PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | Unia Europejska wobec wybranych zewnętrznych wyzwań XXI wieku | 152--178
Tytuł artykułu

Zewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Troska o zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego krajów ugrupowania nie ogranicza się do tego, że Unia Europejska wydaje kolejne dyrektywy czy kreśli przyszłościowe wizje polityczne. Niezmiernie duże znaczenie należy przypisać działaniom realnym, które zawierają się we współpracy politycznej i gospodarczej między Unią a jej głównymi dostawcami surowców energetycznych. Współpraca ta stanowi więc ważny punkt odniesienia dla prowadzonej polityki energetycznej, ale również jest podstawą dla formułowania długofalowych strategii rozwoju i bezpieczeństwa. Zatem celem opracowania jest ocena bezpieczeństwa energetycznego UE w warunkach współczesnych przemian w gospodarce światowej. Główne priorytety w zakresie zewnętrznej polityki energetycznej Unii Europejskiej zostały określone w 2003 r. w komunikacie Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego pt. Rozwój polityki energetycznej na rzecz rozszerzonej Unii Europejskiej, jej sąsiadów oraz partnerów. Wskazano na najważniejszych adresatów tej polityki, co obejmowało Rosję, region euro-śródziemnomorski, region południowo-wschodniej Europy, region Morza Kaspijskiego oraz obszar północny. Niemniej jednak najważniejszym dokumentem dotyczącym zagranicznej polityki energetycznej jest komunikat Komisji do Rady - Stosunki zewnętrzne w obszarze energii - od zasad do działań. W dokumencie tym podkreślono, że do osiągnięcia celów zewnętrznej polityki energetycznej konieczna jest spójność między jej wewnętrznymi i zewnętrznymi aspektami. Dostrzegając problem uzależnienia Europy od dostawców surowców energetycznych, Komisja postanowiła dążyć do zmiany tej sytuacji dla osiągnięcia większego bezpieczeństwa energetycznego Wspólnoty w ramach współpracy regionalnej, jak również z innymi państwami trzecimi. (fragment tekstu)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Andrews-Speed P., China's Energy Policy and Its Contribution to International Stability [w:] M. Zaborowski (red.), Facing China's Rise: Guidelines for an EU Strategy, "EU Institute for Security Studies" 2006, No. 94.
 • Barysch K., Is The Common Economic Space Doomed? [w:] The EU-Russia Review: Issue two, A report commissioned by The EU-Russia Centre, 2006, http://aei.pitt.edu/9085/1/REVIEW2_final.pdf (dostęp: 10.10.2016).
 • Brunel C., Hufbauer G.C., Reviving Maghreb Integration: Recommendations [w:] G.C. Hufbauer, C. Brunei (red.), Maghreb Regional and Global Integration. A Dream to Be Fulfilled, Peterson Institute for International Economics, Washington, DC, September 2008, s. 163, http://www.piie.com/publications/chapters_preview/4266/13iie4266.pdf (dostęp: 22.12.2016).
 • Brusiło M., Turcja-Unia Europejska: Małżeństwo z rozsądku? http://www.psz.pl/tekst-3798/Michal-Brusilo-Turcja-Unia-Europejska-Malzenstwo-z-rozsadku (dostęp: 22.12. 2016).
 • Bryc A., Rosja w XXI wieku - gracz światowy czy koniec gry? Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Całek A., Energia nuklearna a polityka energetyczna Szwecji w dobie światowej niestabilności gospodarczej i politycznej [w:] D. Kopycińska (red.), Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego świata, Wydawnictwo Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 • Całek A., Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej [w:] J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński (red.), Ekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Checchi A., Behrens A., Egenhofer Ch., Long-Term Energy Security Risks for Europe: A Sector-Specific Approach, "Center for European Policy Studies" 2009, No. 309.
 • Cornell S., Europe's Energy Security: Role of the Black Sea Region [w:] G. Austin, M. Schellekens-Gaiffe, Energy and Conflict Prevention, Gidlunds Forlag, Hedemora 2007.
 • Czarny R., Państwa regionu nordyckiego wobec problemu bezpieczeństwa energetycznego [w:] E. Cziomera (red.), Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2008.
