PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 3 (57) | 9--25
Tytuł artykułu

The Application of Multidimensional Scaling to Measure and Assess Changes in the Level of Social Cohesion of the Lower Silesia Region in the Period 2005-2015

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Zastosowanie skalowania wielowymiarowego w pomiarze i ocenie zmian poziomu spójności społecznej województwa dolnośląskiego w latach 2005-2015
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Spójność społeczna to zdolność terytorialnych społeczności do zapewnienia dobrobytu wszystkim swoim członkom, zmniejszania rozwarstwień społecznych i unikania polaryzacji (EU/EC/CE 2004, s. 3). W ocenie spójności społecznej regionu dolnośląskiego w przekroju powiatów w latach 2005-2015 uwzględniono zmienne z następujących dziedzin: dochody i aktywność ekonomiczna ludności, warunki mieszkaniowe ludności, dostępność usług i przestrzeni publicznej. Do pomiaru i oceny zmian poziomu spójności społecznej województwa dolnośląskiego w przekroju powiatów w latach 2005-2015 zastosowano skalowanie wielowymiarowe w połączeniu z porządkowaniem liniowym oraz dekompozycję Theila.(abstrakt oryginalny)
EN
Social cohesion is the ability of territorial communities to ensure the welfare of all its members, to reduce social stratification and avoid polarization (EU/EC/CE 2004, p. 3). The assessment of social cohesion of the Lower Silesia region in the cross-section of counties in the period 2005-2015, was performed based on the variables from the following areas: income and economic activity of the population, living conditions of the population and the availability of services and public space. Multidimensional scaling combined with linear ordering and Theil decomposition were applied to measure and assess changes in the level of social cohesion of the Lower Silesia region in the cross-section of counties in the period 2005-2015. The level of social cohesion of all the counties (although in varying degrees) was increased and the degree of differentiation of social cohesion was slightly decreased during this period. The calculations were made with scripts prepared in R environ-ment.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--25
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wrocław University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Balcerzak A.P., 2015, Wielowymiarowa analiza spójności społecznej w krajach Unii Europejskiej w kontekście strategii Europa 2020, [in:] B. Bartniczak, K. Trzeciak (eds.), Aktualne trendy w za-rządzaniu środowiskiem, AD REM Publishers, Jelenia Góra, pp. 343-352.
 • Borg I., Groenen P.J.F., 2005, Modern Multidimensional Scaling. Theory and Applications, 2nd Edition, Springer Science+Business Media, New York, http://www.springeronline.com/0-387-25150-2.
 • Borg I., Groenen P.J.F., Mair P., 2013, Applied Multidimensional Scaling, Springer, Heidelberg, New York, Dordrecht, London, URL http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-31848-1.
 • Borys T., 1984, Kategoria jakości w statystycznej analizie porównawczej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 284, Seria: Monografie i Opracowania nr 23, Wydawnictwo AE, Wrocław.
 • Bronsztejn I.N., Siemiendiajew K.A., Musiol G., Mühlig H., 2004, Nowoczesne kompendium mate-matyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Chan J., To H-P., Chan E., 2006, Reconsidering social cohesion: Developing a definition and analyti-cal framework for empirical research, Social Indicators Research, vol. 75, issue 2, pp. 273-302, https://doi.org/10.1007/s11205-005-2118-1.
 • Dickes P., Valentova M., 2013, Construction, validation and application of the measurement of social cohesion in 47 European countries and regions, Social Indicators Research, vol. 113, issue 3, pp. 827-846, https://doi.org/10.1007/s11205-012-0116-7.
 • Dickes P., Valentova M., Borsenberger M., 2010, Construct validation and application of a common measure of social cohesion in 33 European countries, Social Indicators Research, vol. 98, issue 3, pp. 451-473, https://dx.doi.org/10.1007/s11205-009-9551-5.
