PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 16 | nr 2 | 127--150
Tytuł artykułu

A Praxeological Approach to Change Management : a Problem of Measurability

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Prakseologiczne podejście do zarządzania zmianą : problem pomiaru
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Tło badań. Zarządzanie zmianą jest wymagającą i złożoną koncepcją, która w ostatnim czasie zyskała dużą popularność. Menedżerowie zdają sobie sprawę z tego, że zmiany są nieuniknioną częścią biznesu. Niemniej jednak, nawet jeśli są oni w stanie zarządzać prawidłowo procesem zmian, to często stają w obliczu problemu związanego z pomiarem jego rezultatów.
Cel badań. Głównym celem niniejszego artykułu jest zaproponowanie prakseologicznego podejścia do pomiaru efektów procesu zarządzania zmianą. Podjęta została także próba omówienia kwestii statystycznych dotyczących mierzalności efektów zarządzania zmianami, kiedy zmianę postrzega się jako dystans w ujęciu metrycznym.
Metodologia. Praca ma charakter teoretyczny i metodologiczny. Badanie oparte zostało głównie na przeglądzie literatury z zakresu zarządzania zmianą, prakseologii i statystyki.
Kluczowe wnioski. Odróżnienie pomiaru zmiany od pomiaru rezultatów zarządzania zmianą jest istotne w ewaluacji procesu zarządzania zmianą. Pierwszy bowiem odnosi się do skuteczności, a drugi do efektywności rozumianych na gruncie teorii prakseologii. W celu oceny procesu zarządzania zmianą postrzeganie zmiany jako odległości w ujęciu metrycznym oraz uwzględnienie danych wejściowych w analizie jest również uzasadnione. Wynika to z faktu, że planowana i świadoma zmiana wymaga wkładu i dlatego musi być odpowiednio zarządzana. (abstrakt oryginalny)
EN
Background. Change management is a demanding and complex concept, which has recently gained great popularity among organisations. Managers have become aware that change is an inevitable part of the business. Nevertheless, even if they are able to manage the change process properly, they often face a problem with the measurement of its results.
Research aims. The main goal of this paper is to propose a praxeological approach to the measurement of the effects of a change management process. We also try to discuss some statistical issues concerning the measurability of change management effects, perceiving a change as a distance in metric categories.
Methodology. The paper is of a theoretical and methodological nature. The research is mainly based on a literature review in the field of change management, praxeology, and statistics.
Key findings. The distinction between a change measurement and a measurement of change management performance on the background of praxeology in the evaluation of the change management process is substantive. The former refers to the effectiveness and the latter to the efficiency in the praxeological meaning. For the evaluation of the change management process, the perception of a change as a distance in metric terms and the inclusion of inputs in the analysis is also justified. This results from the fact that a planned and conscious change requires input, and therefore, it has to be managed. (original abstract)
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
127--150
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Beer, M. & Nohria, N. (2000). Cracking the code of change. Harvard Business Review, 78(3).
 • Brdulak, J. & Banasik, P. (2015). Organisational culture and change management in courts, based on the examples of the Gdańsk area courts. International Journal of Contemporary Management, 14(2).
 • Burns, J. & Vaivio, J. (2001). Management accounting change. Management Accounting Research, 12(4).
 • Cha, S.-H. (2008). Taxonomy of nominal type histogram distance measures. In: C. Long, S. Sohrab, G. Bognar & L. Perlovsky (eds.), MATH'08 Proceedings of the American Conference on Applied Mathematics. Stevens Point, Wisconsin: World Scientific and Engineering Academy and Society.
 • Chemengich, M. (2013). Managing strategic change in public sector. Standard Research Journal of Business Management, 1.
 • Chenhall, R. & Euske, K. (2007). The role of management control systems in planned organizational change: An analysis of two organizations. Accounting, Organizations and Society, 32.
