PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 1 | nr 4 Data Envelopment Analysis for Performance Measurement in Developing Countries | 35--68
Tytuł artykułu

The Sources of Productivity Change and Efficiency in Islamic Banking: Application of Malmquist Productivity Index

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Cel: Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie kondycji islamskich banków w 13 krajach w okresie 2005-2014 oraz określenie źródeł zmian produktywności w czasie. Metodyka badań: Dla celów niniejszego artykułu zebrano dane dla 31 banków islamskich. Produktywność sprawdzono w oparciu o indeks produktywności Malmquista, bazujący na metodzie obwiedni danych (ang.: Data Envelopment Analysis (DEA)). Indeks zdekomponowano na takie elementy, jak wydajność skali, zmianę technologiczną oraz wydajność technologiczną. Następnie zidentyfikowano źródła zmian produktywności w islamskich bankach. Wykorzystano podejście pośrednictwa oraz produkcyjne, aby wyodrębnić nakłady i wyniki banków. Wnioski: Mimo że obydwa wykorzystane podejścia różnią się od siebie, implementacja empiryczna autorów wskazuje, że prowadzą do bardzo podobnych wyników dotyczących produktywności, wydajności oraz źródeł zmian produktywności. Banki islamskie były w analizowanym okresie produktywne i wydajne, ale nie charakteryzowała ich wydajność skali i cierpiały na ewolucji zmian technologicznych. Co więcej, autorzy są w stanie wykazać, że kryzys dotyczący kredytów hipotecznych typu subprime w niewielkim stopniu negatywnie wpłynął na produktywność w islamskim sektorze bankowości. Wartość artykułu: Studia empiryczne nadal są rzadkie, a ich wyniki są kontrowersyjne z punktu widzenia produktywności i wydajności islamskich banków. Niniejsze badania mają na celu wypełnienie tej luki ze szczególną uwagą skupioną na pomiarze indeksu produktywności, używając dwóch różnych podejść - pośrednictwa oraz produktywności - aby wyróżnić zmienne nakładów i wyników. Implikacje: Banki islamskie cechuje niewydajność skali, muszą więc zwiększyć skalę działalności, a jedną z możliwych sugestii jest łączenie małych banków. Ograniczenia: Dalsze badania mogą wykorzystać samoczynne techniki, aby skorygować szacunki dotyczące całkowitej produktywności czynników z punktu widzenia błędów, a także aby ocenić niepewność związaną z takimi szacunkami.(abstrakt oryginalny)
EN
Aim: This paper aims to explore performance of Islamic banks in 13 countries from the period 2005 to 2014 and investigates sources of productivity change over the time. Design / Research methods: The present study gather data on the 31 Islamic banks. The productivity is examined using the Data Envelopment Analysis-based Malmquist productivity index. That we decompose into scale efficiency, technological change and technical efficiency. Source of productivity change in Islamic banks is then identified. We use intermediation approach and production approach to select inputs and outputs of banks. Conclusions / findings: Although the two approaches are different, our empirical implementation shows that they yield very similar results regarding productivity, efficiency and source of productivity change. Islamic banks are productive and efficient over the study period, but they did not show to be scale efficient and they suffer from technological change evolutions. Moreover, we are able to show that Subprime crisis had a slightly negative effect on productivity in Islamic banking industry. Originality / value of the article: Empirical studies are still rare and findings are controversial on productivity and efficiency of Islamic banks. This study intends to fill the gaps with a specific focus on measuring productivity index using two different intermediation approach and production approach to select input and output variables. Implications of the research (if applicable) - Islamic banks are scale inefficient and must improve size of their activities, one possible suggestion is meagering small banks. Limitations of the research (if applicable) - Further research can use bootstrapping techniques to correct total factor productivity estimates for bias and to assess the uncertainty surrounding such estimates.(original abstract)
Twórcy
 • Université de Tunis, Tunisia; Université de Lille1, France
autor
 • Université de Tunis, Tunisia
Bibliografia
 • Amirteimoori A., Emrouznejad A. (2011), Input/output deterioration in production processes, "Expert Systems with Applications", vol. 38 no. 5, pp. 5822-5825, http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2010.10.093 [5.12.2017].
 • Assaf G.A., Barros C.P., Matousek R. (2011), Technical efficiency in Saudi banks, "Expert Systems with Applications", vol. 38 no.5, pp. 5781-5786.
 • Bagherzadeh Valami H. (2009), Group performance evaluation, an application of data envelopment analysis, "Journal of Computational and Applied Mathematics", vol. 230 no. 2, pp. 485-490, http://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2008.12.020 [5.12.2017].
