PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 10 | 124--139
Tytuł artykułu

Kształtowanie strategicznego planu rozwoju przedsiębiorstwa budowlanego : studium przypadku

Warianty tytułu
Creating of Building Company Strategie Development Plan : Case Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój przedsiębiorstw budowlanych i ich konkurencyjność sprzyjają doskonaleniu branży budowlanej oraz krajowej gospodarki. Sektor usług budowlanych w Polsce generuje bowiem blisko 8% PKB i przyczynia się do powstania 6% miejsc pracy. Czynnikiem decydującym o rozwoju i pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw budowlanych jest umiejętność wykreowania oryginalnej koncepcji na funkcjonowanie organizacji i przekształcenie jej w sprecyzowane plany i programy działań a następnie skuteczne ich wdrożenie. Takie podejście nawiązuje bezpośrednio do zagadnień zarządzania strategicznego. Celem badań jest ocena konkurencyjności wybranych dużych przedsiębiorstw budowlanych, dla których określono zbiór kluczowych czynników sukcesu. Dla przedsiębiorstwa o najniższej ocenie, na bazie analizy SWOT7TOWS, zaproponowano najlepszy w istniejących warunkach typ strategii oraz cele - główny i szczegółowe - umożlwiające przedsiębiorstwu osiągnięcie zdolności konkurowania. W ramach strategicznego planu rozwoju rozważano sposoby osiągnięcia zamierzonych rezultatów i działania niezbędne dla realizacji celów.(abstrakt oryginalny)
EN
Development of construction companies and their competitiveness contribute to the improvement of the whole construction industry and the national economy. The building services sector generates directly almost 8% of GDP and contributes to the creation of 6% of worksites. The decisive factor for the development and competitiveness of construction companies is the ability to create original concept for the functioning of the organization and transform it into specific plans and action programs. This approach refers directly to the issues of strategic management. The aim of this article is to prepare a strategic development plan for the large construction company. Study focuses on the key success factors as a basis for comparison of companies, choose to analyze the weakest organization, for which the proposed development plan achieves maximum efficiency, and identifying its strengths and weaknesses. Using the method of SWOT/TOWS the optimal type of strategy in the relevant conditions and goals - main and detailed - enabling the company to achieve the ability to compete, were determined. As part of the strategic development plan ways to achieve the intended results and the needed expenditures to realise the objectives were considered.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
124--139
Opis fizyczny
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
autor
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Deloitte, 2016, Polskie spółki budowlane 2016- najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży, https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/real-estate0/articles/polskie -spolki-budowlane-raport-2016.html, dostęp z dnia 05.03.2017 r.
 • 2. Dyson R. G., 2004, Strategic development and SWOT analysis at the University of Warwick, European Journal of Operational Research, nr 152 (3), s.631-640.
 • 3. Gicala M., Sobótka A., 2017, Jaką strategię obrać? : kluczowe czynniki sukcesu według badań, Builder, nr 5, s.66-69.
 • 4. Gicala M., Sobótka A., 2017, Jaką strategię obrać? : badania i analiza, Builder, nr 7, s.44-45.
 • 5. Gierszewska G., Romanowska M., 1997, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • 6. Gierszewska G., Olszewska B., Skonieczny J., 2013, Zarządzanie strategiczne dla inżynierów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 190-194.
 • 7. Główny Urząd Statystyczny, 2016, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2016.
 • 8. Główny Urząd Statystyczny, 2016, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2015 r.
 • 9. Jaśkowski P., Sobotka A., 1997, Analiza kluczowych czynników sukcesu w projektowaniu strategii ogólnej przedsiębiorstwa, Przegląd Organizacji, nr (7-8), s.40-43.
 • 10. Komisja Europejska, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2003/361AA/E, Zalecenie komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich.
 • 11. Obłój K., 1987, Strategia przetrwania organizacji. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • 12. Pierścionek Z., 2011, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie (Strategie management in the enterprise), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 13. Shevelova S., 2008, Metody analizy strategicznej w określaniu zdolności konkurencyjnej, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 12 (707), s.3-12.
 • 14. Tylińska R., 2005, Analiza SWOT instrumentem w planowaniu rozwoju, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • 15. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2016 poz. 1829) z późn.zm.
 • 16. Ustawa z dnia 20 maja 2016 o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U.2016 poz. 961).
 • 17. Waśniewski P., 2016, Kluczowe czynniki sukcesu jako podstawa pomiaru dokonań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, {2 (80) Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi}, s. 163-176.
 • 18. Zawadzki E., 2002, Polskie przedsiębiorstwa budowlane w latach dziewięćdziesiątych, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, http://biurose. sejm.gov.pl/tekstyj3df/r-206.pdf, dostęp z dnia 06.10.2017 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171498301

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.