PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 48 T. 1. Zarządzanie | 131--140
Tytuł artykułu

Usieciowienie instytucji finansowych a procesy internacjonalizacji

Warianty tytułu
Networking of Financial Institutions and the Processes of Internationalization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest charakterystyka i ocena stopnia usieciowienia w instytucjach finansowych w aspekcie umiędzynarodowienia rynków finansowych. Opracowanie składa się z części teoretycznej, metodycznej i empirycznej. W badaniach wykorzystano metodę wielorakiego studium przypadku. Przeprowadzone analizy pokazują, że budowane sieci międzyorganizacyjnych przez instytucje finansowe różni się stopniem formalizacji i przyjętym zakresem. Instytucje finansowe uczestniczą w procesach internacjonalizacji, przy czym przybiera ona wymiar zarówno internacjonalizacji pasywnej, jak i aktywnej, co wpływa na zakres tego procesu i przyjęty model umiędzynarodowienia w różnych instytucjach badanego sektora. W zakresie realizowanej ścieżki internacjonalizacji rysują się zasadnicze różnice między dużymi i małymi instytucjami na tym rynku. Różnice te można zauważyć zarówno w przypadku motywów, jakimi kierują się badane instytucje w procesie internacjonalizacji, sposobów wejścia na rynki zagraniczne, wykorzystywanych zasobów, jak i czynników stanowiących przeszkodę w procesie internacjonalizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is the characteristic and assessment of networks of financial institutions in the context of the internationalization of financial markets. The paper consists of theoretical, methodological and empirical parts. The study used the method of multiple case study. The analyzes carried out show that building organizational networks vary in the degree of formalization and accepted range. Financial institutions involved in the processes of internationalization, while it takes the internationalization of both passive and active, which affects the scope of the process and adopted a model of internationalization in different companies from the sector. In terms pursued the path of internationalization draw up fundamental differences between large and small institutions on the market. These differences can be seen in both the motives guided the surveyed companies in the internationalization process, ways of entering foreign markets, resources used and the factors influence this process.(original abstract)
Rocznik
Strony
131--140
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Achrol, R.S. (1996). Changes in the theory of interorganizational relations in marketing: toward a network paradigm. Journal of the Academy of Marketing Science, 25 (1), 56-71.
 • Astley, W.G. (1984). Toward an appreciation of collective strategy. Academy of Management Review, 9 (3), 526-535.
 • Barczak, B., Bartusik, K. (2008). Proces tworzenia struktur sieciowych w kontekście strategii przedsiębiorstwa. W: R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne: podstawowe problemy (s. 197-210). Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przed- siębiorczości.
 • Bianchi, P., Bellinii, N. (1991). Public policies for local networks of innovators. Research Policy, 20 (5), 487-497.
 • Castells, M. (1996). The rise of the network society. Cambridge: Blackwell.
 • Collins J., Porrtas J.I. (2008). Wizjonerskie organizacje. Skuteczne praktyki najlepszych z najlepszych. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes Ltd.
 • Czakon, W. (red.) (2011). Podstawy metodologii w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Edvinsson, L., Malone, M.S. (2001). Kapitał intelektualny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Eisenhardt, K. (1989). Building theories from case study research. The Academy of Management Review, 14 (4), 532-550.
 • Jagoda, H., Haus, B. (1995). Holding. Organizacja i funkcjonowanie. Warszawa: PWE.
 • Kleymann, B., Seristö, H. (2004). Managing strategic airline alliances. Aldershot: Ashgate Publishing Ltd.
 • Koźmiński, A.K. (2004). Zarządzanie w warunkach niepewności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Levinthal, D.A., March, J. (1993). The myopia of learning. Strategic Management Journal, 14, 95-112.
 • March, J.G. (1991). Exploration and exploitation in organizational learning. Organization Science, 2 (1), 71-87.
 • Miles, M.B., Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis - an expanded sourcebook. Newbury Park: Sage.
 • Möller, K.E., Rajala A. (2007). Rise of strategic nets - new modes of value creation. Industrial Marketing Management, 36, 895-908.
 • Möller, K.E., Svahn, S. (2005). Managing in emergence: Capabilities for influencing the birth of new business fields. W: R. Sanchez, J. Freiling (red.), Research in competence-based management. Issue 1: The marketing process in organizational competence. Amsterdam: Elsevier.
 • Nordenflycht, A. (2010). What is a professional service firm? Toward a theory and taxonomy of knowledge-intensive firms. Academy of Management Review, 35 (1), 155-174.
 • Perry, Ch. (2001). Case research in marketing. The Marketing Review, 1, 303-323.
 • Petersen, B., Pedersen, T., Sharma, T. (2001). The role of knowledge in firm's internationalization process: Wherefrom and whereto. Copenhagen: Copenhagen Business School. Pobrane z: http://openarchive.cbs.dk/bitstream/handle/10398/6595/linkwp01-5.pdf?sequence=1.
 • Pietras, A. (2010). Organizacje sieciowe w gospodarce opartej na wiedzy. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 99, 153-161.
 • Polański, Z. (2001). System finansowy. W: B. Pietrzak, Z. Polański (red.), System finansowy w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Powell, W.W., Koput, K.W., Smith-Doerr, L. (1996). Inter-organizational collaboration and the locus of innovation: Networks of learning in biotechnology. Administrative Science Quarterly, 41, 116-145.
 • Prahalad, C.K., Ramaswamy, V. (2000). Co-opting Customer Competence. Harvard Business Review, 78 (1), 79-87.
 • Snow, C.C., Miles, R.E., Coleman, H.J. (1992). Managing 21 st century network organization. Organizational Dynamics, 20 (5), 5-20.
 • Srinivasan, R., Lilien, G.L, Rangaswamy, A. (2006). The emergence of dominant designs. Journal of Marketing, 70 (2), 1-17.
 • Wit de, B., Meyer, R. (2007). Synteza strategii. Warszawa: PWE.
 • Wójcik, P. (2013). Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu. E-mentor, 1 (48). Pobrane z: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/48/id/983.
 • Żabiński, L. (2007). Węzłowe aspekty metodyczne badań jakościowych praktyk zarządzania marketingowego na przykładzie case study research. W: T. Żabińska, L. Żabiński (red.), Zarządzanie marketingowe. Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania. Aspekty teoretyczne i badawcze (s. 67-117). Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171498374

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.