PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 47 T. 1. Problemy współczesnej ekonomii | 21--33
Tytuł artykułu

Teorie finansów publicznych w świetle uwarunkowań gospodarczych i społecznych

Warianty tytułu
Theories of Public Finances in the Light of the Economic and Social Conditions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nietrudno dostrzec, że neoliberalny pogląd na rolę państwa w życiu społeczno-gospodarczym - model państwa minimum w konfrontacji ze współczesnymi uwarunkowaniami - okazał się niewystarczający. Zamierzeniem autorów jest zatem prezentacja wybranych teorii finansów publicznych i próba wskazania, jaki charakter powinna mieć współczesna polityka państwa w zakresie gospodarowania środkami publicznymi. Zdaniem autorów nie ma jednoznacznej odpowiedzi, w jaki sposób gospodarować pieniężnymi środkami publicznymi. Za słuszną należy uznać hipotezę, że neutralność fiskalna finansów publicznych jest współcześnie nierealna. Niezbędne jest natomiast równoważenie budżetu w okresie cyklu koniunkturalnego. Ponadto sformułowano pewne zalecenia, których wypełnienie pobudzi gospodarkę, zachowując jednocześnie w miarę stabilny system finansów publicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
It is not difficult to see that the neoliberal view of the role of the state in socio-economic life - the model of state minimum in confrontation with contemporary circumstances proved insuffi cient. The intention of the authors is the presentation of the selected public finance theory and the attempt to indicate what character should have a modern state policy in the field of managing public funds. According to the authors, there is no clear answer on how to manage money of public funds. It is appropriate to consider the hypothesis that the fi scal neutrality of public finances is unrealistic today. It is necessary to balance the budget during the business cycle. Moreover, you can formulate some recommendations, the fulfi llment of which will stimulate the economy, while maintaining a relatively stable public finance system.(original abstract)
Rocznik
Strony
21--33
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Opolska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Chmaj, M., Żmigrodzki, M. (2001). Wprowadzenie do teorii polityki. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Eucken, W. (2005). Podstawy polityki gospodarczej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Jellinek, G. (1914). Allgemeine Staatslehre. Berlin: Verlag von O. Häring.
 • Hausner, J., Mazur, S. (red.) (2015). Państwo i My. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej. Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.
 • Keynes, J.M. (2003). Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kłos, A. (2012). System fi nansowania programów operacyjnych w Polsce - implikacje dla stanu finansów publicznych. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, 4, 47-76.
 • Kowalski, G., Husak, Z., Dudek, D. (red.) (2013). Konstytucyjny system organów państwa. Warszawa: C.H. Beck.
 • Muth, J. (1961). Rational Expectations and the Theory of Price Movements. Econometrica, 3, 315-335.
 • Owsiak, S. (2001). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (2016). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju. Pobrano z: https://www.mr.gov.pl/media/14840/Plan_na_rzecz_Odpowiedzialnego_Rozwoju_prezentacja.pdf.
 • Pysz, P. (2008). Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Realizacja programu "Inwestycje Polskie". Informacja o wynikach kontroli (2016). Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.
 • Stańczyk, Z.J. (2004). Konsensus waszyngtoński a reformy w krajach postkomunistycznych. Zeszyty Naukowe PTE, 4, 59-72.
 • Wanniski, J. (1978). Taxes, Revenues and the Laffer Curve. The Public Interest, 50, 3-16.
 • Winczorek, P. (2005). Nauka o państwie. Warszawa: Liber.
 • Zabieglik, S. (2003). Adam Smith. Warszawa: Wiedza Powszechna.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171499336

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.