PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 7(1) | 119--134
Tytuł artykułu

Obowiązki gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The responsibilities of the municipal waste management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Gospodarka odpadami komunalnymi należy do zadań własnych gminy, a jej obowiązki w tym zakresie reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wielokrotnie nowelizowana. Skutkiem częstych zmian w ustawie jest stale powiększający się katalog zadań władz samorządowych związanych przede wszystkim z zagospodarowaniem odpadów. Najważniejsza nowelizacja wspomnianej ustawy miała miejsce w 2011 r., a regulacje wówczas wprowadzone nazwano potocznie "rewolucją śmieciową", gdyż ustawa przeniosła ciężar odpowiedzialności za to co dzieje się z odpadami komunalnymi z przedsiębiorstw zajmujących się ich odbiorem od mieszkańców na gminy, a także zupełnie zmieniła system opłat za gospodarowanie odpadami oraz zezwoleń na prowadzenie działalności w tym zakresie. Nowy system zaczął w pełni funkcjonować 1 lipca 2013 r. Celem niniejszego artykułu jest uporządkowanie oraz prezentacja najważniejszych obowiązków gminy w zakresie gospodarki odpadami oraz - w wybranych przypadkach - przykładów działalności gmin w danej sferze.(abstrakt oryginalny)
EN
The municipal waste management is one of the own tasks of each municipality and is regulated by the Act of 13 September 1996. Frequent changes in the law result in a constantly growing catalog of local tasks connected with waste management. The most important amendment to that Act took place in 2011, and the regulations were called as the "waste revolution" because the responsibility for what happens to the waste was moved from companies involved in their removal to the municipalities. At the same time both the permit and charging systems were significantly changed. The new system started to operate on 1 July 2013. The aim of this paper is to present the responsibilities of the municipality in the area of waste management divided into selected categories of tasks. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Grzymała Z., Maślak G., Goleń M., Górecki E., Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce w świetle zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, SGH, Warszawa 2013.
 • http://www.marki.pl/www/aktualnosc-3639-tytulprzetarg_na_odbior_odpadow_komunalnych.
 • http://www.odpadyhelp.pl/aktualnosc_kraj/699/in_house_przyjete_przez_sejm.html.
 • Jaśkiewicz P., Olejniczak A., Gospodarka odpadami w gminie, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2013.
 • Plan gospodarki odpadami komunalnymi dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017, s. 109-111, http://www.bip.umww.pl/pliki/2012/DSR/pgo_wielkopolska_2012_2017.pdf.
 • Uchwała nr 71/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasta Radomia, http://www.bip.radom.pl/ra/radamiejska/uchwaly/29843,Uchwala-nr-712015-w-sprawie-metody-ustaleniaoplaty-za-gospodarowanie-odpadami-k.html.
 • Uchwała nr XX/454/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne http://bip.uml.lodz.pl/_plik.php?plik=uchwaly/rm/07_454.PDF.
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 250.
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164., z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2015 r. poz. 122.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171499096

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.