PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 16 | nr 2 | 99--125
Tytuł artykułu

Determinants of Employees' Involvement and the Role of the Leadership Styles in Organizational Commitment : Empirical Findings from Polish Enterprises

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determinanty zaangażowania pracowników - rola stylu przywództwa w budowaniu zaangażowania organizacyjnego : wyniki badań z polskich przedsiębiorstw
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Tło badań. W artykule dokonano charakterystyki cech oraz odpowiednich postaw skutecznego przywódcy w kontekście oczekiwań pracowników. Współcześnie, gdy firmy wciąż realizują coraz bardziej ambitne cele przy bardzo szybkim rozwoju technologii i wysokich oczekiwaniach specjalistycznych pracowników, istotna jest rola przywódcy w budowie potencjału społecznego firmy. Niewątpliwie tworzenie warunków wyzwalających wśród pracowników ich wewnętrzne zaangażowanie stanowi imperatyw w budowaniu potencjału społecznego przedsiębiorstwa.
Cel badań. W artykule przeprowadzono analizę zależności między sytuacyjnym modelem przywództwa a realizowanym stylem kierowania. Celem artykułu jest przedstawienie kluczowych cech skutecznego przywódcy oraz identyfikacja oczekiwań pracowników względem postaw i działań kierownika-przywódcy.
Metodologia. W celu identyfikacji kluczowych cech przywódcy przeprowadzone zostały badania ankietowe wśród 156 pracowników z pięciu przedsiębiorstw. Badanie zostało przeprowadzone przy użyciu anonimowego kwestionariusza ankiety. Drugą techniką badawczą był wywiad bezpośredni przeprowadzony z przedstawicielami kadry zarządzającej badanych przedsiębiorstw.
Kluczowe wnioski. Badanie wykazało grupę kluczowych warunków, które istotnie wpłynęły na budowanie stopnia zaangażowania pracowników w firmach. Wyniki badań pozwoliły także przybliżyć się do tematyki przywództwa w sensie praktycznym. Ocenie poddano m.in. relacje między przełożonym a podwładnymi, możliwości partycypacji w procesie decyzyjnym, a także oczekiwania wobec kierownika-przywódcy i reprezentowany przez niego styl kierowania. Przedstawiono kluczowe cechy skutecznego przywódcy oraz zidentyfikowano oczekiwania pracowników względem postaw i działań kierownika-przywódcy. Czynniki te wpływają na kształtowanie i efektywność przyjętego stylu kierowania w sytuacyjnym modelu przywódcy. (abstrakt oryginalny)
EN
Background. The article points out those traits of character which should be found in good leaders, as well as the appropriate attitudes and actions taken by them, which are likely to be expected by their employees. Presently, with companies achieving more ambitious goals than ever, accompanied by rapidly developing technology and high demands from the specialist staff, the role of a good leader becomes crucial in building the social potential of any company. Undeniably, it is imperative in building the human factor in any company these days.
Research aims. The article studies leadership as the relationship between the situation model and the actual techniques applied in practice. The objective of the paper in this context is to emphasise those traits of character which should be found in good leaders and which make them more efficient.
Methodology. In order to identify the key traits a leader should have, a factual study was conducted among 156 employees working for different businesses. The study was conducted using an anonymous questionnaire. The second research technique was a direct individual interview with the CEOs from 5 different companies.
Key findings. The study identified a group of key conditions that significantly influenced the building of the degree of employees' involvement and contributed to enhancing the body of knowledge in the companies. The study indicated the following subjects: the employer-employee relationship, the role of employees in the decision-making process, their expectations, and the adopted style of leadership in the company. The obtained study results allowed to form a more practical view of the concept of leadership. According to the company's CEO, the effectiveness of leadership largely depends on the adopted managerial style. (original abstract)
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
99--125
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Science and Technology in Bydgoszcz
Bibliografia
 • Allen, M.J. & Meyer, J.P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 63, 1-18.
 • Antonic, B. & Hisrich, R. (2003). Clarifying intrapreneurship concept. Journal of Small Business and Enterprise Development, 10(1), 7-24.
 • Armstrong, M. (2009). Zarządzanie wynagrodzeniami. Kraków: Wolters Kluwer.
 • Bakker, A.B. (2009). Building engagement in the workplace. In: C. Cooper & R. Burke (eds.), The Peak performing Organization. Routledge: Oxford, 50-72.
 • Bass, B.M. (1990). Bass and Stogdill's Handbook of Leadership: A Survey of Theory and Research. Free Press: New York.
 • Bass, B.M. & Bass, R. (2008). The Bass Handbook of Leadership: Theory, Research, and Managerial Applications. Free Press: New York.
 • Bennis, W. (2009). On Becoming a Leader. Basic Book: New York.
 • Burns, P. (2005). Corporate Entrepreneurship. Building an Entrepreneurial Organization. Palgrave: New York.
 • Chen, J. & Silverthorne, C. (2005). Leadership effectiveness, leadership style and employee readiness. Leadership & Organization Development Journal, 26(4), 280-288.
