PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 16 | nr 2 | 33--56
Tytuł artykułu

The Importance of Mentoring in Employee Work Engagement - based on Research of Company Employees in Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Znaczenie mentoringu dla zaangażowania pracowników w pracę - na podstawie badań pracowników przedsiębiorstw w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Tło badań. Na sukces przedsiębiorstwa wpływają uwarunkowania wewnątrzorganizacyjne, jak i otoczenie zewnętrzne, które współcześnie jest bardzo turbulentne i wymagające. Niewątpliwie jednak kluczową rolę w osiąganiu przez firmę sukcesów odgrywa kapitał ludzki, a więc pracownicy z określonymi emocjami, postawami i zachowaniami, w których przejawia się zaangażowanie pracowników. Badania wskazują, że jednym ze skutecznych narzędzi wspierania pracowników jest mentoring. Wpływa on nie tylko na szeroko pojęty rozwój samych pracowników, ale także na rozwój całej organizacji. Poprzez oddziaływanie na postawy pracowników, ich emocje, zachowania, wpływa na ich zaangażowanie, sprzyjając sukcesowi przedsiębiorstwa.
Cel badań. Celem artykułu jest zbadanie zależności pomiędzy korzystaniem przez pracowników z mentoringu w firmie, a ich zaangażowaniem w pracę
Metodologia. Przeprowadzone zostało badanie ilościowe na dobranej celowo próbie 1010 pracowników przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce, którzy brali udział w procesie mentoringowym w swojej firmie. Kryterium udziału w badaniu było ukończenie przez pracownika procesu mentoringowego. Stosowaną techniką badawczą była technika ankietowa. Zastosowana metoda pozwoliła autorce dzięki standaryzacji pytań, uzyskać zbiorcze i porównywalne ze sobą dane. Na potrzeby prowadzonych badań oparto się na często wykorzystywanej koncepcji zaangażowania w pracę autorstwa Schaufeli. W badaniu wykorzystano kwestionariusz Praca i Samopoczucie UWES - Utrecht Work Engagement Scale.
Kluczowe wnioski. Udział pracowników w procesie mentoringu wpływa na ich zaangażowanie w pracę. Jak wynika z analizy statystycznej uzyskanych wyników badania, zaangażowanie pracowników w pracę jest dodatnio skorelowane z korzystaniem przez nich z procesów mentoringowych w przedsiębiorstwie. (abstrakt oryginalny)
EN
Background. The success of a company, in addition to today's very turbulent and demanding external environment, is influenced by internal organisational factors. In particular, a pivotal role in a company's success is undoubtedly played by human capital, where engagement at work manifests itself through employees with identified approaches, attitudes, views, and behaviours. Research indicates that mentoring can be an effective tool for supporting employees, because it influences not only development, in the broad sense, of the employees themselves, but also the development of the entire organisation. By affecting employees' attitudes and behaviour, it influences their commitment to work, which can contribute to the success of the whole organisation.
Research aims. The purpose of this article is to examine the relationship between employees' use of mentoring in the company and their engagement at work.
Methodology. A quantitative study was conducted on a non-probable sample of 1,010 employees of companies operating in Poland** who had participated in a mentoring programme in their company. Only employees who had completed a mentoring programme were selected for this study. Data collection was achieved through a questionnaire survey. The method used allowed the author to obtain aggregate and comparable data by using standardised questions. This research made use of Schaufeli's frequently employed concept of work engagement. The questionnaire used in this study was the Utrecht Work Engagement Scale.
Key findings. The findings demonstrate the importance of the mentoring process in shaping employee engagement in work. The involvement of employees in the mentoring process was found to affect their engagement. According to statistical analysis of the obtained results, the work engagement of employees is positively correlated with in-house mentoring programme participation. (original abstract)
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
33--56
Opis fizyczny
Twórcy
 • Collegium Civitas
Bibliografia
 • Allen, T.D. (2007). Mentoring relationships from the perspective of the mentor. In: B.R. Ragins, K.E. Kram (eds.), The Handbook of Mentoring at Work: Theory, Research, and Practice. Thousand Oaks, CA: Sage, 123-147.
 • Allen, T.D. & Eby, L.T. (2004). Factors related to mentor reports of mentoring functions provided: Gender and relational characteristics. Sex Roles, 50, 129-139.
 • Babbie, E. (2003). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 205, 268-269.
 • Bakker, A.B., Bal, M.P. (2010). Weekly work engagement and performance: A study among starting teachers. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 83(1), 189-206.
 • Baran, M. (2014). Mutual mentoring as a tool for managing employees of different generations in the enterprise. Journal of Positive Management, 5(2), 20-29.
 • Baran, M. (2016). Model of organizational rediness to implement mentoring. In: Proceedings of the 8th International Joint Conference on Knowledge Engineering and Knowledge Management. Volume 3: KMIS, 208-214.
 • Barsade, S. (2002). The ripple effect: emotional contagion and its influence on group behavior. Administrative Science Quarterly, 47, 644-677.
 • Britt, T.W. (1999). Engaging the self in the field: Testing the triangle model of responsibility. Personality and Social Psychology Bulletin, 25.
