PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 10 | 140--155
Tytuł artykułu

Analiza innowacyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
The Analysis of the Innovation of Food Industry Enterprises in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule dokonano analizy wybranych aspektów działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce w latach 2010-2014. Cel ten zrealizowano przez pryzmat nakładów ponoszonych na działalność innowacyjną oraz osiąganych w tym zakresie efektów mierzonych udziałem sprzedaży wyrobów nowych lub istotnie ulepszonych w wartości sprzedaży ogółem oraz udziałem przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje produktowe lub procesowe oraz nowatorskie rozwiązania organizacyjne i marketingowe. Badane podmioty dostrzegają potrzebę wdrażania innowacji, podejmując aktywność innowacyjną zarówno w obszarze innowacji technologicznych i nietechnologicznych. Przedsiębiorstwa aktywne innowacyjnie wykazują ponadto znaczącą skłonność do podejmowania współpracy z podmiotami zewnętrznymi w ramach realizowanej działalności innowacyjnej.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents an analysis of selected aspects of innovation activities of food industry enterprises in Poland between the years 2010 and 2014. This goal has been achieved through the expenditures provided for innovation activities and the effects achieved in this area and measured by two factors: the share of the sales of new products, or significantly improved products, in the total sale, and the share of the enterprises which introduced product and processing innovations, as well as innovative organisational and marketing solutions. The enterprises examined in this study understand the need of introducing innovation; they undertake innovation activities both in the area of technological and non-technological innovations. The actively innovative enterprises also show a considerable tendency to take up cooperation with external subjects within the framework of the innovation activity they incorporate.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
140--155
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Bibliografia
 • 1. Beba P., Poczta W., 2014, Rozwój i rola polskiego przemysłu do Unii Europejskiej, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 11 (60), s.7-18.
 • 2. Brzeziński M., Mietlicka D., 2013, Innowacyjność regionów Polski Wschodniej, Innovatio Press, Lublin.
 • 3. Brzeziński M., 2017, Wyłaniający się elastyczny model sieciowego procesu innowacji, Przegląd Organizacji, nr3, s.41-45.
 • 4. Fortuin F.T.J.M., Omta S.W.F., 2009, Innovation Drivers and Barriers in Food Processing, British Food Journal, vol. 111 (8), s.839-851.
 • 5. Freeman Ch., 2008, System of Innovation, Edward Elgar, Cheltenham.
 • 6. Garcia Martinez M., Briz J., 2000, Innovation in the Spanish Food & Drink Industry, International Food and Agribusiness Management Review, no. 3, s. 155-176.
 • 7. Grupa Doradców Biznesowych BAA Polska, 2011, Sektor spożywczy w czasie i przestrzeni. Ocena standingu i adaptacyjności sektora, maj-wrzesień 2011.
 • 8. GUS, 2006-2015, Rocznik Statystyczny Przemysłu 2006-2015, Warszawa.
 • 9. GUS, 2011a-2015a, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010, 2009-2011, 2010-2012, 2011-2013, 2012-2014, GUS, Warszawa.
 • 10. GUS, 2011 b-2015b, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011-2015, Warszawa.
 • 11. Janasz W., Kozioł-Nadolna K., 2011, Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa.
 • 12. Jasiński A.H. (red.), 2008, Innowacje małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, Promocja XXI, Warszawa.
 • 13. Jasiński А.Н., 1997, Innowacje i polityka innowacyjna. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • 14. Juchniewicz M., 2014, Model otwartych innowacji w przemyśle spożywczym - skala i znaczenie zjawiska, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, s.107-118.
 • 15. Kelley В., 2011, The Importance of a Strategie Approach to Open Innovation, w: Sloane P. (red), A Guide to Open Innovation and Crowdsourcing. Advice from Leading Experts, Kogan Page Limited, London, s.37-42.
 • 16. Klincewicz K., 2014, Tworzenie innowacji poprzez współpracę międzyorganizacyjną, w: Koźmiński AK, Latusek-Jurczak D., Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa, s.13-25.
 • 17. Lagnevic M., 2003, The Dynamics of Innovation Clusters. A Study of the Food Industry, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Northampton.
 • 18. Loren J.K., 2011, What is Open Innovation? w: Sloane P. (red), A Guide to Open Innovation and Crowdsourcing. Advice from Leading Experts, Kogan Page Limited, London, s.5-14.
 • 19. Mietlicka D., 2015, Dynamika miar innowacyjności i stopnia wykorzystania technologii informacyjnych w sektorze przedsiębiorstw w Polsce i krajach Unii Europejskiej, w: Pawlak M. (red), Nowe tendencje w zarządzaniu, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 183-205.
 • 20. Nowakowska A., 2011, Regionalny wymiar procesów innowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • 21. Pellegrini L., Lazzarotti V., Manzini R., 2014, Open Innovation in the Food and Drink Industry, Journal of Agricultural & Food Industrial Organization, vol. 12 (1), s.75-94.
 • 22. Penc J., 1995, Strategie zarządzania, Placet, Warszawa.
 • 23. Pichlak M., 2012, Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Difin, Warszawa.
 • 24. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, 2008, Wydanie Trzecie, Warszawa.
 • 25. Pomykalski A., 2010, Zarządzanie procesem innowacji. Wybrane kierunki badawcze, w: Lachiewicz S., Nogalski B. (red), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa, s.285- 297.
 • 26. Poznańska K., 2008, Projekty innowacyjne a zapotrzebowanie na kapitał, w: Skrzypek E. (red.), Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, T. 1, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin, s.125-144.
 • 27. Przybylska K. (red.), 2014, Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw, PWN, Warszawa.
 • 28. Sarkar S., Costa Al. A., 2008, Dynamics of Open Innovation in the Food Industry, "Trends in Food Science & Technology", vol. 19 (11), s.574-580.
 • 29. SopińskaA., Mierzejewska W., 2017, Otwarte innowacje produktowe realizowane przez przedsiębiorstwa działające w Polsce. Podejście zasobowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • 30. Tidd J., Bessant J., 2011, Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • 31. Wąsik M., 2008, Innowacje wyzwaniem XXI wieku, w: Skrzypek E. (red.), Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, T. 2, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin, s.439-445.
 • 32. Wiszniewski W., 1999, Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Procesy dostosowawcze do polityki innowacyjnej Unii Europejskiej, Wydawnictwo "ORGMASZ", Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171498303

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.