PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 49 Potencjał innowacyjny i marketingowy współczesnych przedsiębiorstw : problemy - motywy - dylematy | 141--157
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty zachowań nabywców w punkcie sprzedaży i ich wpływ na organizację przestrzeni w sklepie

Warianty tytułu
Selected Aspects of Customers' Behavior in the Sale Point and their Impact on Organization of Space in the Shop
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest charakterystyka ogólnych i wybranych aspektów zachowań nabywców w sklepach wielkopowierzchniowych, zarówno w zakresie planowania zakupów, ich organizacji, jak i jej konsekwencji w postaci szybkości poruszania się po powierzchni handlowej. W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na fakt, że cały proces podejmowania decyzji zakupowych przez klientów pozostaje pod wpływem zróżnicowanych determinant marketingowych i pozamarketingowych, chociaż stosunkowo rzadko autorzy decydują się na formułowanie wniosków w zakresie zależności zachowań klienta w sklepie od jego cech osobistych i kontekstu społeczno-ekonomicznego, w jakim on funkcjonuje. Formułowanie takich wniosków pozostaje przyszłym celem autorki tego opracowania po zakoń-czeniu realizacji projektu badawczego. Podstawę empiryczną opracowania stanowią badania realizowane metodą obserwacji jawnej i bezpośrednio nieuczestniczącej wśród klientów sieci sklepów wielkopowierzchniowych w Łodzi od 2016 r. Biorąc pod uwagę jakościowy charakter badań oraz fakt realizacji dotychczas 21 obserwacji, nieuzasadnionym jest formułowanie wniosków dotyczących zachowań klientów w sklepie, ale można powiedzieć, że badani dotychczas nabywcy byli umiarkowanie przygotowani do dokonywania zakupów, co wpłynęło na ich ruch po sklepie, konieczność powrotu do pomijanych alejek, a także silnie zróżnicowany czas obecności w punkcie sprzedaży. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of paper is to characterize the general and selected aspects of customers' behavior in large-scale stores, both in terms of shopping planning, their organization and its consequences in terms of speed of movement on the retail space. In the literature, attention is drawn to the fact that the customer's a decision-making process is influenced by a variety of marketing and non-marketing determinants, but only few authors decide to draw conclusions about customers' behavior in the store from personal characteristics and socio-economic environment, in which they functions. Formulating such proposals remains author of this paper the future goal after the completion of the research project. The empirical basis of the study is the research conducted by method the open and directly non-participating observation of customers of the large-area chain stores in Lodz since 2016. Due to the qualitative nature of the research and the fact of implementing 21 observations so far, it is unreasonable to formulate conclusions about customer behavior in the store, but author can say that surveyed customers were moderately prepared to make purchases, which affected their movement through the store, the need to return to skipped alleys and their varying time of presence at the point of sale.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Armstrong G., Kolter Ph. (2015), Marketing - wprowadzenie, Oficyna a Wolters Kluwer busi-ness, Warszawa.
 • Borusiak B., Pierański B. (2016), Trendy w sektorze handlu detalicznego - nowe wyzwania dla przedsiębiorstw handlowych, [w:] Sławińska M. (red.), Handel we współczesnej gospodarce. Nowe wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Churchill G.B. (2002), Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa.
 • Dobski P. (2016), Kryteria wyboru formatu sklepu detalicznego przez klientów indywidualnych w świetle badań empirycznych, [w:] Sławińska M. (red.), Handel we współczesnej gospodarce. Nowe wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Domański T. (2005), Strategie rozwoju handlu, PWE, Warszawa.
 • Doodey R. (2015), Neuromarketing. 100 szybkich, łatwych i tanich sposobów na przekonanie klienta, PWN, Warszawa.
 • Dziewanowska K. (2012), Relacje i lojalność klientów w markeitingu, Wydawnicwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Engel J.F., Kollat D., Blackwell R.D. (1978), Consumer behavior, Dydren Press, New York.
 • Envirosell Headquarters, http://envirosell.com/[dostęp: 13.09.2017].
 • Falkowski A., Tyszka T. (2009), Psychologia zachowań konsumenckich, wydanie II poszerzone, GWP, Gdańsk.
 • Gajewski S. (1994), Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Gomez M.I., McLaughlin, Wittink D.R. (2004), Customer satisfaction and retail sales perfor-mance: an empirical investigation, Journal of Retailing, Vol. 80, No. 4.
 • Kali J. (1992), Wielka manipulacja, Businessman Magazyn, nr 10.
 • Kieżel E. (2010), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa.
 • Kuś G. (2011), Decyzje zakupowe konsumentów a systemy komunikacyjne, Wydawnictwo Inno-wacyjne Nowae Res, Gdynia.
 • Lindstrom M. (2009), Zakupologia. Prawda i kłamstwa o tym, dlaczego kupujemy, Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Kraków.
 • Łodziana-Grabowska J. (2015), Marketingowe determinanty zachowań rynkowych nabywców w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 • Maison D., Noga-Bogomilski A. (red.) (2007), Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, GWP, Gdańsk.
 • Marak J. (2016), Obserwacje, [w:] Mazurek-Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe. Metody, techniki i obszary aplikacji na współczesnym rynku, PWN, Warszawa.
 • Matysik-Pejas R., Pakosz I. (2013), Działania merchandisingowe i ich wpływ na klientów sklepów wielkopowierzchniowych, Zeszyty Naukowe. Polityki europejskie, Finanse i Marketing, nr 9 (58), Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmetal.element.agro-cc865acb-5bc6-455d-9c55-e87aa32ad2ac/c/340-350.pdf [dostęp: 08.08.2017].
 • Mazurek-Łopacińska K. (2003), Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa.
 • Michalski E. (2003), Marketing. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa.
 • Mlodinow L. (2016), Nieświadomy mózg. Jak to, co dzieje się za progiem świadomości, wpływa na nasze życie, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Mruk H., Sznajder M. (red.) (2008), Neuromarketing. Interdyscyplinarne spojrzenie na klienta, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań.
 • Mynarski S. (1990), Metody badań marketingowych, PWE, Warszawa.
 • Nikodemska-Wołowik A.M. (2008), Klucz do zrozumienia nabywcy. Jakościowe badania marketingowe, Grupa Wydawnicza Verde, Warszawa.
 • Nowogródzka T. (2010), Merchandising jako skuteczna technika marketingu handlowego, Zeszyty Naukowe. Polityki europejskie, Finanse i Marketing, nr 3 (52), Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, http://www.wne.sggw.pl/cza-sopismaZpdl7PEFIM_2010_T3_nr52_s299.pdf [dostęp: 8.08.2017].
 • Perenc J., Rosa G. (red.) (2011), Zachowania nabywców, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Pfaff D. (2010), Badania rynku. Jak pozyskiwać najistotniejsze dla firmy informacje marketin-gowe, Wydawnictwo BC.edu, Warszawa.
 • Pradeep A.K. (2011), Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzedaży, One Press Exclusive, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Pranulis V.P., Drewniak R. (2012), Badania marketingowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Wilno-Toruń.
 • Rudnicki L. (2004), Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Stasiuk K., Maison D. (2015), Psychologia konsumenta, PWN, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83.
 • Woś J., Rachocka J., Kasperek-Hoppe (2011), Zachowania konsumentów - teoria i praktyka, wydanie II zmienione, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Woźniak J. (2012), Neuromarketing 2.0. Wygraj wojnę o umysł klienta, One Press Exclusive, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Zalega T. (2012), Konsumpcja. Determinanty, teorie, modele, PWE, Warszawa.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171498804

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.