PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 49 Potencjał innowacyjny i marketingowy współczesnych przedsiębiorstw : problemy - motywy - dylematy | 63--80
Tytuł artykułu

Zarządzanie wiedza klienta (Customer Knowledge Management) a innowacyjność przedsiębiorstw.

Warianty tytułu
Customer Knowledge Management and Enterprise Innovation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dzisiejszej gospodarce cyfrowej wiedza jest uważana za składnik aktywów, a wdrożenie zarządzania wiedzą wspiera przedsiębiorstwo w zakresie opracowywania innowacyjnych produktów i podejmowania strategicznych decyzji. Rozwiązania innowacyjne muszą łączyć w jednym procesie kompetencje technologiczne, takie jak inżynieria i knowhow z wiedzą na temat klienta, tak aby produkt odpowiadał potrzebom klientów i zapewniał akceptację rynku. Mimo że znaczenie zarządzania wiedzą w innowacjach technologicznych produktu od dawna jest przedmiotem wielu dyskusji, jego potencjał w zakresie zarządzania wiedzą klienta nie został szeroko zbadany. Wśród wielu rodzajów wiedzy w firmie, znajomość wiedzy o klientach należy do kategorii kluczowej, ponieważ bezpośrednio przyczynia się do budowania przewagi konkurencyjnej i wyników finansowych firmy. Artykuł podejmuje problematykę koncepcji zarządzania wiedzą klienta - Customer Knowledge Management (CKM) i jej zastosowania przez pryzmat innowacyjności przedsiębiorstwa. Celem podjętych rozważań jest określenie potencjalnych obszarów wykorzystania wiedzy o kliencie w aspekcie wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa. Na początku dokonano przeglądu literatury pod kątem znaczenia wiedzy klientów dla przedsiębiorstwa. Następnie została przeprowadzona analiza determinant wykorzystania CKM w innowacjach. Kolejny punkt pracy zawiera systematyzację rodzajów wiedzy związanej z klientami wraz z ilustracją pięciu stylów CKM. Przedstawione praktyczne przykłady korporacyjne stanowią bazę dla identyfikacji potencjalnych obszarów problemów zarządzania wiedzą klienta w tych podmiotach oraz ich wykorzystania w kreowaniu i komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych. Następna część pracy zawiera implikacje zarządzania wiedzą klienta dla podejmowania decyzji dotyczących rozwoju innowacji. Dla zrealizowania powyższego celu przeprowadzono studia literaturowe odnoszące się do problematyki CKM - zarówno w zakresie dorobku teoretycznego, jak i wyników badań. Analiza zgromadzonego materiału i jego selekcja pozwoliły na wyciągnięcie syntetycznych wniosków o stanie wiedzy w zakresie zarysowanym w celu pracy. Efektem rozważań jest identyfikacja barier oraz mechanizmów ich przełamywania w kierunku skutecznej implementacji CKM w strategii innowacyjnej przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
In today's digital economy, knowledge is considered an asset and knowledge management implementation supports the company in developing innovative products and making strategic decisions. Innovative solutions must combine technological competence such as engineering and know-how with knowledge of the customer in a single process so that the product meets the needs of customers and ensures market acceptance. Although the importance of knowledge management in product innovation has long been debated, its potential for customer knowledge management has not been extensively investigated. Among the many types of knowledge in a company, customer knowledge is a key category as it directly contributes to building a competitive advantage and the company's financial performance. The article deals with the concept of Customer Knowledge Management (CKM) and its application through the prism of enterprise innovation. The purpose of the discussed considerations is to identify potential areas for using the knowledge of the client in the aspect of increasing the innovativeness of the company. At first, the literature was reviewed in terms of the importance of customer knowledge for the company. Subsequently, an analysis of the determinants of CKM use in innovation was performed. The next point of work presents systematization of client knowledge types together with an illustration of five CKM styles. The presented practical corporate examples are the basis for identifying potential areas of customer knowledge management in these entities and their use in the creation and commercialization of innovative solutions. The next part of the paper contains the implications of customer knowledge management for decision-making on innovation development. In order to achieve this aim, literature studies related to CKM have been carried out - both in terms of theoretical achievements and research results. The analysis of the collected material and its selection allowed to draw synthetic conclusions about the state of the art in terms of the work outlined. The result of the discussion is the identification of barriers and mechanisms of their breakthrough towards the effective implementation of CKM in the company's innovation strategy.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
