PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 9 | 106--112
Tytuł artykułu

Zarządzanie projektami w erze przemysłu 4.0

Autorzy
Warianty tytułu
Project Management in the Era of Industry 4.0
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule na bazie dokonanego przeglądu literatury przedstawiono rozwój zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem zmian zachodzących na przełomie XX i XXI w. Omówiono też trzy dotychczasowe rewolucje przemysłowe wraz z hipotezą czwartej rewolucji oraz związaną z nią koncepcją przemysłu 4.0 Przedstawiono perspektywę rozwoju zarządzania projektami w przedsiębiorstwach będącą odpowiedzią na rozprzestrzeniającą się cyfryzację, która w znaczącym stopniu przyczyni się do zaistnienia czwartej rewolucji przemysłowej.(abstrakt oryginalny)
EN
Based on the literature review, the article presents the development history of Project Management, with a special focus on the changes that took place during the transition between the XX and XXI centuries. The three previous industrial revolutions are discussed with an outlined hypothesis on the upcoming fourth one, including the idea of industry 4.0. The perspective of the further development of Project Management is outlined in conjunction with broadly spreading digitalization, which is the main source of the fourth industrial revolution.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
106--112
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • 1. Ahmad S., Mallick D.N., Schroeder R. G., 2013, New Product Development: Impact of Project Characteristics and Development Practices on Performance, Journal of Product Innovation Management, nr 30(2), s. 331- 348.
 • 2. Andreassen H. K., Kjekshus L.E., Tjora A., 2015, Survival of the Project: A Case Study of ICT Innovation in Health Care, Social Science & Medicine, nr 132, s. 62- 69.
 • 3. Badurek J., 2014, System ERP dla wytwórczości nowej generacji, Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, nr 2, s. 79- 90.
 • 4. Bendkowski J. , 2016, Tworzenie wiedzy i uczenie się w warunkach nowej organizacji pracy w gospodarce wirtualnej, Zeszyty Naukowe. Seria: Organizacja i Zarządzanie, Politechnika Śląska, Gliwice, z. 95, s. 23-36
 • 5. Bodrow W., 2016, Vision of Industry 4.0, w: Wang, Y., Wang, K., Strandhagen, JO. i Yu, T. (red), Proceedings of the 6th International Workshop of Advanced Manufacturing and Automation, Atlantis Press, Paryż, vol. 24, s. 55- 58.
 • 6. Borowiecki R., Jaki A., 2008, Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • 7. Brucker P., Drexl A., Mohring R., Neumann K., Pesch E., 1999, Resource-Constrained Project Scheduling: Notation, Classification, Models, and Methods, European Journal of Operational Research, nr 112(1), s. 3-41.
 • 8 Cabała P. (red), 2016, Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji, Difin, Warszawa.
 • 9. Cao J. Q., Zhang S. H., 2016 , ITIL Incident Management Process Reengineering in Industry 4.0 Environments, Proceedings of the 2nd International Conference on Advances in Mechanical Engineering and Industrial Informatics (AMEII 2016), nr 73, s. 1011-1016.
 • 10. Cho K, Hastak M., 2013, Time and Cost-Optimized Decision Support Model for Fast-Track Projects, Journal of Construction Engineering and Management-Asce, nr 139(1), s. 90-101.
 • 11. Conforto E. C., Salum E., Amaral D.C., da Silva S.L., de Almeida L.F.M., 2014, Can Agile Project Management Be Adopted by Industries Other than Software Development?, Project Management Journal, nr45(3), s. 21- 34.
 • 12. Cyfert S., Krzakiewicz K., 2006 , Use of Modern Management Methods and Techniques in Polish Companies - Research Results, Management, nr 2006(1), s. 51- 59.
 • 13. Czakon W., 2012, Równowaga a wzrost - relacja odwróconego U w naukach o zarządzaniu, Przegląd Organizacji, nr 10, s. 7-10.
 • 14. Dingsoyr T., Nerur S., Balijepally V., Мoe N. B., 2012, A Decade of Agile Methodologies: Towards Explaining Agile Software Development, Journal of Systems and Software, nr 85(6), s. 1213-1221.
