PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 26 | 182--191
Tytuł artykułu

Ryczałt czy zasady ogólne rozliczania VAT w rolnictwie?

Warianty tytułu
A Flat-Rate VAT System or General Rules in Agriculture?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest prezentacja próby optymalizacji wyników ekonomicznych i finansowych rozliczania VAT. Rolnik ma wybór i rozlicza VAT w systemie ryczałtowym lub według zasad ogólnych. Powstaje pytanie o wybór korzystniejszej formy. Na bazie matematycznych formuł zaproponowano właściwe kryterium wyboru formy rozliczeń VAT w rolnictwie. Jest to zagadnienie bardzo istotne zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia dla zarządzania działalnością rolniczą. Pomimo kilkunastoletniego obowiązywania podatku VAT w rolnictwie jego zasady funkcjonowania są niewłaściwie interpretowane. Z punktu widzenia przeciętnego rolnika oznacza to w wielu przypadkach błędne wybory, a co za tym idzie obniżoną efektywność gospodarowania. Należy mieć nadzieję, że prezentowana publikacja zbuduje podstawy teoretyczne i pozwoli na weryfikację błędnych diagnoz i rekomendacji w zakresie rozliczania podatku VAT w zarządzaniu działalnością rolniczą. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present the most important problems of VAT in agriculture. The key issue concerns the assessment of the attempt to optimize the economic and financial performance of the VAT settlement. The farmer chooses and settles VAT in a flat-rate system or according to general rules. The question is which form is more favorable. On the basis of mathematical formulas, an appropriate criterion was chosen for the choice of the form of VAT settlements in agriculture. It is a very important issue from both: theoretical and practical point of view for the management of agricultural activity. The despite functioning of VAT in agriculture for many years, its rules are misinterpreted. From the point of view of the ordinary farmer, it means many cases erroneous choices and consequently reduced his efficiency. It is hoped that this publication will build theoretical foundaments and it will allow farmers to verify diagnoses and recommendations for VAT settlement in the management of agriculture. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
182--191
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Brodzińska K., Podatek VAT w rolnictwie a proces modernizacji gospodarstw rolnych - studium przypadku [VAT in agriculture and the process of modernization of agricultural holdings - case studiem], ,,Roczniki Naukowe SERiA", XVII (3), Warszawa, Poznań, Kraków, s. 56-61, 2015.
 • 2. Dziemianowicz R. I., Podatek od wartości dodanej a rynek roln [Value added tax and agricultural market], ,,Roczniki Naukowe SERiA" VIII (2), Warszawa, Poznań, Kraków, s.30- 34, 2006.
 • 3. Filipiak T., Podatek VAT w gospodarstwach rolnych [VAT in the farms], ,,Roczniki Naukowe SERiA" IX (1), Warszawa, Poznań, Kraków, s. 109-114, 2007.
 • 4. Gruziel K., Skutki zmian w rozliczaniu podatku VAT w gospodarstwach indywidualnych [Consequences of changes in VAT settlements for individual farms, ,,Roczniki Naukowe SERiA" XI(1), Warszawa, Poznań, Kraków, s. 130-135, 2009.
 • 5. Kondraszuk T., Wybrane problemy rozliczania VAT w rolnictwie [Selected problems of VAT accounting in agriculture], ,,Roczniki Naukowe SERiA" XVIII (2), Warszawa, Poznań, Kraków, s.154-159, 2016.
 • 6. Starzyńska D., Baraniak M., Profil działalności indywidualnych gospodarstw rolnych a korzyści z VAT, [Profitability of settlement scheme VAT in activities of individual farms], ,,Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", Nr 115 , warszawa, Wydawnictwo SGGW, s. 23-36, 2016.
 • 7. Szelągowska A., Goraj L., Podatek od towarów i usług (VAT) w rolnictwie [Value added tax (VAT) in agricultural]. Warszawa, 2000.
 • 8. Tokarski A, Tokarski M.. Voss G., Księgowość w małej i średniej firmie. Uproszczone formy ewidencji, [Accounting in a small and medium company. Simplified forms of records]. Warszawa, Wydawnictwo CeDeWu, 2015.
 • 9. Turowska W., Ewidencja, rozliczenie i skutki rozrachunków przedsiębiorstw rolniczych z tytułu podatku VAT, [The register, accounting and effects of the score-settling of farming enterprises on account of the value added tax], ,,Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" Nr 82, Warszawa, Wydawnictwo SGGW, s. 229-237, 2010.
 • 10. Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Dz. U Nr 11 poz. 50 z poźn. zm.
 • 11. Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług o o podatku akcyzowym i opłacie skarbowej. Dz.U. Nr 68, poz. 805).
 • 12. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.
 • 13. Węgrzyn A., Metodyka ewidencji i rozliczania VAT w rolnictwie [Methodology of VAT records and VAT accounting in agriculture], ,,Roczniki Naukowe SERiA" IX(1), Warszawa, Poznań, Kraków, s. 532-536, 2007.
 • 14. Zabielska D., Uwarunkowania zasad funkcjonowania podatku VAT w gospodarstwach rolnych, [Conditioning of the operation of the VAT rules in agricultural], ,,Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr. 89, s. 61-73, 2011.
 • 15. http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/podatki-na-wsi/142109,Czy-rolnikowi-oplaca-sie-bycczynnym- podatnikiem-VAT.html [Does the farmer pay to be an active VAT taxpayer]
 • 16. WWW.podatki.egospodarka.pl/kalkulator/vat-w-rolnictwie-ryczalt-czy-vat [A flat-rate VAT system or general rules]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171499990

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.