 • EU/EC/CE, 2004, A New Strategy for Social Cohesion, European Committee for Social Cohesion, Strasburg.
 • EU/EC/CE, 2005, Concerted Development of Social Cohesion Indicators, Methodological Guide, Council of Europe Publishing, Strasbourg.
 • Hellwig Z., 1968, Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze wzglę-du na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, vol. 15, issue 4, pp. 307-327.
 • Hellwig Z., 1972, Procedure of Evaluating High-Level Manpower Data and Typology of Countries by Means of the Taxonomic Method, [in:] Gostkowski Z. (ed.), Towards a system of Human Re-sources Indicators for Less Developed Countries, Papers Prepared for UNESCO Research Pro-ject, Ossolineum, The Polish Academy of Sciences Press, Wrocław, pp. 115-134.
 • Hellwig Z., 1981, Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocecho-wych obiektów gospodarczych, [in:] W. Welfe (ed.), Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, PWE, Warszawa, pp. 46-68.
 • Herfindahl O.C., 1950, Concentration in the steel industry. Doctoral thesis, Columbia University.
 • Hirschman A.O., 1964, The Paternity of an Index, The American Economic Review, vol. 54, no. 5, 761-762, URL http://www.jstor.org/stable/1818582.
 • Jenson J., 2010, Defining and Measuring Social Cohesion, Commonwealth Secretariat, London.
 • Lemon J. et al., 2017, plotrix: Various Plotting Functions. R package version 3.6-5, URL http://CRAN.R-project.org/package=plotrix.
 • Mair P., De Leeuw J., Borg I., Groenen P.J.F., 2017, smacof: Multidimensional Scaling. R package version 1.9-6, URL http://CRAN.R-project.org/package=smacof.
 • Pawłowski Z., 1973, Prognozy ekonometryczne, PWN, Warszawa.
 • R Core Team, 2017, R: A Language and Environment for Statistical Computing, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, URL http://www.R-project.org.
 • Rajulton F., Ravanera Z.R., Beaujot R., 2007, Measuring social cohesion: An experiment using the Canadian national survey of giving, volunteering, and participating, Social Indicators Research, 80, pp. 461-492, http://dx.doi.org/10.1007/s11205-006-0011-1.
 • Ryszkiewicz A., 2013, Od konwergencji do spójności i efektywności - podstawy teoretyczne polityki spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Theil H., 1961, Economic Forecasts and Policy, North Holland, Amsterdam.
 • Walesiak M., 1993, Zagadnienie oceny podobieństwa zbioru obiektów w czasie w syntetycznych badaniach porównawczych, Przegląd Statystyczny, vol. 40, issue 1, pp. 95-102.
 • Walesiak M., 2014, Przegląd formuł normalizacji wartości zmiennych oraz ich własności w staty-stycznej analizie wielowymiarowej, Przegląd Statystyczny, vol. 61, issue 4, pp. 363-372.
 • Walesiak M., 2016a, Uogólniona miara odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R, Wrocław University of Economics Press, Wrocław.
 • Walesiak M., 2016b, Visualization of linear ordering results for metric data with the application of multidimensional scaling, Ekonometria 2(52), pp. 9-21, http://dx.doi.org/10.15611/ekt.2016.2.01.
 • Walesiak M., 2016c, Wybór grup metod normalizacji wartości zmiennych w skalowaniu wie-lowymiarowym, Przegląd Statystyczny, vol. 63, issue 1, pp. 7-18.
 • Walesiak M., Dudek A., 2017a, clusterSim: Searching for Optimal Clustering Procedure for a Data Set. R package version 0.46-2, URL http://CRAN.R-project.org/package=clusterSim.
 • Walesiak M., Dudek A., 2017b, mdsOpt: Searching for Optimal MDS Procedure for Metric Data. R package version 0.1-4, URL http://CRAN.R-project.org/package=mdsOpt.
 • Walesiak M., Dudek A., 2017c, Selecting the Optimal Multidimensional Scaling Procedure for Met-ric Data with R Environment, Statistics in Transition - new series, vol. 18, no. 3, pp. 521-540. http://stat.gov.pl/en/sit-en/issues-and-articles-sit/.
 • Walesiak M., Obrębalski M., 2017, Spójność społeczna województwa dolnośląskiego w latach 2005- -2015 - pomiar i ocena zmian, Przegląd Statystyczny, vol. 64, issue 4, pp. 437-455.
 • Zeliaś A., 1984, Teoria prognozy, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171497921

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.