PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 47 T. 1. Problemy współczesnej ekonomii | 149--165
Tytuł artykułu

Kompetencje społeczne w świetle wyników badań kapitału społecznego studentów z Polski, Litwy i Słowacji

Warianty tytułu
Social Competence in the Light of the Results of Survey on Social Capital of Polish, Lithuanian and Slovak Students
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie i analiza kompetencji społecznych, którymi dysponują studenci zaczynający edukację ekonomiczną na poziomie uniwersyteckim, ukazanych w świetle wyników badań ankietowych kapitału społecznego tej grupy osób. Badania te stworzyły podstawę do analizy wybranych wyników ankiety przeprowadzonej wśród studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego (Polska) w 2013 roku, Wydziału Polityki i Zarządzania Uniwersytetu Mykolo Romerio w Wilnie (Litwa) w 2014 roku oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja) w 2015 roku. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Celem pierwszej części artykułu jest przegląd literatury przedmiotu na temat kompetencji społecznych. W części drugiej przedstawiono metodykę badań i charakterystykę respondentów, a część trzecią poświęcono prezentacji wyników badań. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to discuss and analyse the of social competence of students in the light of the results of the questionnaire survey on their social capital. The survey was carried out among students starting education of the Faculty of Economics and Management, University of Szczecin, Poland in 2013, of the Faculty of Politics and Management at the Mykolas Romeris University in Vilnius, Lithuania in 2014 and of the Faculty of Economics University at the Matej Bel in Banska Bystrica, Slovakia in 2015. Presented paper is both theoretical and empirical. The aim of the its first part is to present the theoretical background of social competences. The second part contains description of methodology used in the article and the characteristics of the respondents. The third part presents selected results from the survey. (original abstract)
Rocznik
Strony
149--165
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Argyle, M. (1999). Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bacia, E. (red.) (2015). Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich przez organizacje pozarządowe w Polsce. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Biermann, K.L., Welsh, J.A. (2001). Social Competence. W: J. Kagen, S. Gall (red.), Encyclopedia of Childhood and Adolescence (s. 580-587). Farmington Hills, MI: Thomson Gale Publishing. Pobrano z: htpp://www.fi ndarticles.com/p/articles/mi_g2602/ is_0004/ai_2602000487?tag=content;co 1 (4.01.2017).
 • Cavell, T.A. (1990). Social Adjustment, Social Performance, and Social Skills: A Tri-Component Model of Social Competence. Journal of Clinical Child Psychology, 19 (2), 111-122.
 • Easterly, W., Ritzan, J., Woolcock M. (2006). Social Cohesion, Institutions, and Growth. CGD Working Paper, 94, August.
 • Góralska, R., Solarczyk-Szewc, H. (2012). O kompetencjach w kontekście Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej dla uczenia się przez całe życie. Edukacja Dorosłych, 2, 27-41.
 • Greenspan, S. (1981). Defi ning Childhood Social Competence: A Proposed Working Model. W: B.K. Keogh (red.), Advances in Special Education (s. 1-39). T. 3. Greenwich: JAI Press.
 • Grootaert, Ch., Bastelaer, T. van (2001). Understanding and Measuring Social Capital: A Synthesis of Findings and Recommendations from The Social Capital Initiative. Social Capital Initiative Working Paper Series. Pobrano z: www.worldbank.org/socialdevelopment (14.05.2015).
 • Jakubowska, U. (1996). Wokół pojęcia "kompetencja społeczna" - ujęcie komunikacyjne. Przegląd Psychologiczny, 39, 29-40.
 • Karl-Heinz, A., Lindner-Müller, C. (2012). Assessment and Development of Social Competence: Introduction to The Special Issue. Journal for Educational Research Online, 4 (1), 7-19. Pobrano z: http://www.j-e-r-o.com/index.php/jero/article/view/302/140 (19.12.2016).
 • Lifelong Learning Programme EU (2009). RE-CHANCE: Raising Employment Chances of Social Disadvantaged Young People. Assessment Portfolio. Pobrano z: http://www.adam-europe.eu/prj/5535/prd/2/1/RECHANCE_ assessment_final_en.pdf (23.12.2016).
 • Matczak, A. (2007). Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Martkowska, K. (2012). Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri.
 • Męczkowska, A. (2003). Kompetencja. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Żak.
 • Milczarek, A., Miłaszewicz, D., Nagaj, R., Szkudlarek, P., Zakrzewska, M. (2015). Social Networks as a Determinant of the Socialisation of Human Capital. Human Resources Management & Ergonomics, 9 (2), 89-103.
 • Miłaszewicz, D. (2014). Social Competence of Young Poles in the Light of the Survey on Social Capital of Students Attending the University of Szczecin (Poland). World Journal of Applied and Life Sciences, 1 (3), 14-25.
 • Miłaszewicz, D. (2016). Zaufanie jako wartość społeczna. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 259, 80-88.
 • OECD (2005). The Definition and Selection of Key Competences. Pobrano z: http://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf (16.12.2016).
 • Partnership for 21st Century Skills (2008). 21st century Knowledge and Skills in Educator Preparation. Pobrano z: http//www.p21.org/storage/documents/aacte_p21_whitepaper2010.pdf (3.07.2017).
 • Reitz, S. (2012). Improving Social Competence via E-learning?: The Example of Human Rights Education. Frankfurt: Peter Lang, GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften.
 • Riggio, R.E. (1986). Assessment of Basic Social Skills. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 640-660.
 • Recommendation of The European Parliament and of The Council of 18 December 2006 on Key Competences for Lifelong Learning (2006/962/EC).
 • Rymsza, M. (2008). Zapomniany kapitał Solidarności. Ekonomia solidarna w Polsce po 1989 roku, Więź, 4-5 (594), 26-35.
 • Sajkiewicz, A. (2001). Organizacja procesów personalnych w fi rmie. W: K. Makowski (red.), Zarządzanie pracownikami. Instrumenty polityki personalnej (s. 30-42). Warszawa: Poltext.
 • Smółka, P. (2016). Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Spitzberg, B.H., Cupach, W.R. (2002). Interpersonal Skills. W: H.L. Knapp, J.A. Daly (red.), Handbook of Interpersonal Communication (s. 564-611). Thousand Oaks: Sage.
 • Szołtysek, J., Jeż, R., Twaróg, S. (2015). Kompetencje społeczne w okresie kształcenia zawodowego na potrzeby logistyki społecznej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 249, 11-22.
 • UNESCO (2014). Global Citizenship Education. Preparing Learners for the Challenges of the Twenty-first Century. Paris. Pobrano z: http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002277/227729E.pdf (16.12.2016).
 • Wiszejko-Wierzbicka, D. (2012). Kompetencje społeczne - rozpoznanie i rozwój. Łódź. Pobrano z: http://projektmlodziez.pl/wp-content/plugins/download-monitor/download. php?id=7 (4.01.2017).
 • Woodruffe, Ch. (2003). Ośrodki oceny i rozwoju. Narzędzia analizy i doskonalenia kompetencji pracowników. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171499982

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.