 • Adams G.L., Lamont B.T. (2003), Knowledge management systems and developing sustainable competitive advantage, Journal of Knowledge Management, Vol. 7, No. 2.
 • Baddi A., Sharif A. (2003), Information management and knowledge integration for enterprise innovation, Logistics Information Management, Vol. 16, No. 2.
 • Berson A., Smith S., Thearling K. (2003), Customer acquisition. Building Data Mining Applications for CRM, New York.
 • Betz F. (2003), Managing Technological Innovation, drugie wyd. Wiley, Hoboken, NJ.
 • Blosch M. (2000), Customer knowledge, Knowledge and Process Management.
 • Bontis N., Crossan M.M., Hulland J. (2002), Managing an organizational learning system by aligning stocks and flows, Journal of Management Studies.
 • Cardinal L.B., Allessandri T.M., Turner S.F. (2001), Knowledge codifiability, resources, and science based innovation, Journal of Knowledge Management, Vol. 5, No. 2.
 • Carlile P., Rebentisch E.S. (2003), Into the black box: The knowledge transformation cycle, Management Science.
 • Cavusgil S.T., Calantone R.J., Zhao Y. (2003), Tacit knowledge transfer and firm innovation capability, Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 18, No. 1.
 • Chen J., Zhaohui Z., Xie H.Y. (2004), Measuring intellectual capital, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 1.
 • Chesbrough H. (2003), The era of open innovation, MIT Sloan Management Review.
 • Christensen C.M. (2000), The innovator's dilemma (popr. wyd.), New York: HarperCollins.
 • Cook S.D.N., Brown J.S. (1999), Bridging epistemologies: The generative dance between organizational knowledge and organizational knowing, Organization Science.
 • Darroch J., McNaughton R. (2002), Examining the link between knowledge management practices and types of innovation, Journal of Intellectual Capital, Vol. 3, No. 3.
 • Davenport T.H., Harris J.G., Kohli A.K. (2001), How do they know their customers so well? MIT Sloan Management Review.
 • Dennis C., Marsland D., Cockett T. (2001), Data mining for shopping centers: Customer knowledge management framework, Journal of Knowledge Management.
 • Drucker P. (2001), The Essential Drucker: In the Volume the Best of Sixty Years of Peter Drucker's Essential Writings on Management, HarperCollins, New York, USA.
 • Dyer J.H., Nobeoka K. (2000), Creating and managing a high-performance knowledge-sharing network: The Toyota case, Strategic Management Journal.
 • Gibbert M., Leibold M., Probst G. (2002), Five Styles of Customer Knowledge Management, and How Smart Companies Use To Create Value, European Management Journal, vol. 20.
 • Iansiti M., Levien R. (2004), Strategy as ecology, Harvard Business Review, (March).
 • Kaufman F. (1966), Data systems that cross corporate boundaries, Harvard Business Review, ( January-February).
 • Li E. Y., Huang X.J., Weng T. (2013), Applying customer knowledge management to alignment and integration of strategy maps, In Proceedings of the International Conference on Electronic Business (ICEB).
 • Lin F.-R., Huang S.-H., Lin S.-C. (2002), Effects of information sharing on supply chain performance in electronic commerce, IEEE Transactions on Engineering Management.
 • Paquette S. (2004, May 14-16), Customer knowledge management systems supporting innovation, Proceedings of the 9th Annual Great Lakes Information Sciences Conference, Toronto, Canada.
 • Paquette S. (2011), Customer Knowledge Management, In Encyclopedia of Knowledge Management, D.G. Schwartz, Bar-Ilan University, Israel.
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2000), Co-opting customer competence, Harvard Business Review.
 • Pyka A. (2002), Innovation networks in economics: from the incentive-based to the knowledge based approaches, European Journal of Innovation Management, Vol. 5, No. 3.
 • Sawhney M., Prandelli E. (2000), Beyond customer knowledge management: Customers as knowledge co-creators. In Y. Malhtora (red.), Knowledge management and virtual organizations, Hershey, PA: Idea Group Publishing.
 • Shani A.B., Sena J.A., Olin T. (2003), Knowledge management and new product development: a study of two companies, European Journal of Innovation Management, Vol. 6, No. 3.
 • Smith H.A., McKeen J.D. (2005), Developments in practice xviii - customer knowledge management: adding value for our customers, Communications of the Association for Information Systems, Vol. 16.
 • Toffler A. (1980), The third wave, New York: Morrow.
 • von Hippel E. (1988), The sources of innovation, New York: Oxford University Press.
 • Wenger E. (1998), Communities of practice: Learning, meaning, and identity, Cambridge: Cambridge University Press.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171498796

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.