 • Bahrini R. (2015), Productivity of MENA Islamic banks. A bootstrapped Malmquist index approach, "International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management", vol. 8 no. 4, pp. 508-528, http://proxy.taibah-elibrary.com:9797/MuseSessionID=0410i6gha/MuseProtocol=http/MuseHost=www.emeraldinsight.com/MusePath/doi/full/10.1108/IMEFM-11-2014-0114 [5.12.2017].
 • Berg S.A., Førsund F.R., Hjalmarsson L., Suominen M. (1993), Banking efficiency in the Nordic countries, "Journal of Banking and Finance", vol. 17 no. 2-3, pp. 371-388.
 • Bilal H., Ahmad K., Ahmad H., Akbar S. (2011), Returns to scale of Islamic banks versus small commercial banks in Pakistan, "European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences", vol. 30, pp. 136-152, http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-79953185069&partnerID=40&md5=2d5f00713504f2da3d77b702d0f8a9ae [5.12.2017].
 • Caves D.W., Christensen L.R., Diewert W.E. (1982), The Economic theory of Index Numbers and the measurement of input, output, and productivity, "Econometrica" vol. 50 no. 6, pp. 1393-1414.
 • Chiou C.C. (2009), Effects of Financial Holding Company Act on bank efficiency and productivity in Taiwan, "Neurocomputing", vol. 72 no. 16-18, pp. 3490-3506, http://dx.doi.org/10.1016/j.neucom.2009.03.018 [5.12.2017].
 • Das A., Ghosh S. (2006), Financial deregulation and efficiency. An empirical analysis of Indian banks during the post reform period, "Review of Financial Economics", vol. 15 no. 3, pp. 193-221.
 • Essid H., Ouellette P., Vigeant S. (2014), Productivity, efficiency, and technical change of Tunisian schools. A bootstrapped Malmquist approach with quasi-fixed inputs, "Omega", vol. 42 no. 1, pp. 88-97, http://dx.doi.org/10.1016/j.omega.2013.04.001 [5.12.2017].
 • Havrylchyk O. (2006), Efficiency of the Polish banking industry. Foreign versus domestic banks, "Journal of Banking and Finance", vol. 30 no. 7, pp. 1975-1996.
 • Isik I., Kabir Hassan M. (2002), Technical, scale and allocative efficiencies of Turkish banking industry, "Journal of Banking and Finance", vol. 26 no. 4, pp. 719-766.
 • Isik I., Kabir Hassan M. (2003), Financial deregulation and total factor productivity change. An empirical study of Turkish commercial banks, "Journal of Banking and Finance", vol. 27 no. 8, pp. 1455-1485.
 • Johnes J., Izzeldin M., Pappas V. (2009), Efficiency in Islamic and conventional banks. A comparison based on financial ratios and data envelopment analysis, "Journal Department of Economics Lancaster University", pp. 1-45, http://www.gulf1bank.com/PDF/Efficiency of Islamic and Conventional Banks in GCC - full paper.pdf [5.12.2017].
 • Johnes J., Izzeldin M., Pappas V. (2014), A comparison of performance of Islamic and conventional banks 2004-2009, "Journal of Economic Behavior and Organization", vol. 103, pp. S93-S107, http://dx.doi.org/10.1016/j.jebo.2013.07.016 [5.12.2017].
 • Kamarudin F., Amin Nordin B.A., Muhammad J. (2014), Cost, revenue and profit efficiency of Islamic and conventional banking sector. Empirical evidence from Gulf Cooperative Council countries, "Global Business Review", vol. 15 no. 1, pp. 1-24, http://gbr.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0972150913515579 [5.12.2017].
 • Kamarudin F., Zack Hue Ch., Sufian F., Mohamad Anwar N.A. (2017), Does productivity of Islamic banks endure progress or regress?, "Humanomics", vol. 33 no. 1, pp. 84-118, http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/H-08-2016-0059 [5.12.2017].
 • Kazemi Matin R., Azizi R. (2011), A two-phase approach for setting targets in DEA with negative data, "Applied Mathematical Modelling", vol. 35 no. 12, pp. 5794-5803, http://dx.doi.org/10.1016/j.apm.2011.05.002 [5.12.2017].
 • Kohers T., Huang M., Kohers N. (2000), Market perception of efficiency in bank holding company mergers. The roles of the DEA and SFA models in capturing merger potential, "Review of Financial Economics", vol. 9 no. 2, pp. 101-120.