 • Clarke, L. (1997). Zarządzanie zmianą. Warszawa: Gebethner i Ska.
 • Coburn, P. (2006). The Change Function: Why Some Technologies Take off and Others Crash and Burn. New York: Penguin Group.
 • Cope, M. (2010). The Seven Cs of Consulting. The Definitive Guide to the Consulting Process. Harlow: Pearson.
 • Drucker, P. (1993). The Effective Executive - The Definitive Guide to Getting the Right Things Done. New York: Harper Business.
 • Drucker, P. (1995). Zarządzanie w czasach burzliwych. Kraków: Akademia Ekonomiczna.
 • Ford, M. & Greer, B. (2005). The relationship between management control system usage and planned change achievement: An exploratory study. Journal of Change Management, 5(1).
 • Gregorczyk, S., Mierzejewska, W., Sopińska, A., Wachowiak, P. & Tomaszewski, A. (2016). Paradoksy zachowań przedsiębiorstw w czasie kryzysu gospodarczego. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 422.
 • Hiatt, J. & Creasey, T. (2012). Change Management. The People Side of Change. Loveland, Colorado: Prosci.
 • Jajuga, K. (1993). Statystyczna analiza wielowymiarowa. Warszawa: PWN.
 • Janigacz, M. & Rubin, J. (2016). Raport: Ogólnopolskie Badanie Zarządzania Zmianą. Wrocław: Szkoła Zarządzania Zmianą.
 • Jasińska, J. (2015). Zmiany w organizacjach. Sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu. Warszawa: FREL.
 • Johnson, R. & Wichern, D. (2008). Applied Multivariate Statistical Analysis. New Yersey: Pearson.
 • Kotarbiński, T. (1961). Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Kotarbiński, T. (1982). Traktat o dobrej robocie. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Kuipers, B., Higgs, M., Kickert, W., Tummers, L., Grandia, J. & Van der Voet, J. (2014). The management of change in public organisations: A literature review. Public Administration, 92.
 • Lapide, L. (1999). What about measuring supply chain performance? In: D.L. Anderson (ed.), Achieving supply chain excellence through technology. San Francisco: Montgomery Research.
 • Lewandowski, R. (2012). Kontrola w zarządzaniu zmianą. In: Ł. Sułkowski & R. Seliga (eds.), Kulturowe determinanty zarządzania szpitalami w Polsce. Warszawa: Difin.
 • Masłyk-Musiał, E. (2003). Organizacje w ruchu. Strategie zarządzania zmianami. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Masłyk-Musiał, E. (1995). Zarządzanie zmianami w firmie. Warszawa: Centrum Informacji Menedżera.
 • Mikołajczyk, Z. (2012). Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. Warszawa: PWN.
 • Nadziakiewicz, M. (2015). Wybrane aspekty zarządzania zmianą organizacyjną w jednostkach służby zdrowia. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 79.
 • Panek, T. (2009). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Warszawa: SGH.
 • Penc, J. (2005). Role i umiejętności menedżerskie. Sekrety sukcesu i kariery. Warszawa: Difin.
 • Penc, J. (2008). Decyzje i zmiany w organizacji. W poszukiwaniu skutecznych sposobów działania. Warszawa: Difin.
 • Perlibakas, V. (2004). Distance measures for PCA-based face recognition. Pattern Recognition Letters, 25.
 • Pettigrew, A. & Whipp, R. (1991). Managing change for competitive success. Oxford: Wiley-Blackwell.
 • Romanowska, M. (2014). Strategic responses to the crisis. Journal of Management and Financial Sciences, 7(18).
 • Rydzewska-Włodarczyk, M. & Sobieraj, M. (2015). Pomiar efektywności procesów za pomocą kluczowych wskaźników efektywności. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 864.
 • Samuelson, P.A. & Nordhaus, W.D. (2003). Ekonomia, vol. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sirkin, H., Keenan, P. & Jackson, A. (2009). Twarde aspekty zarządzania zmianą. Harvard Business Review Polska, 79.
 • Snowdon, B., Vane, H. & Wynarczyk, P. (1998). Współczesne nurty teorii makroekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sull, D. (1999). Why good companies go bad. Harvard Business Review, 77(4).
 • Trochim, W. (2006). The research methods knowledge base, 2nd Edition. http://www.socialresearchmethods.net/kb/ (version current as of October 20, 2006).
 • Walesiak, M. (1999). Distance measure for ordinal data. Argumenta Oeconomica, 2(8).
 • Żbikowski, J. (2004). Teoria organizacji i zarządzania (zarys wykładów). Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171500216

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.