PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 47 T. 1. Problemy współczesnej ekonomii | 127--135
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie przestrzenne wybranych elementów infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego

Warianty tytułu
The Spatial Diversity of Selected Elements of Technical Infrastructure in Rural Areas of the Masovia Province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono przemiany wybranych elementów infrastruktury technicznej oraz jej przestrzenne zróżnicowanie na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego. Analizowane gminy poddano rangowaniu wykorzystując następujące zmienne: długość sieci wodociągowej przypadającej na 100 km2 sieci, długość sieci kanalizacyjnej na 100 km2 oraz ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków, dla których obliczono średnią arytmetyczną oraz medianę. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the transformation of selected elements of technical infrastructure and its spatial differentiation in rural areas Masovia province. The analysis uses the following variables: the length of the water supply network per 100 km2 network, the length of the sewerage network on a network of 100 km2 and population using waste water treatment plants.(original abstract)
Rocznik
Strony
127--135
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Borcz, Z. (2000). Infrastruktura terenów wiejskich. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
 • Chudy, W. (2008). Infrastruktura techniczna a rozwój turystyki w gminach wiejskich województwa małopolskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, 53-61.
 • Dolata, M., Łuczka-Bakuła, W. (2005). Stan i kierunki rozwoju infrastruktury gospodarczej obszarów wiejskich Wielkopolski. Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu.
 • Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Pobrano z: www.isap.sejm.gov.pl (24.04.2016).
 • GUS (2015). Ochrona środowiska. Warszawa. Pobrano z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ srodowisko-energia/srodowisko/ochrona-srodowiska-2015,1,16.html (1.03.2016).
 • Gruszczyński, J. (2001). Zróżnicowanie infrastruktury technicznej obszarów wiejskich w województwie podkarpackim. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, 377 (78), 435-446.
 • Jeznach, M., Tul, A., Jeznach, J., Krajewski, K., Świątkowska, M., Świstak, E., Bilska, B., Wierzbicki, K., Panasiuk, G. (2001). Potrzeby kształtowania infrastruktury wsi na terenach chronionych a rozwój gospodarczy gmin kampinoskich. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, 377 (78), 451-458.
 • Kapusta, F. (2006). Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka. Poznań-Wrocław: Wydawnictwo Forum Naukowe.
 • Kapusta, F. (2012). Zmiany infrastruktury polskiej wsi w warunkach Unii Europejskiej. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2 (24), 107-118.
 • Krakowiak-Bal, A. (2004). Infrastruktura techniczna wiejskich gmin górskich w aspekcie ich wielofunkcyjnego rozwoju. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, 257-266.
 • Piszczek, S. (2013). Zróżnicowanie przestrzenne wybranych elementów infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich Polski ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko-pomorskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio- Oeconomica, 13, 237-250.
 • Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. nr 115, poz. 1229, z późn. zm.). Pobrano z: www.isap.sejm.gov.pl (3.03.2016).
 • Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. nr 62, poz. 627 z późn. zm.). Pobrano z: www.isap.sejm.gov.pl (3.03.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171499954

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.