PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 47 Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka : VI Krajowa Konferencja | 83--100
Tytuł artykułu

Rola kosztów budowy w kształtowaniu cen mieszkań w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The role of construction costs in shaping prices of apartments in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest empiryczna weryfikacja hipotezy o występowaniu zależności długookresowej pomiędzy ceną i kosztami budowy 1 m2 PUM oraz dodatkowo zobrazowanie i omówienie znaczącej rozbieżności pomiędzy wartościami przyjmowanymi przez analizowane zmienne. Narzędziem, które umożliwiło przeprowadzenie analizy jest model panelowy oszacowany na podstawie danych z 6 dużych miast w Polsce (tzn. Krakowa, Łodzi, Poznania, Szczecina, Warszawy i Wrocławia). Z punktu widzenia celu głównego szczególnie interesująca wydaje się ocena zależności pomiędzy kosztem budowy 1 metra kwadratowego PUM, a jego ceną transakcyjną. Relacja ta jest warunkowana wieloma czynnikami specyficznymi dla danej inwestycji takimi jak: szczegółowa lokalizacja, aktualna sytuacja na rynku mieszkaniowym, dostępność kredytów itd. Proponowany model panelowy pozwoli uwzględnić fundamentalne różnice pomiędzy poziomem cen i kosztów budowy dla wyszczególnionych miast oraz jednocześnie wyciągnąć wnioski ogólne na temat rzeczywistej roli kosztów w kształtowaniu cen na rynku mieszkaniowym. (abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of this paper is an empirical verification of a hypothesis about the relationship between prices and costs of construction of 1 square meter in the long run. On the other hand, it is important to demonstrate a significant discrepancy between the two variables in Poland. The analysis tool is a panel cointegration model estimated on the basis of data reffering to several large cities in Poland it means: Krakow, Lodz, Poznan, Szczecin, Warsaw and Wroclaw. In the context of this study, it seems interesting to estimate the relationship between the cost of constructing 1 square meter and its transaction price. This relationship is conditioned by many factors specific to the investment, such as: a detailed location, a current situation in the real estate market, an availability of home loans etc. The proposed panel model will take into account the fundamental differences between the level of prices and construction costs for the specified cities(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Borkowski B., Dudek H., Szczęsny W., Ekonometria, wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa 2007.
 • Dickey D. A., Fuller W. A., Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root, "Journal of the American Statistical Association" 1979, vol. 74,s. 427-431.
 • Enders W., Applied Econometric Time Series, John Wiley & Sons, New York 2003.
 • Gajda J., Ekonometria, C. H. BECK, Warszawa 2004.
 • Levin A., Lin Ch-F., Unit Root Test in Panel Data: Asymptotic and Finite Sample Properties,"Working Paper" 1992, no. 23.
 • Levin A., Lin Ch-F., Unit Root Tests in Panel Data: New Results, "Working Paper" 1993,no. 56.
 • Levin A., Lin Ch-F., Chu Ch-Sh. J., Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite Sample Properties, "Journal of Econometrics" 2002, no. 108, s. 1-24.
 • Łaszek J., Rynek nieruchomości mieszkaniowych i jego specyfika, w: Kucharska-Stasiak E. (red.), Ryzyka banku w zakresie określania wartości nieruchomości dla celów kredytowych w Polsce na tle trendów w Unii Europejskiej, Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego, Warszawa 2006.
 • Łaszek J., Raport AMRON-SARFiN 4/2015. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości - komentarz do raportu, Warszawa 2016.
 • Maddala G. S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2006.
 • Majsterek M., Modelowanie systemów skointegrowanych. Aspekty teoretyczne, "Bank i Kredyt" 2014, r. 45, z. 5, s. 433-466.
 • Narodowy Bank Polski (2015), Informacja o cenach i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2014 roku, Warszawa.
 • Narodowy Bank Polski, Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2015 roku, Warszawa 2016.
 • Pedroni P., Critical Values for Cointegration Tests in Heterogeneous Panels with Multiple Regressors, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics" 1999, no. 61, s. 653-670.
 • Pedroni P., Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis, "Econometric Theory" 2004, no. 20, s. 597-625.
 • Phillips P. C. B., Moon H. R., Linear Regression Limit Theory for Nonstationary Panel Data, "Econometrica" 1999, vol. 67, s. 1057-1111.
 • Strzała K. (2009), Panelowe testy stacjonarności - możliwości i ograniczenia, Przegląd Statystyczny, r. 56, z. 1, 56-73.
 • Strzała K., Panelowe testy kointegracji - teoria i zastosowania, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" 2012, nr 27, s. 41-54.
 • Syczewska E., Analiza relacji długookresowych: estymacja i weryfikacja, Monografie i opracowania, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1999.
 • Zbyrowski R., The Long Term Modeling of Residential Property Prices in Poland, "Quantitative Methods in Economics" 2017, vol. 18, no. 1, s. 143-156.
 • http://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/604919,30-procent-ceny-mieszkania-trafia-do-dewelopera.html [dostęp 07.04.2017].
 • http://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/818693, cohousing-tanie-budowanie-czyli-zbuduj-sobie-blok.html [dostęp 02.04.2017].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171499078

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.