PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 47 T. 1. Problemy współczesnej ekonomii | 217--227
Tytuł artykułu

Problemy ekologiczne polskiego sektora rolno-spożywczego

Warianty tytułu
Environmental Problems in Poland's Agri-Food Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na problemy ekologiczne polskiego sektora rolno-spożywczego. Szczególną uwagę poświęcono zagrożeniom ekologicznym wynikającym ze stosowania nawozów mineralnych i organicznych, zakwaszeniu gleb, stosowaniu pestycydów, zanieczyszczeniu gleb metalami ciężkimi oraz zagospodarowaniu i utylizacji osadów ściekowych na przykładzie branży mleczarskiej. Stwierdzono, że zanieczyszczanie środowiska związane jest m.in. ze zwiększeniem produkcji rolniczej i hodowlanej oraz przetwarzaniem produktów rolno-spożywczych. Skutkiem tych działań jest wzrost ilości odpadów oraz zanieczyszczeń organicznych, powstających w branży rolno-spożywczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of this paper is to focus attention on the environmental problems of Poland's agri-food sector. Special attention is paid to the environmental dangers resulting from organic and mineral fertilizer use, soil acidifi cation, pesticide use, heavy metal soil pollution, and waste sludge neutralization as seen in the dairy industry. It has been confi rmed that environmental pollution is associated with, among others, increased agricultural and livestock production and the processing of agricultural food products. The consequences of these activities are increased volumes of wastes and organic pollution originating in the agri-food industry.(original abstract)
Rocznik
Strony
217--227
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
autor
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Bibliografia
 • Anielak, A.M. (2008). Gospodarka wodno-ściekowa przemysłu mleczarskiego. Agro Przemysł, 2, 57-59.
 • Banu, J.R., Anandan, S., Kaliappan, S., Yeom, I.T. (2008). Treatment of Dairy Wastewater Using Anaerobic and Solar Photocatalytic Methods. Solar Energy, 82, 812-819.
 • Biegańska, J. (2007). Zlokalizowanie zanieczyszczenia środowiska pestycydami oraz niekonwencjonalne metody ich likwidacji. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 33, 27-33.
 • Błaszczyk, K., Krzyśko-Łupicka, T. (2014), Przegląd metod badania osadów ściekowych stosowanych w Polsce. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 17 (1), 117-133.
 • Bobrecka-Jamro, D., Janowska-Miąsik, E. (2014). Zanieczyszczenia gazowe środowiska pochodzące z rolnictwa i strategie ich ograniczania. Fragmenta Agronomica, 31 (3), 30-40.
 • Bohdziewicz, J., Kuglarz, M., Kwarciak-Kozłowska, A. (2011). Intensyfi kacja fermentacji metanowej odchodów zwierzęcych w wyniku dodatku bioodpadów kuchennych. Proceedings of ECOpole, 5 (1), 191-196.
 • Brodowska, M.S., Kaczor, A. (2007). Wpływ nawożenia azotem na zakwaszenie gleb. Proceedings of ECOpole, 1 (1/2), 97-101.
 • Bujanowicz-Haraś, B. (2007). Wybrane problemy ekologiczne na obszarach wiejskich w kontekście rozwoju zrównoważonego. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 33, 162-167.
 • Dajnowiec, F., Zander, Z. (2013). Współczesne techniki przetwarzania serwatki - przegląd literaturowy. Przegląd Mleczarski, 1, 35-37.
 • Daniel, Z., Juliszewski, T., Kowalczyk, Z., Malinowski, M., Sobo, Z,. Wrona, P. (2012). Metoda szczegółowej klasyfi kacji odpadów z sektora rolniczego i rolno-spożywczego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2 (IV), 141-152.
 • Jezierska-Tys, S., Frąc, M. (2008). Badanie nad wpływem osadu z oczyszczalni ścieków mleczarskich na aktywność mikrobiologiczną i biochemiczną gleby. Acta Agrophysica, 3, 14-25.
 • Juszczyk, S., Nowak, M.M. (2014). Poziom i zróżnicowanie kosztów ochrony środowiska w spółdzielniach mleczarskich. Roczniki Naukowe SERiA, XVI (3), 115-119.
