PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 49 Potencjał innowacyjny i marketingowy współczesnych przedsiębiorstw : problemy - motywy - dylematy | 27--43
Tytuł artykułu

Twórczy model biznesu - założenia metodologiczne

Warianty tytułu
Creative Business Model - Methodological Assumptions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest wypełnienie luki naukowej poprzez zaproponowanie i opisanie nowego konstruktu: twórczego modelu biznesu. Artykuł ma charakter teoriotwórczy, a jego kluczowe założenia zostały opracowane na podstawie badań longitudinalnych modeli biznesu dokonywanych przez autora artykułu w latach 2007-2017. Zakres opracowania obejmuje aspekty definiowania twórczości strategicznej rozpatrywanej z perspektywy koncepcji modeli biznesu przedsiębiorstw. Przedmiot artykułu ukierunkowany jest na miejsce i rolę twórczych modeli biznesu przedsiębiorstw w procesach kreowania wysokiej efektywności przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to fill the gaps by proposing and describing a new construct: a creative business model. The article is of theoretical character and its key assumptions are based on longitudinal business models conducted by the author in the period 2007-2017. The scope of the paper covers the aspects of defining the strategic creativity considered from the perspective of business model concepts. The subject of the article is focused on the place and role of creative models of business enterprises in the processes of creating high efficiency of enterprises.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Afuah A., Tucci C. (2003), Biznes internetowy, strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Amabile T.M. (1996), Creativity in context. Boulder, CO: Westview.
 • Bratnicka K. (2015), Twórcza przedsiębiorczość organizacyjna, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 212.
 • Brown T. (2009), Change by design: How design thinking transforms organizations and inspires innovation, New York: Harper Business.
 • Buzan T., Griffiths C. (2010), Mapy myśli dla biznesu, Wydawnictwo JK, Łódź.
 • Chesbrough H. (2010), Business Model Innovation: Opportunities and Barriers, [w:] Long Range Planning 43.
 • Cooper R., Junginger S. & Lockwood T. (2010), Design thinking and design management: A research and practice perspective, In Lockwood T. (Ed.) Design thinking: Integrating innovation, customer experience and brand value (pp. 57-63). New York: Allworth Press.
 • Dyduch W. (2013), Twórcza strategia organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Dym C.L., Agogino A.M., Eris O., Frey D.D., Leifer LJ. (2005), Engineering Design Thinking, Teaching, and Learning, Journal of Engineering Education.
 • Falencikowski T. (2013), Spójność modeli biznesu, Koncepcja i pomiar, CeDeWu, Warszawa.
 • Gołębiowski T., Dudzik T.M., Lewandowska M., Witek-Hajduk M. (2008), Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, SGH, Warszawa.
 • Gumusluoglu L., Ilsev A. (2009), Transformational leadership, creativity, and organizational innovation, Journal of Business Research 62.
 • Hakanson H., Snehota I. (2005), Developing relationships in business networks, Routledge, London.
 • https://sjp.pl/twórczość.
 • Jabłoński A. (2013), Modele zrównoważonego biznesu w budowie długoterminowej wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich społecznej odpowiedzialności, Difin, Warszawa.
 • Jabłoński A. (2014), Myślenie systemowe i sieciowe w konstruowaniu modeli biznesu, Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie.
 • Jabłoński A. (2015), Skalowalność modeli biznesu w środowisku sieciowym, Difin, Warszawa.
 • Jabłoński A. (2016), Longitudinalne badania modeli biznesu przedsiębiorstw, Zeszyty Nauko-we/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, nr 6 (954), s. 95-110.
 • Jabłoński M. (2011), Geometria modeli biznesu, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 4/2011.
 • Jabłoński M. (2011), Geometria strategii a procesy kreacji wartości przedsiębiorstwa, Przegląd Organizacji, 4/2011.
 • Jabłoński M. (2012), Badania geometrii modeli biznesu sprzyjających kreacji wartości - wybrane zagadnienia, Przegląd Organizacji 9/2012.
 • Jabłoński M. (2013), Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Keidel R.W. (2010), The Geometry of Strategy, Concepts for Strategie Management, Routledge, London-New York.
 • Kimberly J.R. (1976), Issues in the Design of Longitudinal Organizational Research, Sociolo-gical Methods and Research, Vol. 4.
 • Law K.S., Wong, C.S., Mobley W.M. (1998), Toward a Taxonomy of Multidimensional Con-structs, w Academy of Management Review, vol. 23(4), https://doi.org/10.5465/amr.1998.1255636.
 • Lindberg T., Noweski Ch., Meinel Ch. (2010), Evolving discourses on design thinking: how design cognition inspires meta-disciplinary creative collaboration, Technoetic Arts: A Journal of Speculative Research Volume 8 Number 1 © 2010 Intellect Ltd Article. English language, doi: 10.1386/tear.8.1.31/1.
