PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo

---

45--62
Tytuł artykułu

W poszukiwaniu modelu organizacji zarządzającej innowacjami w formule "open innovation" - studium przypadku

Autorzy
Warianty tytułu
Looking for a Model of Innovation management Organization in the "Open Innovation" Formula - Case Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Największym wyzwaniem współczesnych firm jest zbudowanie odpowiedniego, samodoskonalącego się modelu biznesowego, który będzie miał zdolność przekształcania wiedzy, idei, pomysłów w wartość rynkową, a jednocześnie będzie rozwijał przewagę konkurencyjną. Wiedza potrzebna firmie jest szeroko rozproszona, musi ona zatem nauczyć się pozyskać innowacje z różnych źródeł wewnętrznych i zewnętrznych i wpisywać je w swój model biznesowy. Niestety większość organizacji nadal traktuje badania i rozwój oddzielnie od modelu biznesowego firmy. Celem publikacji jest zaprezentowanie różnych koncepcji zarządzania in-nowacjami otwartymi, które służą podniesieniu wartości organizacji. Opis tych koncepcji poparto studium przypadku otwartej formuły konsorcjum, reprezentującego wszystkie zainteresowane grupy interesariuszy. Taka konstrukcja współpracy ma wyeliminować słabości mechanizmu transakcji po-między sferą nauki a sferą biznesu. Inicjatorzy projektu przyjęli założenie, że istnieje możliwość zbudowania modelu zarządzania innowacjami, w którym strona podażowa, jaki i popytowa innowacji będą wspólnie inicjowały, realizowały i wdrażały innowacje akceptowane przez rynek. Publikacja jest rezultatem postępowania badawczego opartego na przeglądzie literatury nauk o zarządzaniu podejmujących problematykę otwartych innowacji oraz studium przypadku konsorcjum Centrum Kompetencji, opartym na badaniach PWC Polska oraz obserwacji uczestniczącej autora jako wiceprezesa zarządu GA Puławy. (abstrakt oryginalny)
EN
The biggest challenge for today's companies is to build a self-fulfilling business model that will be able to transform knowledge and ideas into market value, while developing competitive advantage. The knowledge needed to accomplish is widely spread across the company, so there is a need to learn how to gain innovation from a variety of internal and external sources and incorporate it into its business model. Unfortunately, most organizations still treat research and development separately from the business model of the company. The purpose of the publication is to present various concepts of open innovation management that enhance the value of an organization. Description of these concepts was supported by a case study of the open consortium formula, representing all interested stakeholder groups. Such cooperation design is supposed to eliminate the weaknesses of the transaction mechanism between science and business. Initiators of this project assumed that it was possible to build a model of innovation management in which the supplier side and the demand for innovation would successfully cooperate, and as a result implement innovations accepted by the market. The publication is the result of a research study based on a literature review of open source innovation management and a case study of the Center of Competence Consortium, as well as on PWC Poland research and the observation of the participating author as Vice President of GAPulawy. (original abstract)
Czasopismo
---
Strony
45--62
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Bal-Woźniak T. (2012), Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne, PWE, Warszawa.
 • Baran G. (2013), Marketing współtworzenia wartości z klientem, Instytut Spraw Publicznych UJ, Wydanie I, Kraków.
 • Chesbrough H. (2003), Open innovation: The New Imperativ for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Publishing Corporation.
 • Chesbrough H. (2006), Open business models: How to thrive in the new innovation landscape, Harvard Business Press.
 • Chesbrough H., Brunswicker (2013), Managing open innovation in large firms, Survey report, Fraunhofer IAO.
 • Chesbrough H. (2017), The Future of Open Innovation: The future of open innovation is more extensive, more collaborative, and more engaged with a wider variety of participants, Research-Technology Management, 60(1).
 • Du J., Leten B., Vanhaverbeke W. (2014), Managing open innovation projects with science-based and market-based partners, Research Policy, 43(5).
 • Igras J., Pokojski Z. (2015), Relacje Nauka - Biznes - Rolnictwo. Nowe wyzwania w kontekście kształtowania Wspólnej Polityki Rolnej, wystąpienie na III Kongresie Nauk Rolniczych w Warszawie.
 • Komisja Europejska (2016), Sprawozdanie krajowe - Polska, Bruksela, SWD(2016) 89 final.
 • Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski (2017), Współpraca Przemysł - Nauka, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Koźmiński A.K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa.
 • Krzepicka A., Tarapata J. (2012), Innowacje jako czynnik budowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, (2).
 • Mikołajczyk B. (2016), Obraz innowacyjności gospodarek w krajach UE mierzony wskaźnikiem Sil, Studia Ekonomiczne, 282.
 • Orłowski W. (2013), Komercjalizacja badań naukowych w Polsce. Bariery i możliwości ich przełamania, PWC Polska, Warszawa.
 • Mierzejewska B. (2008), Open Innovation - nowe podejście w procesach innowacji, E-mentor nr 2 (24).
 • Piller F., West J. (2014), Firms, Users, and Innovation, [w:] Chesbrough H., Vanhaverbeke W., West J. (red.), New frontiers in open innovation, Oup Oxford.
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2005), Przyszłość konkurencji. Współtworzenie wyjątkowej wartości wraz z klientami, PWE, Warszawa.
 • Quigley, Narda R., Tesluk, Paul E., Locke, Edwin A., & Bartol, Kathryn M. (2007), A multilevel investigation of the motivational mechanisms underlying knowledge sharing and performance, Organization Science, 18(1).
 • https://www.nauka.gov.pl/.../, Ustawa o innowacyjności podpisana przez prezydenta, dostęp: 10 lipca 2017.
 • http://ksiegowosc.infor.pl/obrot-gospodarczy/dzialalnosc-gospodarcza/748476,W-2017-r-ulga-podatkowa, W 2017 r. ulga podatkowa na badania i rozwój będzie bardziej atrakcyjna dla przedsiębiorstw, dostęp: 9 lipca 2017.
 • https://www.pwc.pl/pl/innowacje-badania-rozwoj/bridge-mentor.html, dostęp: 12 lipca 2107.
 • http://www.iung.pulawy.pl/index.php, dostęp: 24 czerwca 2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171498794

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.