PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 3(53) | 189--207
Tytuł artykułu

Ekonomiczna wycena emisji wybranych substancji do powietrza w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Economic Valuation of Emissions of the Selected Substances to Air in Poland, with a Particular Account for Agriculture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest próba wyceny emisji wybranych gazów do atmosfery. Wykorzystano metody pośrednie, oparte na giełdowej wycenie uprawnień do emisji dwutlenku węgla w ramach systemu EU ETS. Badaniem objęto dwutlenek węgla, podtlenek azotu, metan oraz tlenki azotu. Powoduje to, że przedstawiona ekonomiczna wycena szkodliwości rocznej działalności polskiego społeczeństwa ma charakter cząstkowy. Jednak nawet tak ograniczona wycena pozwala na uświadomienie społeczeństwu skali "wytwarzanych" zanieczyszczeń. Badanie przeprowadzono na bazie danych statystycznych zawartych w bazie NAMEA-Air. Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie dużego znaczenia rolnictwa w emisji zanieczyszczeń do powietrza. Jednakże wielkość emisji z tego sektora stale zmniejsza się. Zmiana w jednostkach fizycznych jest znacznie mniejsza niż wyliczona zmiana wartości, co wynika ze spadku ceny uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych. Przedstawione wyliczenia pokazują więc, że wycenę szkodliwości zanieczyszczeń należy traktować z dużą ostrożnością, ponieważ niezależnie od szkodliwości jej wartość rynkowa może podlegać wahaniom. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is an attempt to evaluate emissions of the selected gases to atmosphere. The authors used indirect methods based on the stock market valuation of allowances for carbon dioxide emissions within the framework of the EU ETS system. The study comprised carbon dioxide, nitrous oxide, methane, and nitric oxides. This causes that the presented economic valuation of harmfulness of the annual activities on the Polish society is of a partial nature. However, even the so limited valuation allows for making the society aware of the scale of produced pollutions. The study was carried out on the basis of statistical data contained in the NAMEA-Air database. The obtained results allow ascertainment of great importance of agriculture in emissions of air pollutions. However, the volume of emissions from this sector has been constantly declining. The change in physical units is much lower than the computed value change, what is a result of the drop of price of the right to emit greenhouse gases. Therefore, the presented calculations show that valuation of harmfulness of pollutions should be treated with a great caution as disregarding harmfulness its market value may be subjected to fluctuations. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
189--207
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
autor
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • cire.pl (2017), Handel emisjami CO2, http://www.handel-emisjami-co2.cire.pl/ [dostęp: 15.03.2017].
 • EPA (2017), Understanding Global Warming Potentials, https://www.epa.gov/ ghgemissions/understanding-global-warming-potentials [dostęp: 15.03.2017].
 • Eurostat (2004), NAMEA for air emissions: compilation guide, Luxembourg.
 • Eurostat (2009), Manual for Air Emissions Accounts. 2009 edition, Luxembourg.
 • Gajos E., Prandecki K. (2016), National Accounting Matrix With Environmental Accounts (NAMEA) - an overview of Environmetally Extended Input-Output Analysis, "ACTA Scientiarum Polonorum. Oeconomia", No. 15(4).
 • GUS (2016a), Ochrona środowiska 2016, Warszawa.
 • GUS (2016b), Zweryfikowany szacunek produktu krajowego brutto za lata 2010-2015, Warszawa.
 • IPCC (2013), Climate Change 2013 The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, New York.
 • KE (2002), Decennial conference. Challenges for Community statistics. A users' perspective for the next 10 years, Komisja Europejska, Bruksela.
 • KE (2017, kwiecień 13), Pułapy i przydziały uprawnień do emisji, https://ec.europa.eu/ clima/policies/ets/cap_pl
 • Podkowka Z., Podkowka W. (2011), Emisja gazów cieplarnianych przez krowy, "Przegląd Hodowlany", nr 3.
 • Prandecki K. (2016), Rola środowiska w przepływach międzygałęziowych, "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula", nr 3(49).
 • Prandecki K., Sadowski M. (2010), Międzynarodowa ewolucja ochrony środowiska, LAM - Wydawnictwo Akademii Finansów, Warszawa.
 • Solomon S., Qin D., Manning M., Chen Z., Marquis M., Averyt K.B., Miller H.L. (red.) (2007), Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Tukker A., Huppes G., van Oers L., Heijungs R. (2006), Environmentally extendend input-output tables and models for Europe, European Commission, Brussels.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171498416

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.