 • Margolin V., Buchanan R. (1995), The Idea of Design, The MIT Press, Cambridge.
 • Nogalski B. (2008), Idea strategii "błękitnego oceanu " w rozwiązywaniu kluczowych problemów polskich przedsiębiorstw w zakresie zarządzania, [w:] Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu, Praca zbiorowa pod redakcją J. Rokity, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego, Katowice.
 • Nogalski B. (2009), Rozważania o modelach biznesowych przedsiębiorstw jako ciekawym poznawczo kierunku badań problematyki zarządzania strategicznego, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne, rozważania, kierunki badań, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Seria: Zarządzanie, Wałbrzych.
 • Obłój K. (2002), Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa.
 • Osterwalder A. (2004), The Business Model Ontology a Proposition in a Design Science Appro-ach, Licencié en Sciences Politiques de l'Université de Lausanne Diplômé postgrade en Informatique et Organisation (DPIO)de l'Ecole des HEC de l'Université de Lausanne Pour l'obtention du grade de Docteur en Informatique de Gestion, 004. (In Polish) http://www.hec.unil.ch/aosterwa/PhD/Osterwalder_PhD_BM_Ontology.pdf.
 • Osterwalder A. (2004), The business model ontology a proposition in a design science approach, These, w Université de Lausanne Ecole des Hautes Etudes Eommerciales.
 • Osterwalder A. (2004), The Business Model Ontology a Proposition in a Design Science Appro-ach, Licencié en Sciences Politiques de l'Université de Lausanne Diplômé postgrade en Informatique et Organisation (DPIO)de l'Ecole des HEC de l'Université de Lausanne Pour l'obtention du grade de Docteur en Informatique de Gestion, 004. (In Polish) http://www.hec.unil.ch/aosterwa/PhD/Osterwalder_PhD_BM_Ontology.pdf.
 • Osterwalder A., Pigneur Y. (2002), An e-Business Model Ontology for Modeling e-Business. In Proceedings of the 15th Bled Electronic Commerce Conference e-Reality: Constructing the e-Economy, Bled, Slovenia.
 • Osterwalder A., Pigneur Y., Tucci C.L. (2005), Clarifying business models: Origins, present, and future of the concept. Commun. AIS. 16, s. 1-25.
 • Patterson Ch. (2016), Individual and Organizational Creativity, http://www.innovation.cc/ news/innovation-conference/patterson.pdf.
 • Piekarczyk A., Zimniewicz K. (2010), Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, [za:] Probst G.J.B., Gomez P. (1989), Vemetztes Denken, Untemehmen ganzhetlischen fiihren, Gabier Verlag, Wiesbaden, Ulrich H., Probst G.J.B. (1990), Anleitung zum ganzheitlischen Denken und Handeln, Ein Brevier filr Fürungskrafte, Verlag Paul Haupt, Bern-Stuttgart, Gomez P, Probst G.J.B. (1995), Die Praxis des ganzheitlischen Problemlôsens, Verlag Paul Haupt, Bern-Stuttgart-Wien.
 • Piórkowska K. (2016), Badania naukowe w zarządzaniu strategicznym - refleksje nad wielowymiarowością konstruktów, pluralizmem metod i badaniami wielopoziomowymi, Zesz. Nauk. UEK, 2016; 6 (954): 111-129, DOI: 10.15678/ZNUEK.2016.0954.0607.
 • Roam D. (2010), Narysuj swoje myśli, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Rudkin I.B. (2015), Design Thinking dla przedsiębiorców i małych firm, Helion, Gliwice.
 • Rybicki J.M. (2013), Myślenie geometryczne w teorii strategii organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Rybicki J.M. (2013), Myślenie geometryczne w teorii strategii organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Seddon J. & Brand C. (2008), Debate: Systems Thinking and Public Sector Performance, Public Money & Management Vol. 28, Iss.
 • Shafer S.M., Smith H.J., Linder J.C. (2005), The power of business models, w Business Horizons, 48 (3).
 • Slywotzky A., Morrison D J., Andelman B. (1997), The profit zone. How strategic business de-sign will lead you to tomorrow's profits, Times Business, New York 1997.
 • Stegmeier D. (2008), Innovations in office design: The critical influence approach to effective work environments, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
 • Szewczykowski P., Sobota D., Bojar W., Zajdel M. (2014), Design thinking jako metoda inten-syfikacji rozwoju regionalnego, Marketing i Rynek, Tom XXI, Numer 10.
 • Teece DJ. (2010), Business Models. Business Strategy and Innovation, [w:] Long Range Planning 43.
 • Watts D. (1999), Networks Dynamics and the Small-World Phenomenon, The American Journal of Sociology, vol. 105, nr 2.
 • Wawak S. (2016), Podejście procesowe, https://wawak.pl/pl/content/podejscie-procesowe.
 • Woodman R.W., Sawyer J.E., Griffin R.W. (1993), Toward A Theory Of Organizational Creativity, Academy of Management Review, Vol. 18, No. 2 293 321.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171498792

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.