 • 15. Drath R., Horch A., 2014, Industrie 4.0: Hit or Hype?, IEEE Industrial Electronics Magazine, nr 8(2), s. 56- 58.
 • 16. Dworzecki Z., Romanowska M. (red), 2008, Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • 17. Engwall M. (2003), No Project is an Island: Linking Projects to History and Context, Research Policy, nr 32(5), s. 789- 808.
 • 18. Erickson J., Lyytinen K., Siau K., 2005, Agile Modeling, Agile Software Development, And Extreme Programming: The State of Research, Journal of Database Management, nr 16(4), s. 88- 100.
 • 19. Francalanza E., Borg J., Constantinescu C, 2017, A Knowledge-Based Tool for Designing Cyber Physical Production Systems, Computers in Industry, nr 84, s. 39- 58.
 • 20. Gentner S., 2016, Industry 4.0: Reality, Future or Just Science Fiction? How to Convince Today's Management to Invest in Tomorrow's Future! Successful Strategies for Industry 4.0 and Manufacturing IT, Chimia, nr 70(9), s. 628- 633.
 • 21. Gorecky D., Khamis M., Mura K., 2017, Introduction and Establishment of Virtual Training in the Factory of the Future, International Journal of Computer Integrated Manufacturing, nr 30(1), s. 182- 190.
 • 22 Hefner R. D., Mann B., 2002, The Evolution of a Software Measurement Program, 6th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Vol VII, Proceedings, s. 307- 312.
 • 23. Hofman M., 2014, Models of PMO Functioning in a Multi-Project Environment, Procedia - Social and Behavioral Sciences, nr 119, s. 46- 54.
 • 24. Holzmueller-Laue S., Goede B., 2011, Agile Business Process Management in Research Projects of Life Sciences, Perspectives in Business Informatics Research, nr 90, s. 336- 344.
 • 25. Jardim- Goncalves R., Romero D., Grilo A., 2017, Factories of the Future: Challenges and Leading Innovations in Intelligent Manufacturing, International Journal of Computer Integrated Manufacturing, nr 30(1), s. 4-14.
 • 26. Joslin R., Muller R., 2016, The Impact of Project Methodologies on Project Success in Different Project Environments, International Journal of Managing Projects in Business, nr 9(2), s. 364-388
 • 27. Kach A., Azadegan A., Dooley K. J., 2012), Analyzing the Successful Development of a High-Novelty Innovation Project Under a Time-Pressured Schedule, R&D Management, nr 42(5), s. 377- 400.
 • 28. Kagermann H., 2015, Change Through Digitization- Value Creation in the Age of Industry 4.0, w: Albach H., Meffert H., Pinkwart A., Reichwald R. (red), Management of Permanent Change, Springer, Wiesbaden, s. 23- 45
 • 29. Kessler E. H., Chakrabarti A. K., 1996, Innovation Speed: A Conceptual Model of Context, Antecedents, and Outcomes, Academy of Management Review, nr 21 (4), s. 1143-1191.
 • 30. Komus A., Kuberg M., Atinc C., Franner L., Friedrich F., Lang T. i in., 2015, Quelle, Studie Status Quo Agile 2014, Koblenz University of Applied Sciences: BPM Labor, Koblenz.
 • 31. Krawiec, F., 2001, Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Difin, Warszawa.
 • 32. Lasi H., Fettke P., Kemper H.-G., Feld T., Hoffmann M., 2014, Industry 4.0, Business & Information Systems Engineering, nr 6(4), s. 239.
 • 33. Lenfle S., Loch O., 2010, Lost Roots: How Project Management Came to Emphasize Control over Flexibility and Novelty, California Management Review, nr 53(1), s. 32- 55.
 • 34. Li Z., Wang K.S., He Y.F., 2016, Industry 4.0-Potentials for Predictive Maintenance, w: Wang Y, Wang K., Strandhagen J. O., Yu T. (red), Proceedings of the 6th International Workshop of Advanced Manufacturing and Automation, Atlantis Press, Paryż, vol. 24, s. 42-46.
 • 35 Lichtarski, J., 2013, Strategiczne zarządzanie projektami, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, nr 277, s. 40- 51.