 • Juśko-Kowalczyk, A. (2009). Przegląd technologii produkcji biogazu. Czysta Energia, 9 (95), 248-251.
 • Kałuża, H. (2009). Świadomość ekologiczna rolników a zrównoważony rozwój rolnictwa. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3 (13), 63-71.
 • Karczewska, A., Kabała, C. (2010). Gleby zanieczyszczone metalami ciężkimi i arsenem na Dolnym Śląsku - potrzeby i metody rekultywacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Rolnictwo, XCVI (576), 59-80.
 • Kasztelan, A. Kierepka, M. (2014). Oddziaływanie przemysłu spożywczego na środowisko w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, XVI (2), 109-116.
 • Kazimierczak, R., Skąpska, W., Rembiałowska, E. (2010). Ocena świadomości ekologicznej oraz postaw prośrodowiskowych wśród rolników ekologicznych i konwencjonalnych w powiecie grajewskim. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 55 (3), 171-178.
 • Lipiński, W. (2004). Stan zakwaszenia gleb w Polsce i zapotrzebowanie na nawozy wapniowe. Nawozy i Nawożenie, 3 (8), 27-50.
 • Maćkowiak, C. (2000). Gnojowica jej właściwości i zasady stosowania z uwzględnieniem ochrony środowiska. W: Materiały szkoleniowe 75/00 (s. 5-30). Puławy: IUNG.
 • Mercik, S. (1998). Trendy w poziomie stosowania nawozów mineralnych w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Wieś Jutra, 5 (5), 2-7.
 • Mickiewicz, A., Mickiewicz, B. (2014). Stosowanie środków produkcji w świetle nowych zasad integrowania ochrony roślin. Roczniki Naukowe SERiA, XVI (5), 160-168.
 • Nazarkiewicz, M., Kaniuczak, J. (2012). Wpływ wapnowania i nawożenia mineralnego na odczyn, kwasowość hydrolityczną, wymienną oraz zawartość glinu wymiennego w glebie płowej. Roczniki Gleboznawcze, LXIII (1), 43-48. DOI: 10.2478/v10239-012-0012-5.
 • Nowak, M.M. (2014). Wykorzystanie odpadów z przemysłu mleczarskiego jako element ekologistyki. Logistyka, 6, 13612-13617 [CD.]
 • Nowak, M.M., Szewczyk, Z. (2015). Zastosowanie wybranych odpadów z rolnictwa i przemysłu spożywczego jako element ekologistyki. W: K. Pieniak-Lendzion, A. Marcysiak, T. Nowogródzka (red.), Współczesny marketing i logistyka - innowacyjne rozwiązania (s. 323-344). Siedlce: Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej UNITAS.
 • Pawlak, J. (2008). Technologia produkcji zwierzęcej a środowisko naturalne. Problemy Inżynierii Rolniczej, 4, 85-91.
 • Pilarska, A., Pilarski, K., Dach, J., Boniecki, P., Dobrzański, K. (2014). Nowoczesne metody oraz perspektywy zagospodarowania nawozów naturalnych. Technika Ogrodnicza Rolnicza Leśna, 2, 9-11.
 • Piwowar, A. (2015). Zużycie nawozów wapniowych w Polsce a potrzeby wapnowania gleb. Technika Ogrodnicza Rolnicza Leśna, 1, 24-26.
 • Rachwał, A. (2011). Aspekty środowiska w intensywnej produkcji drobiarskiej. Hodowca Drobiu, 3, 24-27.
 • Rauba, M. (2015). Zrównoważona gospodarka nawozami naturalnymi na obszarach wiejskich na przykładzie wybranych gmin województwa podlaskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 40 (2), 263-272. DOI: 10.18276/sip.2015.40/2-21.
 • Romaniuk, W., Domasiewicz, T., Karbowy, A., Wardal, W.J. (2009). Ograniczenie wpływu produkcji zwierzęcej na środowisko. Inżynieria Rolnicza, 1 (110), 233-242.
 • Smoczyński, S., Skibniewska, K. (1996). Azotany i azotyny jako higieniczny problem jakości żywności. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 440, 361-365.
 • Wytyczne w zakresie wykorzystania produktów ubocznych oraz zalecanego postępowania z odpadami w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym (2010). Warszawa: MRiRW Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Falenty. Listopad.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171500250

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.