PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 22 (XXII) | nr 24 (3) | 95--104
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo energetyczne a bezpieczeństwo wewnętrzne państwa

Autorzy
Warianty tytułu
Energy Security and Internal Security of State
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono rolę bezpieczeństwa energetycznego w ogólnie pojmowanym bezpieczeństwie wewnętrznym państwa. Zagadnienie to wpisuje się w najnowsze trendy ujmowania bezpieczeństwa wewnętrznego zarysowywane i promowane m.in. przez Unię Europejską. Już nie tylko potencjał militarny, gospodarczy, ale również infrastruktura krytyczna, która zapewnia rozwój oraz zaspokojenie głównych potrzeb obywateli stanowi o potencjale bezpieczeństwa danego kraju. Unijne prawo wyznacza kształt polityki energetycznej poszczególnych państw-członków. Jest ono efektem uzgodnień zawartych w postanowieniach szczytu Unii Europejskiej w Lizbonie z marca 2000 r.; tak zwana strategia lizbońska zakładała osiągnięcie przez kraje członkowskie UE do 2010 r. pozycji najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki świata. Mimo tego, że w pierwotnych dokumentach strategii lizbońskiej nie uwzględniono energetyki, to jej ogromne znaczenie dla konkurencyjności unijnej gospodarki spowodowało, że na szczytach w Sztokholmie (2001), Barcelonie (2002) i w Brukseli (2003) podjęto decyzje związane z tym obszarem funkcjonowania państwa. Energetyka, dywersyfikacja źródeł energii - to ważne elementy budowania bezpieczeństwa danego kraju. Tak ujęta problematyka bezpieczeństwa wewnętrznego państwa pokazuje wielopłaszczyznowość tego zagadnienia i skomplikowanie zagwarantowania bezpieczeństwa w zglobalizowanym świecie, gdzie gospodarka coraz częściej przestaje posiadać narodowość. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the role of energy security in the generally understood internal security of the state. This issue is a part of the latest trends in the recognition of internal security outlined and promoted, among others by the European Union. Not only military, economic, but also critical infrastructure, which ensures development and satisfaction of the main needs of citizens, is the security potential of a given country. EU law determines the shape of the energy policy of individual member states. It is the result of the arrangements contained in the provisions of the European Union summit in Lisbon of March 2000. The so-called Lisbon Strategy assumed the achievement by the EU Member States by 2010 the position of the most competitive and dynamic economy in the world. Despite the fact that the original documents of the Lisbon Strategy did not include energy, its enormous significance for the competitiveness of the EU economy meant that decisions were taken at the summits in Stockholm (2001), Barcelona (2002) and Brussels (2003) related to this area of the functioning of the state. Energy, diversification of energy sources - these are important elements of building the security of a given country. The issue of the internal security of the country thus presented shows the multilevel nature of this issue and the complexity of guaranteeing security in a globalized world, where the economy increasingly ceases to possess nationality. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
95--104
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
 • [1] Balcerowicz B., Strategia obronna państwa, Warszawa 1994.
 • [2] Bartodziej G., Tomaszewski M., Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne, Racibórz 2009.
 • [3] Czaputowicz J., Bezpieczeństwo międzynawowe, współczesne koncepcje, Warszawa 2012.
 • [4] Kaczmarek J. (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2008.
 • [5] Kałążna K., Rosicki R., Wymiary bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, Poznań 2010.
 • [6] Kędzielawa A., Uwarunkowania rynkowe bezpieczeństwa energetycznego, "Elektroenergetyka" 2005, nr 1.
 • [7] Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie, teoria i praktyka, Warszawa 2005.
 • [8] Pieprzny S., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów 2012.
 • [9] Rosicki R., O pojęciu i istocie bezpieczeństwa, "Przegląd Politologiczny" 2010, No. 3.
 • [10] Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996, s. 18.
 • [11] Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.).
 • [12] Wojtkowska-Łodej G., Energia i środowisko, procesy dostosowań w świetle przyszłego członkowska Polski w Unii Europejskiej, Warszawa 1998.
 • [13] Zięba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa 2004.
 • [14] Zięba R., Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 1989.
 • [15] Zięba R., Pozimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, red. R. Zięba, Warszawa 2008.
 • [16] www.orka.sejm.gov.pl (dostęp: 23.07.2017 r.).
 • [17] www.bezpeuro.republika.pl/ (dostęp: 23.07.2017 r.).
 • [18] repozytorium.amu.edu.pl (dostęp: 23.07.2017 r.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171499190

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.