., Five facts about prices: A reevaluation of menu cost models, "The Quarterly Journal of Economics" 2008.
 • NBP, Metodyka obliczania miar inflacji bazowej przez Narodowy Bank Polski, Warszawa, marzec 2016.
 • NBP, Poziom celu inflacyjnego. Wnioski z literatury i praktyka banków centralnych, Warszawa, grudzień 2016 [na prawach rękopisu].
 • Protokół w sprawie statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (Dz.U. C 191 z 29.7.1992).
 • Przybylska-Kapuścińska W., O transformacji przez inflację do integracji, Oficyna a Wolters Kluwer biznes, Warszawa-Kraków-Łódź 2007.
 • https://www.nbportal.pl/slownik?queriessearch_query=inflation+target¤t_result_page=1&results_per_page=0&submitted_search_category=&mode=results [dostęp 08.12.2016].
 • Stanowisko Polski w Ramach Negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Pełnomocnik Rządu ds. Negocjacji o Członkostwo w Unii Europejskiej. Swoboda Świadczenia Usług, red. Drop A., Czyszek T., Kancelaria Prezesa Rady Ministrów UKIE, wyd. I, luty 2000.
 • Protokół w sprawie statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (Dz.U. C 191 z 29.7.1992).
 • Stiglitz J.E., The Theory ff Credit And Macro-Economic Stability, Working Paper 22837 National Bureau Of Economic Research 1050 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02138 November 2016 http://www.nber.org/papers/w22837 [dostęp 12.04.2017].
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U.2004.90.864/2).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171497887

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.