 • Luo X. (2003), Evaluating the profitability and marketability efficiency of large banks. An application of data envelopment analysis, "Journal of Business Research", vol. 56 no. 8, pp. 627-635.
 • Malmquist S. (1953), Index Number and Indifference Surfaces, "Trabajos de Estadistica", vol. 4, pp. 209-242.
 • Mester L.J. (1997), Measuring efficiency at U.S. banks. Accounting for heterogeneity is important, "European Journal of Operational Research", vol. 98 no. 2, pp. 230-242, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037722179600344X [5.12.2017].
 • Mobarek A., Kalonov A. (2014), Comparative performance analysis between conventional and Islamic banks. Empirical evidence from OIC countries, "Applied Economics", vol. 46 no. 3, pp. 253-270, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00036846.2013.839863 [5.12.2017].
 • Mostafa M.M. (2009), Modeling the efficiency of top Arab banks. A DEA-neural network approach, "Expert Systems with Applications", vol. 36 no. 1, pp. 309-320, http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2007.09.001 [5.12.2017].
 • El Moussawi C., Obeid H. (2011), Evaluating the productive efficiency of Islamic banking in GCC. A non-parametric approach, "International Management Review", vol. 7 no. 1, p. 10-21, https://www.researchgate.net/publication/267330017_Evaluating_the_Productive_Efficiency_of_Islamic_Banking_in_GCC_A_non_Parametric_Approach [5.12.2017].
 • Onour I.A., Abdallah A. (2011), Efficiency of Islamic banks in Sudan. A nonparametric approach 1, "Journal of Islamic Economics, Banking and Finance", vol. 7 no. 4, pp. 79-92, http://khartoumspace.uofk.edu/bitstream/handle/123456789/20369/Efficiency of Islamic Banks in Sudan.pdf?sequence=1 [5.12.2017].
 • Ray B.S.C., Desli E. (1997), American Economic Association productivity growth, technical progress, and efficiency change in industrialized countries. Comment author(s): Subhash C . Ray and Evangelia Desl, "The American Economic Review", vol. 87 no. 5, pp. 1033-1039.
 • Rosman R., Wahab N.A., Zainol Z. (2014), Efficiency of Islamic banks during the financial crisis. An analysis of Middle Eastern and Asian countries, "Pacific Basin Finance Journal", vol. 28, pp. 76-90, http://dx.doi.org/10.1016/j.pacfin.2013.11.001 [5.12.2017].
 • Said A. (2013), Risks and efficiency in the Islamic banking systems. The case of selected Islamic banks in MENA Region, "International Journal of Economics and Financial Issues", vol. 3 no. 1, pp. 66-73, www.econjournals.com [5.12.2017].
 • Shahid H., Rehman R.U., Niazi G.S.K., Raoof A. (2010), Efficiencies comparison of Islamic and conventional banks of Pakistan, "International Research Journal of Finance and Economics", vol. 49 no. 9, pp. 24-42, http://upnews.kbu.ac.th/uploads/files/2012/04/04/irjfe_49_03.pdf [5.12.2017].
 • Shephard R.W. (1970), Theory of cost and production functions, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
 • Staub R.B., da Silva e Souza G., Tabak B.M. (2010), Evolution of bank efficiency in Brazil. A DEA approach, "European Journal of Operational Research", vol. 202 no. 1, pp. 204-213.
 • Sufian F. (2009), Determinants of bank efficiency during unstable macroeconomic environment. Empirical evidence from Malaysia, "Research in International Business and Finance", vol. 23 no. 1, pp. 54-77.
 • Wanke P., Azad M.D.A.K., Barros C.P., Kabir Hassan M. (2016), Predicting efficiency in Islamic banks. An integrated multicriteria decision making (MCDM) approach, "Journal of International Financial Markets, Institutions and Money", vol. 45, pp. 126-141, http://dx.doi.org/10.1016/j.intfin.2016.07.004 [5.12.2017].
 • Wanke P., Azad M.D.A.K., Barros C.P. (2016), Predicting efficiency in Malaysian Islamic banks. A two-stage TOPSIS and neural networks approach, "Research in International Business and Finance", vol. 36, pp. 485-498.
 • Yaumidin U.K. (2007), Efficiency in Islamic banking. A Non-Parametric Approach. "Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan", vol. 9 no. 4, pp. 23-54.
 • Yudistira D. (2004), Efficiency in Islamic banking. An empirical analysis of eighteen banks, "Islamic Economic Studies", vol. 12 no. 1, pp. 1-19.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171499146

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.