PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 5 | 250--259
Tytuł artykułu

The Opinion of Facebook Friends as the Most Reliable Recommendation of Products and Services in Poland. The Evolution of Purchase Pathways in Social Media

Warianty tytułu
Opinia przyjaciół na Facebooku jako najbardziej godna zaufania rekomendacja produktów i usług w Polsce. Ewolucja ścieżek zakupowych w mediach społecznościowych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Dwoma istotnymi czynnikami, które wpływają na ścieżki zakupowe klientów, są rekomendacja i zaufanie do jej źródeł. W artykule przedstawiono wyniki badań nad zaufaniem do internetowych źródeł rekomendacji oraz, biorąc pod uwagę taki kontekst, nad wpływem wywieranym na ewolucję tzw. ścieżek zakupowych, którymi podążają klienci w Polsce. Artykuł ma na celu prezentację wyników uzyskanych w trakcie badań nad zaufaniem klientów do głównych portali społecznościowych, postrzeganych jako kanały informacji o produktach i usługach, z uwzględnieniem ich wpływu na ewolucję ścieżek zakupowych, jakimi podążają konsumenci w Polsce. Jak na to wskazują badania, najbardziej wiarygodnym portalem społecznościowym jest Facebook (65% odpowiedzi). Uzyskane wyniki wyraźnie różnicują źródła rekomendacji, zaś najbardziej godne zaufania dotyczą rekomendacji przyjaciół (termin przyjaciele jest stosowany zgodnie z terminologią używaną przez media społecznościowe). Badaniem objęto 514 respondentów (dobór próby celowy). (abstrakt oryginalny)
EN
Two significant factors, which affect customers' purchase pathways, are recommendation and trust in its sources. The article presents the results of the research studies on trust in the Internet recommendation sources and, considering such a context, on the influence exerted on the evolution of the so called purchasing pathways followed by customers in Poland. The article aims at the presentation of the results obtained during the research studies on customers' trust in the main social networking sites, viewed as information channels about products and services, with the consideration of their impact on the evolution of purchase pathways followed by consumers in Poland. As indicated by the relevant research studies, the most reliable social networking site is Facebook (65% of answers). The obtained results explicitly differentiate recommendation sources, and the most reliable ones involve recommendation provided by friends (the term friends is applied in accordance with the terminology used by social media). The survey involved 514 respondents (purposive sampling). (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
250--259
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • Babbie E. (2003), Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bughin J., Doogan J., Vetvik O.J. (2010), A new way to measure word of-mouth marketing, "McKinsey Quarterly", No. 2.
 • Churchill G.A. (2002), Badania marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gemius. Polacy w społecznościach internetowych (2015), https://www.gemius.pl/agencje-aktualnosci/polacy-w-spolecznosciach-internetowych.html [access: 20.04.2017].
 • Goldsmith R.E., Horowitz D. (2006), Measuring motivations for online opinion seeking, "Journal of Interactive Advertising", No. 6(2).
 • Gruszczyński L.A. (2002). Elementy metod i technik badań socjologicznych, Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy.
 • Hudson S., Thal K. (2013), The impact of social media on the consumer decision process: Implications for tourism marketing, "Journal of Travel & Tourism Marketing", Vol. 30, No. 1-2.
 • IAB (2015), Customer Journey Online. Retrived, http://iab.org.pl/wp content/uploads/2015/11/Raport_Customer-Journey [access: 20.03.2017].
 • Kotler Ph., Caslione J.A., Bakalarz D. (2013), Chaos: zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa.
 • Kreft J. (2016a), Algorithm as Demiurge: A Complex Myth of New Media, (in:) Batko R., Szopa A. (Eds.), Strategic Imperatives and Core Competencies in the Era of Robotics and Artificial Intelligence, IGG Global, Hershey PA.
 • Kreft J. (2016b), Koniec dziennikarstwa, jakie znamy, Agregacja w mediach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Kunz M.B., Hackworth B.A. (2011), Are consumer following retailers to social networks?, "Academy of Marketing Studies Journal", Vol. 15, No. 2.
 • McDonald J. (2016), Social Media Marketing Workbook: 2016 Edition - How to Use Social Media for Business, CreateSpace Publishing.
 • Richardson A. (2010), Using customer journey maps to improve customer experience, "Harvard Business Review", Vol. 15, No. 1.
 • Social Media Link (2015), https://www.socialmedialink.com/blog/72-Social-Media-Link Releases-Third Annual-Social-Recommendations-Index-to-Show-How-Consumer-Conversation-Impacts-Purchase [access: 20.03.2017].
 • Sorokin J. (2014), Marketing rekomendacji jako narzędzie procesu komunikacji marketingowej firmy z klientami, "Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie", Vol. 41, No. 1.
 • Sussan F., Gould S., Weisfeld-Spolter S. (2006), Location, location, location: the relative roles of virtual location, online word-of-mouth (eWOM) and advertising in the new-product adoption process, "NA-Advances in Consumer Research", Vol. 33.
 • Sweeney J.C., Soutar G.N., Mazzarol T. (2012), Word of mouth: measuring the power of individual messages, "European Journal of Marketing", Vol. 46, No.1/2.
 • Szpunar M. (2016), Kultura cyfrowego narcyzmu, Wydawnictwa AGH, Kraków.
 • Tkaczyk J. (2012), Trendy konsumenckie i ich implikacje marketingowe, "Handel Wewnętrzny", Vol. 5-6.
 • Yan Y.C., Li H., See-to E. (2014), Fun In A Trustworthy Environment? The Effects Of Message Source Credibility And Message Appeal On EWOM Responses In Facebook, UK Academy for Information Systems Conference Proceedings.
 • Wang W., Benbasat I. (2008), Attributions of trust in decision support technologies: A study of recommendation agents for e-commerce, "Journal of Management Information Systems", Vol. 24, No. 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171498590

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.