PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | nr 27(1) | 24--28
Tytuł artykułu

Implementation of E-Learning in Terms of Education and its Potential Risks

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Project implementation and its risk considering, as well as an appropriate response to risk is the part of any complex activity. Project management of implementation of e-learning in terms of education requires a methodical approach. It includes the definition of e-learning basic concepts, evidence of its effectiveness, development of faculty requirements for implementation, as well as possible risks during implementation. Blended e-learning is preferred form in terms of conditions of Faculty of Business Economics. It is a modern form of individual students training which properly combine the attendance form to e-lea rning form of study. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
24--28
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Economics in Bratislava, Slovakia
 • University of Economics in Bratislava, Slovakia
 • University of Economics in Bratislava, Slovakia
Bibliografia
 • Ďuričeková D., Hajduová Z., Andrejkovič M. 2010: Blended eLearning ako nástroj skvalitnenia predmetu Matematika na Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach. In Podniková revue: vedecký časopis. Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. ISSN 1335- 9746, 2010, roč. 9, č. 19, s. 37-44. KEGA 158-042EU-4/2010.
 • Kádárová J., Turisová R. 2010: Inovatívne formy vzdelávania v priemyselnom inžinierstve. In: International Scientific Herald. ISSN 2218-5348. Vol. 20, no. 1 (2010), p. 75-80.
 • Liptáková E., Andrejovský P. 2010: Systémy riadenia kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní a ich aplikácia na PHF EU. In Kvalita vzdelávacieho procesu v rámci vysokého školstva SR - systém manažérstva kvality v školstve. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Štrba [elektronický zdroj]. Košice: Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiaciach. ISBN 978-80-225-3074-3, s. 139-148.
 • Naščáková J., Pčolinská L., Tkáč M. 2010: Konkurencieschopnosť absolventov Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity so sídlom v Košiciach a ich uplatnenie v praxi. In Kvalita vzdelávacieho procesu v rámci vysokého školstva SR - systém manažérstva kvality v školstve. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Štrba [elektronický zdroj]. Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiaciach. ISBN 978-80-225-3074-3, s. 149-158. KEGA 158-042EU-4/2010.
 • Ručinská S., Ručinský R.2009: Partnerstvo univerzity a podnikov v regióne ako predpoklad regionálneho rozvoja. In Teória a prax verejnej správy. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Fakultou verejnej správy UPJŠ v Košiciach. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. ISBN 978-80-7097-736-1, s. 43-49.
 • Ruiz J.G., Mintzer M.J., Leipzig R.M. 2006: The Impact of E-Learning in Medical Education. In: Academic Medicine, Vol. 81, No. 3/March 2006 pp. 207-212.
 • Tóthová L., Gajdoš J. 2010: Autoevalvačná empíria študentov v kontexte europassu. In Podniková revue. Vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. ISSN 1335-9746, 2010, roč. 9, č. 20, s. 75-84.
 • Tetřevová M.: Vzdelávanie v digitálnom svete: vybrané "e-pojmy" a ich charakteristika. In: Informačné technológie a knižnice. ISSN 1336-0779, 2002, roč. 6, č. 2, s.
 • Turisová R., Ďuričeková D. 2010: Vzdelávanie výnimočne talentovaných študentov. In Transfer inovácií: špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií [elektronický zdroj]. Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach. ISSN 1337-7094, 2010, č. 16, s.115-117. VEGA 1/0052/08.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171499474

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.