PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 47 Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka : VI Krajowa Konferencja | 113--128
Tytuł artykułu

Kumulatywny vs. panelowy model przestrzenny w modelowaniu inwestycji lokalnych polskich gmin w latach 1995-2015

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cumulative vs. panel spatial econometric model. Application to local investment analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy badana jest efektywność inwestycji samorządowych w gminach w latach 1995-2015. Celem jest zbadanie zależności pomiędzy dochodami własnymi a wydatkami inwestycyjnymi samorządów oraz uwarunkowań fiskalnych i pozafiskalnych dla lokalnych inwestycji. Badane jest także nasycenie inwestycjami oraz lokalne mnożniki dochodowe (długo- i krótkoterminowe oraz krańcowe). Analizowana jest przestrzenna dyfuzja oraz istnienie klastrów inwestycji. Modelowanie ekonometryczne oparte zostało na panelowym modelu przestrzennym i skumulowanym modelu przestrzennym. Specyfikacja modelu opiera się na koncepcji Net Present Value (NPV), która pozwala na traktowanie inwestycji wieloletnich i dochodów budżetowych jak Cash Flow projektu. Interpretacja modelu z opóźnieniem przestrzennym zmiennej objaśnianej oraz komponentem Durbina (opóźnienie przestrzenne zmiennych objaśniających) jest oparta na efektach pośrednich i bezpośrednich. Różne wykorzystane macierze wag przestrzennych, w tym macierz wspólnej granicy i macierz odwrotnej odległości, umożliwiają lepszą ocenę zakresu rozproszenia przestrzennego procesu inwestycyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper analyses the effectiveness of municipal (NTS5) investment in the years 1995-2015. The aim is to explore the relationships between incomes and expenditures of local governments, including fiscal and non-fiscal determinants of local investments. It is also to assess the saturation with the investments as well as the local income multipliers (long-term, short-term and marginal ones). Spatial spillovers and the existence of clusters of investment are being examined. An econometric modelling was based on a spatial panel model and cumulative spatial model. The specification of the model is based on the concept of Net Present Value (NPV), which allows treating multi-period investments and budget revenues as Cash Flow project. The interpretation of the model with spatially lagged dependent variable and the Durbin component (spatially lagged explanatory variables), is based on the direct and indirect impacts. Different spatial weights matrices as contiguity matrix or inverse distance allow for a better assessment of the range of the spatial diffusion of the investment process(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Andersen M. A., Public Investment in U. S. Agricultural R&D and the Economic Benefits,"Food Policy" 2015, vol. 51, s. 38-43.
 • Baltagi B., Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons 2008.
 • Bordignon M., Cerniglia F., Revelli F., In Search of Yardstick Competition: A Spatial Analysis of Italian Municipality Property Tax Setting, "Journal of Urban Economics" 2003, no. 54 (2), s. 199-217.
 • DeCastris M., Pellegrini G., Evaluation of Spatial Effects of Capital Subsidies in the South of Italy, "Regional Studies" 2012, no. 46 (4), s. 525-538.
 • Domański R., Przejścia fazowe w czasoprzestrzeni ekonomicznej. Ku sformułowaniu prawa ruchu, w: T. Markowski, D. Stawasz (red.), Partnerstwo i odpowiedzialność w funkcjonowaniu miasta Warszawa, Studia KPZK PAN 2014, z. 157, s. 78-90
 • Elhorst J. P., Applied Spatial Econometrics: Raising the Bar, "Spatial Economic Analysis" 2010, vol. 5 (1), s. 9-28.
 • Fleming D. A., Measham T. G., Local Job Multipliers of Mining, "Resources Policy" 2014, vol. 41, s. 9-15.
