PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 10 | 79--88
Tytuł artykułu

Uwarunkowania partnerstwa miasta ze środowiskiem naukowo-biznesowym

Warianty tytułu
The Conditions of the City's Partnership with the Scientific-business Environment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Istotnym czynnikiem wpływającym na współpracę pomiędzy środowiskiem nauki, biznesu i administracji jest model współpracy. Celem artykułu jest określenie wielkości współczynnika współpracy (Cooperation Quotient), który określa poziom zaawansowania podmiotów w sferze wzajemnej współpracy. W artykule zaprezentowano model oparty na trójstronnej relacji koncentrując szczególną uwagę na uwarunkowaniach decydujących o gotowości realizacji współpracy z ramienia miasta Lublin. Uwzględniono czynniki z zakresu przywództwa, stylu zarządzania, kompetencji oraz technologii wskazując przy tym poziom zaawansowania kooperacji ze strony miasta. Wskazano warunki wsparcia inicjatyw klastrowych w Polsce oraz podkreślono istotę ich powstawania.(abstrakt oryginalny)
EN
An important factor, which affects for the cooperation between science, business and government is a model of cooperation. The purpose of this article is to determine the size of the Cooperation Quotient, which determines the level of advancement of subjects in the area of mutual cooperation. The article presents a model based on tripartite relations focusing particular attention on the determinants of the willingness to implement cooperation with the city of Lublin. The factors of leadership, management style, competence and technology have been taken into account, indicating the level of advancement of city cooperation. The conditions for supporting cluster initiatives in Poland were highlighted and the essence of their development was emphasized.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
79--88
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • 1. Bednarzewska K., 2016, University-Business-Govemment. The Triple Helix Model of Innovation, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XVII, Zeszyt 9, Część II, s.36.
 • 2. Blakely E.L., 1994, Planning Local Economic Development: Theory and Practice, SAGE Publications Ltd., Thousand Oaks, Londyn.
 • 3. Bojar M., 2011, Współpraca wewnątrzregionalna jako czynnik rozwoju regionalnego - doświadczenia z procesu klasteringu, w: Borowiecki R., Rojek T. (red), Procesy formowania więzi organizacyjnej we współczesnej gospodarce. Integracja-kooperencja- Mastering, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 255-257.
 • 4. Brodzicki T., red., Klastry i polityka klastrowa w Polsce. Konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i regionów, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • 5. Bruce K., Wagner J., 2014, The Rise of Innovation Districts: A New Geography of Innovation in America, Metropolian Policy Program at Brookings Institution, s. 1.
 • 6. European Commission, 2016, European Innovation Scorebord 2016, http://www.knowledgetransferireland.com/About_KTI/Reports-Publications/European-lnnovation -Scoreboard-2016.pdf., dostęp z dnia 11.08.2017 r.
 • 7. Gruchman B., 1990, Postęp techniczny a rozwój lokalny w warunkach polskich, w: Gruchman B., Tarajkowski J. (red.), Rozwój gospodarki lokalnej w teorii i praktyce, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s.117.
 • 8. Hartman A., Sifonis J., Kador J., 2011, E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej, Wyd. K. E. Lider, Warszawa.
 • 9. Jasiński A.H., 2010, Innowacyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji. Wybrane aspekty, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • 10. Pastuszak Z., 2007, Implementacja zaawansowanych rozwiązań biznesu elektronicznego w przedsiębiorstwie, Wyd. Placet, Warszawa.
 • 11. Secomski K., 1987, Teoria rozwoju regionalnego i planowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • 12. Stawasz D., 2016, Współczesne dylematy zarządzania rozwojem miast, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • 13. Sztando A., 2017, Ponadlokalna perspektywa zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym na przykładzie małych miast, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • 14. Trzmielak D., Grzegorczyk M., Gregor B., 2016, Transfer wiedzy i technologii z organizacji naukowo-badawczych do przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • 15. Word Intellectual Property Organization, World Intellectual Property Indicators 2016, www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2016.pdf, dostęp z dnia 11.08.2017 r.
 • 16. Żuk K., Sagan M. (red.), 2013, Strategia Rozwoju Lublina na lata 2013-2020, Wyd. Urząd Miasta Lublin, Lublin.
 • 17. Żurek K., 2013, Wciąż wiemy za mało, w: Raport ThinkTank Przyszłość miast, miasta przyszłości. Strategie i wyzwania. Innowacje społeczne i technologiczne, s.25.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171498269

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.