PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 49 Potencjał innowacyjny i marketingowy współczesnych przedsiębiorstw : problemy - motywy - dylematy | 159--169
Tytuł artykułu

Efektywność relacji marketingowych

Autorzy
Warianty tytułu
Effectiveness of Marketing Relationship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest prezentacja różnych form relacji marketingowych i próba oceny ich efektywności z punktu widzenia podnoszenia konkurencyjności firmy w otoczeniu. Składa się on z części badawczej, która była inspiracją do wyartykułowania typów relacji zachodzących w przedsiębiorstwie i części teoretycznej, w której zaprezentowano sposoby ukierunkowania relacji na działania prorozwojowe. Umieszczenie wartości relacji na wykresie o osiach współrzędnych (oś 0X - koszty ponoszone na relacje inicjujące; oś OY - uzyskane efekty dzięki relacjom zwrotnym) pozwala na analizę źródeł niepowodzeń i sukcesu. Za część praktyczną można uznać wyszczególnienie różnych typów relacji i opis sposobu podnoszenia ich efektywności marketingowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present various forms of marketing relations and to try to assess their effectiveness in terms of enhancing the competitiveness of the company in the environment. It consists of a research component that was an inspiration for articulating the types of relationships that take place in an enterprise and the theoretical part, in which ways of directing relations to pro-development activities are presented. Placing the value of the relationship on a coordinate axes chart (OX axis - costs incurred on initiation relationships, axis OY - results obtained through feedback relationships) allows you to analyze the sources of failure and success. The description of the various types of relationships and description of how to improve their marketing effectiveness can be considered practical.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
 • Boguszewicz-Kreft M. (2009), Zarządzanie doświadczeniem klienta, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Charmaz K. (2009), Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Chan Kim W. (2005), Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna, Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa.
 • de Soto H. (2002), Tajemnice kapitału, Fijorr Publishing, Warszawa-Chicago.
 • Dworak J. (20016), Modele biznesu współczesnych przedsiębiorstw, [w:] T. Falencikowski (red.) Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, Politechnika Gdańska, Quarterly Jumal No 4/2016(19), Gdańsk.
 • Dyduch W. (2013), Ilościowe badanie i operacjonalizacja zjawisk w nauce, [w:] W. Czakon (red.) Podstawy metodologii badań o zarządzaniu, Oficyna Wolters Kłuwer Business, Warszawa.
 • Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1976, tom 3, s. 8.
 • Falencikowski T. (2013), Spójność modeli biznesu. Koncepcja i pomiar, CeDeWu, Warszawa.
 • Gabryś B. (2013), Metodologiczne problemy ujęcia narracyjnego w badaniach nad organizacjami. Dyskurs organizacyjny, [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań o zarządzaniu, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Konecki K. (2000), Studia a metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kotler Ph. (1994), Marketing. Analiza planowanie wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa, s. 324.
 • Krzyżanowski L. (1999), O podstawach kierowania inaczej: paradygmaty, metafory, modele, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mruk H., Rutkowski I.P. (1994), Strategia produktu, PWE, Warszawa.
 • Plich T., Bauman T. (2001), Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa.
 • Porter M.E. (1992), Strategia konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Wilkin J. (1997), Efektywność a sprawiedliwość jako problem społeczny, [w:] J. Wilkin, Efektywność a sprawiedliwość, Wydawnictwo Key Tex, Warszawa.
 • Wiklin J. (2016), Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171498808

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.