 • 36. Liu X. Q., Ma S. H., Li W., 2004, Activity-Based Costing and Construction Project Performance Improvement, Baiwanzhuang Xichenggu, Pekin.
 • 37. Malara Z., 2009, Umiejętność zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym jako czynnik sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, nr 2/3, s. 809- 821.
 • 38. Maryśka M., Novotny O., 2013, The Reference Model for Managing Business Informatics Economics Based on the Corporate Performance Management Proposal and Implementation, Technology Analysis & Strategic Management, nr 25(2), s. 129- 146.
 • 39. Mulenburg, G., 2012, The History of Project Management, Journal of Product Innovation Management, nr 29(5), s. 898- 900.
 • 40. Nasr E.S., Kilgour M.D., Noori H., 2015, Strategizing Niceness in Co-Opetition: The Case of Knowledge Exchange in Supply Chain Innovation Projects, European Journal of Operational Research, nr 244(3), s. 845- 854.
 • 41. Nogalski B., Niewiadomski P., 2012, Kryterium zwinnego zakładu wytwórczego - strategiczny model biznesowy w przedsiębiorstwie wiedzy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, nr 260, s. 314- 327.
 • 42. Paprocki W., 2016, Koncepcja przemysł 4.0 i jej zastosowanie w warunkach gospodarki cyfrowej, w: Gajewski J., Paprocki,W., Pieriegud J. (red), Cyfryzacja gospodarki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk, s. 39- 58.
 • 43. Pemsel S., Wiewiora A., 2013, Project Management Office a Knowledge Broker in Project-Based Organisations, International Journal of Project Management, nr 31(1), s. 31- 42.
 • 44. Ramesh B., Cao L., Mohan K., Xu P., 2006, Can Distributed Software Development be Agile?, Communications of the Acm, nr 49(10), s. 41-46.
 • 45. Sopińska A., Wachowiak P., 2004, Jak mierzyć kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie?, E-mentor, nr 2, s. 42- 47.
 • 46. Spałek S., 2012, The Role of Project Management Office in The Multi-Project Environment, International Journal of Management and Enterprise Development, nr 12(2), s. 172- 188.
 • 47 Spałek S., 201 За, Dojrzałość przedsiębiorstwa w zarządzaniu projektami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • 48. Spałek S., 2013b, Przykład wykorzystania metodyki agile w projekcie badawczym, w: Knosala R. (red), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, s. 238- 246.
 • 49. Spałek S., 2013c, Rozwój metod i koncepcji w zarządzaniu projektami od lat 50. ubiegłego stulecia do dziś, w: Czech A., Szplit A. (red), Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 593- 603.
 • 50. Spałek S., 2015, Establishing a Conceptual Model for Assessing Project Management Maturity in Industrial Companies, International Journal of Industrial Engineering - Theory Applications and Practice, nr 22(2), s. 301- 313.
 • 51. Stabryła A., 2015, Koncepcja zarządzania wiedzą i rozwojem przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów, nr 1 (26), s. 169- 178.
 • 52. Tan K. S., Eze U. C., Chong S. C., 2009, Factors Influencing Internet-Based Information and Communication Technologies Adoption Among Malaysian Small and Medium Enterprises, International Journal of Management and Enterprise Development, nr 6(4), s. 397- 418.
 • 53. Too E. G., Weaver P., 2014, The Management of Project Management: A Conceptual Framework for Project Governance, International Journal of Project Management, nr 32(8), s. 1382- 1394.
 • 54. Trocki M., Bukłaha E., Grucza B., Juchniewicz M., Metelski.W., Wyrozębski P. (red), 2012, Nowoczesne zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • 55. Trocki M., Wyrozębski P, Bukłaha E., Grucza B., Juchniewicz M., Metelski W., 2015, Planowanie przebiegu projektów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • 56. Trocki M., Wyrozębski P., Grucza B., Metelsk W., Juchniewicz M., Bukłaha E., 2011, Metodyki zarządzania projektami, Bizarre, Warszawa.
 • 57. Wyrozębski P., 2012, Biura projektów, w: Trocki M. (red), Nowoczesne zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 357- 371.
 • 58. Wyrozębski P., 2014, Zarządzanie wiedzą projektową, Difin, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171497939

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.