 • Czech A., Międzynarodowa pozycja Federacji Rosyjskiej w układzie sił gospodarczych i politycznych we współczesnej gospodarce światowej [w:] T. Sporek (red.), Pozycja wybranych krajów we współczesnej gospodarce światowej - diagnoza i perspektywy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2010.
 • Czerwiński G., Stosunki Polski z Rosją [w:] R. Kuźniar (red.), Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2005, Wydawnictwo Akademii Dyplomatycznej MSZ, Warszawa 2005.
 • Eberhardt A., Porozumienie o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i Federacją Rosyjską-problem roku 2007, "Biuletyn PISM" 2005, nr 91 (336).
 • Ganova A., European Union Energy Supply Policy: Diversified in Unity? Institut Europeen des Hautes Etudes Internationales, Nice 2007.
 • Gawin R., Skandynawski rynek energii elektrycznej - przypadek szczególny czy uniwersalne rozwiązania? "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki" 2005, nr 4.
 • Gill B., Murphy M., China-Europe Relations. Implications and Policy Responds for the United States, CSIS, May 2008, https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacyfiles/files/media/csis/pubs/080507-gill-chinaeuroperelations-web.pdf (dostęp: 28.12.2016).
 • Gromadzki G., Konończuk W., Energetyczna gra - Ukraina, Mołdawia i Białoruś między Unią a Rosją, Wydawnictwo Fundacja Batorego, Warszawa 2007.
 • Gwóźdź D., Porozumienie gazowe UE - Azerbejdżan, UniaEuropejska.org, http://unia europejska.org/porozumienie-gazowe-midzy-ue-a-azerbejdanem/ (dostęp: 19.12.2016).
 • Helm D., The Russian Dimension and Europe's External Energy Policy, University of Oxford, Oxford 2007.
 • Hołdak K., Konarzewska A., Stosunki Unii Europejskiej z Chinami, "Bezpieczeństwo Narodowe" 2007, nr 5-6.
 • Itoh S., Sino-Russian Energy Partnership: Dillemma of Cooperation and Mutual Distrust [w:] G. Austin, M. Schellekens-Gaiffe, Energy and Conflict Prevention, Gidlunds Forlag, Hedemora 2007.
 • Janusz-Pawletta B., Zasoby Morza Kaspijskiego: wydobycie i transport do Europy. Aspekt prawno-międzynarodowy, "Bezpieczeństwo Narodowe" 2006, nr 1.
 • Kaczmarski M., Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
 • Kołakowska A., 10 lat partnerstwa śródziemnomorskiego - bilans i perspektywy, "Biuletyn PISM" 2006, nr 3.
 • Konoplyanik A., Gas Transit in Eurasia: Transit Issues Between Russia and the European Union and the Role of the Energy Charter, "Journal of Energy & Natural Resources Law" 2009, Vol. 27/3.
 • Kończuk W., Stosunki UE-Rosja przed rozpoczęciem negocjacji w sprawie nowego Układu o Partnerstwie i Współpracy, "Wspólnoty Europejskie" 2007, nr 1 (182).
 • Kwiecień M., Seklecki P., Taryfy gazu wybranych krajów Unii Europejskiej i Wspólnoty Niepodległych Państw, "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki" 2005, nr 4.
 • Leonard M., Popesscu N., Rachunek sił w stosunkach Unia Europejska - Rosja, Fundacja Batorego, Warszawa 2008.
 • Łoskot-Strachota A., Gazprom's Expansion in EU Co-Operation Or Domination? Centre for Eastern Studies, http://www.batory.org.pl/doc/GP_EXP_US_l.pdf (dostęp: 23.12.2016).
 • Mabey N., Beyond Zero-Sum Politics: Frameworks for Delivering Energy and Climate Security in the Asia Pacific Region [w:] G. Austin, M. Schellekens-Gaiffe, Energy and Conflict Prevention, Gidlunds Fôrlag, Hedemora 2007.
 • Malko J., NORDEL - doświadczenia tynku energii elektrycznej, "Rynek Energii" 2003, nr 1 (44).
 • Malko J., O bezpieczeństwie dostaw gazu - raz jeszcze, "Wokół Energetyki" 2005, s. 6, http://www.cire.pl/pliki/2/bez_gaz.pdf (dostęp: 27.12.2016).
 • Malko J., O rynku nordyckim raz jeszcze, czyli Kalifornia w Norwegii, "Rynek Energii" 2003, nr 2(45).
