PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 26 | 85--95
Tytuł artykułu

Sytuacja ekonomiczno-finansowa grup producentów rolnych (studium przypadku)

Warianty tytułu
Economic and Financial Situation of Agricultural Producers Groups (Case Study)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł omawia sytuację ekonomiczno-finansową wybranej grupy producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego pn. "Kujawsko-Pomorski Tytoń" Sp. z o. o. Na podstawie zgromadzonych danych przeprowadzona została wieloaspektowa analiza i ocena kondycji finansowej grupy w okresie lat 2011-2015. Autorzy zwrócili uwagę na dynamikę zmian podstawowych parametrów ekonomiczno-finansowych spółki oraz dokonali obliczeń wybranych wskaźników. (abstrakt oryginalny)
EN
This article discusses the economic and financial situation of a selected group of agricultural producers from the Kujawsko-Pomorskie voivodship "Kujawsko-Pomorski Tytoń" Spółka z o. o. (LLC). Based on the collected data a multi-faceted analysis and assessment of the financial condition of the group in 2011-2015 was conducted. Authors noted the dynamics of changes in basic economic and financial parameters of the company and made calculations of selected indicators. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
85--95
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
autor
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • 1. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, [Business finance management], DIFIN. Warszawa 2005.
 • 2. Chlebicka A., Fałkowski J., Wołek T., Powstawanie grup producentów rolnych a zmienność cen, [Formation of producer groups and price volatility], Fundacja programów pomocy dla rolnictwa. Sekcja analiz ekonomicznych polityki rolnej, Warszawa 2008.
 • 3. Dacko M., Płonka A., Grupy producentów - szansa na zwiększenie konkurencyjności rozproszonego rolnictwa, [Producer groups - a chance to increase the competitiveness of dispersed agriculture], Wieś i Doradztwo, Nr 1-2 (65-66), 2011.
 • 4. Koreleska E., Produkcja i rynek żywności ekologicznej w Polsce i w Austrii, [Production and organic food market in Poland and Austria], Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 55(3), 2010.
 • 5. Koreleska E., Produkcja i rynek żywności ekologicznej w Polsce i w Szwajcarii, [Production and organic food market in Poland and Switzerland], Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol 56 (3), 2011.
 • 6. Kowalska, M., Knapik, W., Bogusz, M., Kiełbasa, B., Niedziółka, A., Piotrowska, A., Satoła, Ł., Rozwój lokalny obszarów wiejskich w perspektywie społeczno-ekonomicznej [Local development of rural areas in socio-economic perspective], Wyd. Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Kraków 2015.
 • 7. Krzyżanowska, K., Przedsiębiorczość zespołowa rolników i jej uwarunkowania, [Team entrepreneurship of farmers and its determinants], Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
 • 8. Ortmann G. F., King R. P., Agricultural cooperatives I: History, theory and problems, Agrekon, 46(1), 2007.
 • 9. Österberg P., Nilsson J., Members' perception of their participation in the governance of cooperatives: the key to trust and commitment in agricultural cooperatives, Agribusiness, 25(2), 2009.
 • 10. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), Skrócona wersja programu, [Rural Development Program 2014-2020 (RDP 2014-2020), A short version of the program], Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 27 kwietnia 2016.
 • 11. Roman M., Roszkowska-Mądra B., Economic conditions of agritourism development - regional focus. Roczniki Naukowe SERiA, Tom XVII, zeszyt 3, 2015.
 • 12. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych [Company assessment according to world standards], PWN. Warszawa 2005.
 • 13. Sikora M., Bielski I., Forming networks strategy in agribusiness. Agrarian Perspectives XXVI, Competitiveness of European Agriculture and Food Sectors. Proceedings of the 26th International Scientific Conference, Prague 2017.
 • 14. www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020.html [dostęp: 30.07.2015]
 • 15. www.krs-online.com.pl/kujawsko-pomorski-tyton-sp-z-o-o-krs-688689.html [dostęp: 09.02.2017 r.]
 • 16. www.minrol.gov.pl [dostęp: 20.04.2017]
 • 17. Zawisza S., Szkatulski M., Znaczenie grup producentów rolnych w rozwoju wsi i rolnictwa, [Importance of agricultural producer groups in rural development and agriculture] (w:) S. Zawisza (red.), Perspektywy rozwoju grup producentów rolnych - szanse i zagrożenia, [Perspectives for the development of agricultural producer groups - opportunities and threats], Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010.
 • 18. Znaniecka K., Gorczyńska M.,. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, [Business finance management], Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171499886

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.