PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 49 Potencjał innowacyjny i marketingowy współczesnych przedsiębiorstw : problemy - motywy - dylematy | 97--110
Tytuł artykułu

Odpowiedzialność w kontekście zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
Responisibility in the Context of Sustainable Development of the Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu są koncepcjami spójnymi. Efekt ten wzmacniają orientacje: marketingowa i ekologiczna. Pomimo rosnącego zainteresowania wymienionymi koncepcjami, działania podejmowane w zakresie stosowania ich zasad nie są adekwatne do możliwości jakie posiada gospodarka, zarówno światowa, jak i polska. Celem opracowania jest zaakcentowanie efektu synergii pomiędzy koncepcją zrównoważonego rozwoju a społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz odpowiedź na pytanie w jaki sposób realizowany rozwój przedsiębiorstwa odzwierciedla podejście decydentów do zrównoważonego rozwoju. W artykule poruszono tematykę związaną ze zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa i odniesiono się do polskiego rejestru EM AS.(abstrakt oryginalny)
EN
Sustainable development and corporate social responsibility are coherent concepts. This effect is enhanced by two orientations: marketing and ecological. Despite the growing interest in these concepts, the actions taken in applying to their principles are not adequate to the possibilities of the economy, both in the world and in Poland. The aim of the paper is to emphasize the synergies between the concept of sustainable development and corporate social responsibility and to answer the question of how the company's development reflects the approach of decision-makers to sustainable development. This article addresses issues related to sustainable development of the company and also refers to the Polish EMAS register.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Carroll A.B. (1999), Corporate Social Responsibility. Evolution of a Definitional Construct, Business and Society, Vol. 38, No. 3.
 • Carroll A.B. (2001), The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders, Business Horizons, July-August.
 • Chodyński A. (2011), Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 • Dokurno Z., Fiedor B. (2016), Sustainable Development as the Concept of World Economy Development from Contemporary Macroeconomics Perspective, "Gospodarka Narodowa", Nr 2.
 • Famielec J. (2015), Ekologizacja jako paradygmat rozwoju społeczno-gospodarczego, [w:] M. Kożuch (red.), Ekologizacja gospodarki, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Gong M., Wall G. (2001), On exergy and sustainable development - Part 2: Indicators and methods, Exergy. International Journal 1(4).
 • Grzyb T., Doliński D., Trojanowski J. (2017), Be z E300 czy z racemusem? Marketing produktów spożywczych z perspektywy reguł wpływu społecznego, "Marketing i Rynek", Nr 4.
 • Hartman L., DesJardins J. (2008), Business Ethics: Decision Making for Personal Integrity & Social Responsibility, McGraw-Hill/Irwin, Boston.
 • http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm, dostęp: 1 Iipca2017.
 • http://emas.gdos.gov.pl/co-to-jest-emas, dostęp: 28 czerwca 2017.
 • http://emas.gdos.gov.pl/lista-rejestru-emas, dostęp: 26 maja 2017.
 • Jaźwińska D. (2013), Korzyści i koszty wynikające z wdrożenia systemu ekozarządzania i audytu (EMAS), Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej Nr 61, Poznań.
 • Jaźwińska D. (2016), Efektywność strategii zrównoważonego rozwoju, Zeszyty Naukowe Poli-techniki Poznańskiej Nr 71, Poznań.
 • Jaźwińska D., Stasiuk-Piekarska A. (2015), 3E w projektowaniu zarządzania przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe WSHiU w Poznaniu Nr 31, Poznań.
 • Jewett A.E., Ennis C.D. (1990), Ecological Integration as a Value Orientation for Curricular Decition Making, Journal of Curriculum and Supervision, Vol. 5, No. 2.
 • Kates R.W., Parris T.M., Leiserowitz A.A. (2016), What Is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values, and Practice, Environment. Science and Policy for Sustainable Development, April 5.
 • Kaźmierczak M. (2017), Determinanty zarządzania społecznie odpowiedziałnego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 • Kohli AJ, Jaworski B.J. (1999), Market Orientation. The Construct, Research Propositions, and Managerial Implications, [in:] R. Deshpande (Ed.), Developing & Market Orientation, Sage Publications. International Educational and Professional Publisher, Thousand Oaks, California.
 • Kotler Ph., Keller K.L. (2014), Marketing, wyd. 14, Rebis, Poznań.
 • Leśniak-Łebkowska G. (2011), Nowe oblicze zrównoważonego rozwoju biznesu w środowisku naturalnym i społeczeństwie - perspektywa zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, [w:] P. Sochaczewski (red.), W kierunku zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok.
 • Lindgreen A., Swaen V. (2009), Corporate social responsibility, International Journal of Management Reviews, Vol. 12, No. 1.
 • Mazur-Wierzbicka E. (2017), Społecznie odpowiedzialne działania przedsiębiorstw podejmowane wobec społeczeństwa - wybrane aspekty, "Marketing i Rynek", Nr 4.
 • McWilliams A., Siegel D. (2000), Corporate Social Responsibility and Financial Performance: Correlation or Misspecification? Strategic Management Journal, No. 21.
 • Muradov N. (2014), Liberating Energy from Carbon: Introduction to Decarbonization, Springer Science + Business Media New York.
 • Penc J. (2003), Strategiczny system zarządzania, Placet, Warszawa.
 • Szelągowska-Rudzka K. (2017), Koncepcja CSRw praktyce działania organizacji - komunikat z badań, "Marketing i Rynek", Nr 2.
 • Tai Fang-Mei, Chuang Shu-Hao (2014), Corporate Sociał Responsibility, Business, No. 6.
 • Urbanowska-Sojkin E (1997), Implikacje marketingowej orientacji w zarządzaniu dla pracy kierowniczej, [w:] Praca kierownicza w systemie zarządzania strategicznego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Nr 248, Poznań.
 • Urbanowska-Sojkin E. (2015), Orientacja na ryzyko w procesie podejmowania decyzji strategicznych, Studia i Prace WNEiZ Nr 39, tom 4.
 • www.businessdictionary.com/definition/market-orientation.html, dostęp: 10 lipca 2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171498800

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.