 • Montobbio M., Coming Home. A lbania in the Barcelona Process: Union for the Mediterranean, European Institute of the Mediterranean, 2009, http://www.iemed.org/ anuari/2009/aarticles/al55.pdf (dostęp: 21.12.2016).
 • Muller-Kraenner S., Global and Regional Impacts of China's and India's Energy Foregin Policy, April 2008, https://www.hertie-school.org/fileadmin/images/Downloads/working_papers/26.pdf (dostęp: 28.12.2016).
 • Nehrebecki A., Giełdy energii elektrycznej w Unii Europejskiej, Integracja Europejska 2009, "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki" 2009, nr 4(66).
 • Nowacki M., Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w UE, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Oettinger G., Shmatko S., Joint Report: EU-Russia Energy Dialogue 2000-2010 - Opportunities for Our Future Energy Partnership, Brussels/Moscow 2010, http://energy.iep-berlin.de/pdfy3/EU-Russia Energy Dialogue_Joint Report_22112010.pdf (dostęp: 23.12.2016).
 • Rosicki R., Chiny i Indie a bezpieczeństwo energetyczne Europy, "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego" 2010, nr 2.
 • Rossa D., Partnerstwo Euro-Sródziemnomorskie i Unia dla Mona Śródziemnego jako filary bezpieczeństwa w regionie, "Zeszyty Naukowe AMW" 2010, nr 2 (181).
 • Słomińska B., Toporowski P., Akcesja państw Bałkanów Zachodnich - wpływ i znaczenie dla Polski i Unii Europejskiej [w:] R. Sadowski, J. Muś (red.), Bałkany Zachodnie a integracja europejska - perspektywy i implikacje, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2008.
 • Socor V., Gazprom, Turkey Revive and Reconfigure Blue Stream Two, "Euroasia" 2009, Vol. 6, http://www.jamestown.org/single/7nocache=l&tx_ttnews tt_news = 35394&tx_ttnews backPid =7&cHash=da2f573c7c (dostęp: 23.12.2016).
 • Solana J., Energy in the Common, Foreign and Security Policy [w:] G. Austin, M. Schellekens-Gaiffe, Energy and Conflict Prewention, Gidlunds Forlag, Hedemora 2007.
 • Strachota K., Górecki W., Kaukaz Południowy i Azja Centralna po wojnie rosyjsko- gruzińskiej - konsekwencje geopolityczne, "Komentarze OSW" 2008, nr 10.
 • Sushko O., Chifu I., Nantoi O., Russia-Ukraine 2009 Gas Crisis: Comparative View from Kyiv, Bucharest and Chisinau, Institute for Euro-Atlantic Cooperation, Kyiv 2010.
 • Tatarzyński M., Głód energii w Chinach a stosunki z państwami Bliskiego Wschodu, "Bezpieczeństwo Narodowe" 2006, nr 1.
 • Vasconcelos A. de, Zaborowski M., European Perspectives on the New American Foreign Policy Agenda. The EU and the World in 2009, "EU Institute for Security Studies" 2009, No. 04.
 • Wiśniewska I., Rozpoczęcie rosyjsko-unijnych negocjacji w sprawie nowego porozumienia bazowego, "Tydzień na Wschodzie" 2008, nr 23.
 • Wyciszkiewicz E., Perspektywy współpracy energetycznej w regionie Azji Północno-Wschodniej, "Biuletyn PISM" 2006, nr 2.
 • Young R., Energy Security. Europe's New Foreign Policy Challenge, Routledge, New York 2009.
 • Zając J., Gospodarcze aspekty Procesu Barcelońskiego, "Studia Europejskie" 2001, nr 4.
 • Zajączkowski K., Unia Europejska - Afryka Subsaharyjska: stosunki u progu XXI w., "Studia Europejskie" 2006, nr 4.
 • Zasztowt K., Aspekt energetyczny polityki zagranicznej Azerbejdżanu wobec państw regionu Kaukazu Południowego i Morza Kaspijskiego, "Bezpieczeństwo Narodowe" 2008, nr 7-8.
 • Żukrowska K., Wpływ wspólnej polityki handlowej na warunki wymiany Polski z Rosją [w:] P. Bożyk (red.), Stosunki gospodarcze Polska-Rosja w warunkach integracji z Unią Europejską, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171498083

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.