 • Bugdol, M. (2006). Wartości organizacyjne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Chao, G.T. (1997). Mentoring phases and outcomes. Journal of Vocational Behavior, 51, 15-28.
 • Clutterbuck, D. (2002). Każdy potrzebuje mentora. Jak kierować talentami. Warszawa: Petit.
 • Coaching Center (2016). Mentoring - podstawowe informacje. http://www.coachingcenter.pl.
 • Collins, E.G. & Scott, P. (1978). Everyone who makes it has a mentor. Harvard Business Review, 56(4), 89-101.
 • Cropanzano, R. & Wright, T.A. (2001). When a 'happy' worker is really a 'productive' worker: a review and further refinement of the happy-productive worker thesis. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 53, 182-199.
 • Dreher, G.F. & Ash, R.A. (1990). A comparative study of mentoring among men and women in managerial, professional, and technical positions. Journal of Applied Psychology, 75, 525-535.
 • Eby, L.T., Durley, J.R., Evans, S.C. & Ragins, B.R. (2006). The relationship between short-term mentoring benefits and long-term mentor outcomes. Journal of Vocational Behavior, 69, 424-444.
 • Fagenson, E.A. (1989). The mentor advantage: Perceived career/job experiences of proteges vs. non-proteges. Journal of Organizational Behavior, 10, 309-320.
 • Fajana, S. & Gbajumo-Sheriff, M. (2011). Mentoring: An human resource tool for achieving organisational effectiveness. In: A.A. Olowu (ed.), Mentoring: A Key Issue in Human Resource Management. Nigeria: The Ife Centre for Psychological Studies, 420-432.
 • Frankfort-Nachmias Ch. & Nachmias D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka, 199.
 • Fredrickson, B.L. & Joiner, T. (2002). Positive emotions trigger upward spirals toward emotional well-being. Psychological Science, 13, 172-175.
 • Friday, E. & Friday, S.S. (2002). Formal mentoring: Is there a strategic fit? Management Decision, 40(2), 152-157.
 • Garvey, B. & Alred, G. (2001). Mentoring and the tolerance of complexity. Futures, 33, 519-530.
 • Garvey, B., Stokes, P. & Megginson, D. (2009). Coaching and Mentoring Theory and Practice. London: Sage.
 • George, J.M. (2010). More engagement is not necessarily better: The benefits of fluctuating levels of engagement. In: S. Albrecht (ed.), The Handbook of Employee Engagement: Perspectives, Issues, Research, and Practice. Cheltenham: Edward Elgar, 253-263.
 • Gierveld, J.H. & Bakker, A.B. (2005). De invloed van de secretaresse (The Influence of the Secretary). Diemen: Manpower.
 • Gravells. J. (2006). Case study 13: Mentoring owners of micro businesses in Nottingham. In: D. Megginson, D. Clutterbuck, B. Garvey, P. Stokes & R. Garrett-Harris (eds.), Mentoring in Action. London: Kogan Page, 142-149.
 • Hakanen, J., Bakker, A.B. & Schaufeli, W.B. (2006). Burnout and work engagement among teachers. Journal of School Psychology, 43, 495-513.
 • Halbesleben, J.R.B. & Wheeler, A.R. (2008). The relative roles of engagement and embeddedness in predicting job performance and intention to leave. Work and Stress, 22, 242-256.
 • Hansford, B. & Ehrich, L.C. (2006). The principalship: How significant is mentoring? Journal of Educational Administration, 44(1), 36-52.
 • Hansford, B., Tennent, L. & Ehrich, L. (2002). Business mentoring: help or hindance? Mentoring and Tutoring, 10(2), 101-115.
 • Harter, J.K., Schmidt, F.L., Killham, E.A. & Asplund, J.W. (2006). Q12 Meta-Analysis. Omaha: Gallup.
 • Harter, J.K., Schmidt, F.L. & Hayes, T.L. (2002). Business-unit-level relationship between employee satisfaction, employee engagement, and business outcomes: A Meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 87(2), 268-279.
 • Higgins, M.C. (2000). The more, the merrier? Multiple developmental relationships and work satisfaction. Journal of Management Development, 19(4), 277-296.
 • Irving, E.S., Moore, W.D. & Hamilton, R.J. (2003). Mentoring for high ability school students. Education and Training, 45(2), 100-109.
 • Johnson, N.B. & Scandura, T.A. (1994). The effect of mentorship and sex-role style on male-female earnings. Industrial Relations, 33, 263-374.
 • Juchnowicz, M. (2010a). Zarządzanie przez zaangażowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Juchnowicz, M. (2010b). Zarządzanie kapitałem ludzkim a poziom zaangażowania pracowników. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4, 57-58.
 • Klasen, N. & Clutterbuck, D. (2002). Implementing Mentoring Schemes. A Practical Guide to Successful Programs. London & New York: Routledge Taylor & Francis Group.
 • Koberg, C.S., Boss, R.W., Chappell, D. & Ringer, R.C. (1994). Correlates and consequences of protégé mentoring in a large hospital. Group and Organization Management, 19, 219-239.