 • Coyle-Shapiro, J. & Conway, N. (2005). Exchange relationships; examining psychological contracts and perceived organizational support. Journal of Applied Psychology, 90(4), 774-781.
 • Crawford, E.R., LePine, J.A. & Rich, B.L. (2010). Linking job demands and resources to employee engagement and burnout: a theoretical extension and meta-analytic test. Journal of Applied Psychology, 95(5), 834-848.
 • Drath, W.H. & Palus, C.J. (1994). Making Common Sense: Leadership as Meaning- making in a Community of Practice. Center for Creative Leadership: Greensboro, NC.
 • Ehigie, B.O. & Akpan, R.C. (2004). Roles of perceived leadership styles and rewards in the practice of Total Quality Management. The Leadership & Organization Development Journal, 25(1), 24-40.
 • Herrbach, O. (2006). A matter of feeling? The affective tone of organizational commitment. Journal of Organizational Behavior, 27, 629-643.
 • Hersey, P. & Blanchard, K. (1996). Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources. Englewood Cliffs.
 • Hersey, P. & Blanchard, K.H. (2003). Situational leadership. In: Business Leadership. Jossey-Bass Reader: San Francisco.
 • Hogan, R.T., Curphy, G.J. & Hogan, J. (1994). What do we know about personality: leadership and effectiveness? American Psychologist, 49, 493-504.
 • House, R.J. & Aditya, R.N. (1997). The social scientific study of leadership: Quo vadis? Journal of Management, 23(3), 409-473.
 • Hughes, R.L., Ginnett, R.C. & Curphy, G.J. (2006). Leadership: Enhancing the Lessons of Experience. McGraw-Hill: New York.
 • Jago, A.G. (1982). Leadership: Perspectives in theory and research. Management Science, 3, 315-336.
 • Johnson, R.E., Groff, K.W. & Taing, M.U. (2009). Nature of the interactions among organizational commitments: Complementary, competitive or synergistic? British Journal of Management, 20, 431-447.
 • Karaszewski, R. (2008). Przywództwo w środowisku globalnego biznesu. TNOiK: Toruń.
 • Kinnie, N. & Swart, J. (2012). Commitment to whom? Professional knowledge worker commitment in cross-boundary organisations. Human Resource Management Journal, 1, 21-38.
 • Macey, W.H., Schneider, B., Barbera, K.M. & Young, S.A. (2009). Employee Engagement: Tools for Analysis, Practice, and Competitive Advantage. Oxford: Wiley-Blackwell.
 • McShane, S.L. (2006). Organizational Behavior. New York: McGraw-Hill.
 • Meyer, J.P. & Herscovitch, L. (2001). Commitment in the workplace: Toward general model. Human Resource Management Review, 11, 299-326.
 • Moosa, N. & Panurach, P. (2008). Encouraging front-line employees to rise to the innovation challenge. Strategy & Leadership, 36(4), 4-9.
 • Muller, G. (2012). Employee engagement - a new paradigm. Human Resources Management International Digest, 20(2), 3-5.
 • Northouse, P.G. (2003). Leadership: Theory and Practice. Sage: Thousand Oaks.
 • O'Donohue, W., Sheehan, C., Hecker, R. & Holland, P. (2007). The psychological contract of knowledge workers. Journal of Knowledge Management 11(2), 73-82.
 • Ogbonna, E. & Harris, C. (2000). Leadership style, organizational culture and performance: empirical evidence from UK companies. International Journal of Human Resource Management, 11(4), 766-788.
 • Piotrkowski, K. (2006). Organizacja i zarządzanie. Warszawa: AlmaMer.
 • Redpath, L., Hurst, D. & Devine, K. (2009). Knowledge workers, managers and contingent employment relationships. Personnel Review, 38(1), 74-89.
 • Roberts, D.R. & Davenport, T.O. (2002). Job engagement: Why it's important and how to improve it. Employment Relations Today, 29(3), 21-29.
 • Robertson, I.T., Birch, A.J. & Cooper, C.L. (2012). Job and work attitudes, engagement and employee performance: Where does psychological well-being fit in? Leadership & Organization development Journal, 33(3), 224-232.
 • Robinson, D., Perryman, S. & Hayday, S. (2004). The Drivers of Employee Studies. Brighton: Institute For Employment Studies.
 • Salanova, M., Agut, S. & Peiro, J.M. (2005). Linking organizational recourses and work engagement to employee performance and customer loyalty: The mediation of service climate. Journal of Applied Psychology, 90, 1217-1227.
 • Samul, J. & Saczyńska-Sokół, S. (2013). Tworzenie i pomiar zaangażowania kadry kierowniczej w małych firmach. In: Z. Wiśniewski (ed.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: Wolters Kluwer, 356-364.
 • Schaufeli, W.B., Taris, T.W. & Van Rhenen, W. (2008). Workaholism, burnout and engagement: three of a kind or three different kind of employee well-being. Applied Psychology: An International Review, 57(2), 173-203.
 • Stabryła, A. & Wawak, S. (2014). Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym. Kraków: Mfiles.
 • Tichy, N.M. & Devanna, M.A. (1996). The Transformational Leader. New York.
 • Van Seters, D.A. & Field, R.H.G. (1990). The evolution of leadership theory. Journal of Organizational Change Management, 3, 29-45.
 • Vance, R.J. (2006). Employee Engagement and Commitment. A Guide to Understanding, Measuring and Increasing Engagement in your Organization. Alexandria, USA: SHRM Foundation.
 • Wright, A. & Cropanzano, R. (2000). Psychological well-being and job satisfaction as predictors of job performance. Journal of Occupational Health Psychology, 5(1), 84-94.
 • Yukl, G.A. (2008). How leaders influence organizational effectiveness. The Leadership Quartely, 19, 708-722.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171500124

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.