 • Fujii T., Hiraga K., Kozuka M., Effects of Public Investment on Sectoral Private Investment: A Factor Augmented VAR Approach, "Journal of The Japanese and International Economies" 2013, vol. 27, s. 35-47.
 • Fujita N., Myrdal's Theory of Cumulative Causation, Evolutionary and Institutional Economics Review 2007, vol. 3 (2), s. 275-283.
 • Geys B., Looking Across Borders: A Test of Spatial Policy Interdependence Using Local Government Efficiency Ratings, "Journal of Urban Economics" 2006, no. 60 (3), s. 443-462.
 • Hämäläinen P., Malinen T., The Relationship between Regional Value-added and Public Capital in Finland: What Do the new Panel Econometric Techniques Tell Us?, "Empirical Economics" 2011, no. 40, s. 237-252.
 • Jarosiński K., Opałka B., Finansowanie inwestycji w sektorze publicznym w Polsce w latach 2007-2013 w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, 2016, nr 146, s. 9-28.
 • Keynes J. M., The General Theory of Employment Interest and Money, Palgrave Macmillan,London 1936.
 • Kopczewska K., Kudła J., Walczyk K., Strategy of Spatial Panel Estimation: Spatial Spillovers between Taxation and Economic Growth, "Applied Spatial Analysis and Policy" 2017, vol. 10, s. 10-102.
 • Kopczewska K., Efficiency of Regional Public Investment: An NPV-Based Spatial Econometric Approach, "Spatial Economic Analysis" 2016, vol. 11 (4), s. 413-431.
 • LeSage J., What Regional Scientists Need to Know about Spatial Econometrics, "The Review of Regional Studies" 2014, vol. 44 (1), s. 13-32.
 • LeSage, J. P., Pace R. K., Introduction to Spatial Econometrics, Statistics, Textbooks and Monographs, CRC Press 2009.
 • LeSage J. P., Pace R. K., The Biggest Myth in Spatial Econometrics, "Econometrics" 2014, no. 2 (4), s. 217-249.
 • Lusawa R., Wybrane aspekty efektywności nakładów inwestycyjnych gmin na obszarach w przeważającym stopniu wiejskich (predominantly rural) województwa mazowieckiego w latach 2003-2014, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2017, nr 49, s. 264-75.
 • Myrdal G., Economic Theory and Underdeveloped Regions, University Paperbacks, Methuen, London 1957.
 • Perska A., Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego jako instrument wspierania przedsiębiorczości, "Przedsiębiorczość - Edukacja" 2014, vol. 10, s. 285-294.
 • Reeves A., Basu S., McKee M., Meissner Ch., Stuckler D., Does Investment in the Health Sector Promote or Inhibit Economic Growth?, "Globalization and Health" 2013, vol. 9 (43), s. 1-12.
 • Rios V., Pascual P., Cabases F., What Drives Local Government Spending in Spain? A Dynamic Spatial Panel Approach, Spatial Economic Analysis 2017, on-line.
 • Smętkowski M., Wpływ polityki spójności na dyfuzję procesów rozwojowych w otoczeniu dużych polskich miast, "Studia Regionalne i Lokalne" 2011 Spec. Iss., s. 123-154.
 • Solé-Ollé A., Expenditure Spillovers and Fiscal Interactions: Empirical Evidence from Local Governments in Spain, "Journal of Urban Economics" 2006, vol. 59 (1), s. 32-53.
 • Tiebout C., A Pure Theory of Local Expenditures, "Journal of Political Economy" 1956,no. 64 (5), s. 416-424, doi:10.1086/257839
 • Yu Y., Zhang L., Li F., Zheng X., On the Determinants of Public Infrastructure Spending in Chinese Cities: A Spatial Econometric Perspective, "The Social Science Journal" 2011, no. 48, s. 458-467.
 • Zheng X., Li F., Song S., Yu Y., Central Government's Infrastructure Investment Across Chinese Regions: A Dynamic Spatial Panel Data Approach, "China Economic Review" 2013, no. 27, s. 264-276.
 • BDL http://www.stat.gov.pl [dostęp 15.03.2017].
 • Britannica https:/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171499094

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.