 • Kram, K.E. (1983). Phases on the mentor relationship. Academy of Management Journal, 26, 608-625.
 • Kruse, K. (2012). What is employee engagement. Forbes. http://www.forbes.com/sites/kevinkruse/2012/06/22/employee-engagement-what-and-why/ (access: 21.03.2017).
 • Luthans, F., Norman, S.M., Avolio, B.J. & Avey, J.B. (2008). The mediating role of psychological capital in the supportive organizational climate: employee performance relationship. Journal of Organizational Behavior, 29, 219-238.
 • Maslach, C., Schaufeli W.B. & Leiter, M.B. (2001). Job burnout. Annual Review of Psychology, 52.
 • Megginson, D. & Stokes, P. (2004). Mentoring for export success. In: J. Stewart & G. Beaver (eds.), HRM in Small Organizations: Research and Practice. Abingdon: Routledge, 265-285.
 • Meyer, J.P. & Smith A.C. (2000). HRM practice and organizational commitment. test of mediation model. Canadian Journal od Administrative Sciences, 17.
 • Parsloe, E. (2000). Coaching i mentoring. Warszawa: Petit.
 • Ragins, B.R. (2002). Understanding diversified mentoring relationships: definitions, challenges, and strategies. In D. Clutterbuck & B.R. Ragins (eds.), Mentoring and Diversity: An International Perspective. Oxford: Butterworth Heinemann, 23-25.
 • Ragins, B.R. & Cotton, J.L. (1999). Mentor functions and outcomes: A comparison of men and women in formal and informal mentoring relationships. Journal of Applied Psychology, 84(4), 529-550.
 • Ragins, B.R. & McFarlin, D.B. (1990). Perceptions of mentor roles in cross-gender mentoring relationships. Journal of Vocational Behavior, 37, 321-339.
 • Robinson, D., Perryman, S. & Hayday, S. (2004). The Drivers of Employee Engagement Report. Institute for Employment Studies. http://www.employment-studies.co.uk/pubs/summary.php?id=408 (access: 25.05.2016).
 • Roche, G.R. (1979). Much ado about mentors. Harvard Business Review, 57(1), 17-28.
 • Russell, J.A. (2003). Core affect and the psychological construction of emotion. Psychological Review, 110.
 • Saks, A.M. (2006). Antecedents and consequences of employee engagement. Journal of Managerial Psychology, 21(7).
 • Salanova, M., Agut, S. & Peiró, J.M. (2005). Linking organizational resources and work engagement to employee performance and customer loyalty: The Mediation of Service Climate. Journal of Applied Psychology, 90, 1217-1227.
 • Scandura, T.A. (1992). Mentorship and career mobility: An empirical investigation. Journal of Organizational Behavior, 13, 169-174.
 • Schaufeli, W.B. & Bakker, A.B. (2003). UWES Utrecht work engagement scale: Preliminary manual. Version 1, November. Occupational Health Psychology Unit, Utrecht University.
 • Schaufeli, W.B. & Bakker, A.B. (2004). Job demands, job resources and their relationship with burnout and engagement: a multi-sample study. Journal of Organizational Behavior, 25, 293-315.
 • Schaufeli, W.B. & Van Rhenen, W. (2006), Over de rol van positieve en negatieve emoties bij het welbevinden van managers: Een studie met de Job-related Affective Well-being Scale (JAWS) (About the role of positive and negative emotions in managers' well-being: A study using the Job-related Affective Well-being Scale (JAWS)). Gedrag & Organisatie, 19, 323-244.
 • Schaufeli, W.B., Bakker, A.B. & Van Rhenen, W. (2008). How Changes in Job Demands and Resources Predict Burnout, Work Engagement, and Sickness Absenteeism. Manuscript submitted for publication.
 • Schaufeli, W.B., Salanova, M., Gonzalez-Roma, V. & Bakker, A.B. (2002). The measurement of engagement and burnout and: a confirmative analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3, 71-92.
 • Shirom, A. (2011). Vigor as a Positive Affect at Work: Conceptualizing Vigor, Its Relations with Related Constructs, and its Antecedents and Consequences. Review of General Psychology, 15.
 • Smythe J. (2009). CEO - dyrektor do spraw zaangażowania. Kraków: a Wolters Kluwer business.
 • Sy, T., Cote, S. & Saavedra, R. (2005). The contagious leader: impact of leader's affect on group member affect and group processes. Journal of Applied Psychology, 90, 295-305.
 • Turban, D.B. & Dougherty, T.W. (1994). Role of protégé personality in receipt of mentoring and career success. Academy of Management Journal, 37, 688-702.
 • Van Knippenberg, D. (2000). Work motivation and performance: A social identity perspective. Applied Psychology, 49(3), 357-371.
 • Westman, M. (2001). Stress and strain crossover. Human Relations, 54, 557-591.
 • Wilson, J.A. & Elman, N.S. (1990). Organizational benefits of mentoring. Academy of Management Executive, 4, 88-94.
 • Zey, M.G. (1988). A mentor for all reasons. Personal Journal, 67(1), 46-51.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171500092

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.