PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | z. 6 | 19--24
Tytuł artykułu

Instrumenty polityki spójności w procesie kreacji prośrodowiskowych funkcji obszarów wiejskich

Warianty tytułu
Cohesion Policy Instruments in the Process of Creation of Pro-Environmental Functions of Rurals Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań było zdiagnozowanie dostępności środków polityki spójności dedykowanych ochronie środowiska na poziomie województw obszarom wiejskim. Artykuł stanowi syntetyczne podsumowanie analizy regionalnych programów operacyjnych (RPO) pod kątem możliwości wykorzystania funduszy polityki spójności na wykreowanie bądź utrzymanie przyjaznych środowisku funkcji obszarów wiejskich. Zakres przestrzenny analizy dotyczył 16 województw. Analizie poddano dokumenty programowe perspektywy budżetowej 2014-2020 obowiązujące latem 2017 roku. Ocenie poddano poziom deklarowanej na obszary wiejskie alokacji funduszy oraz uszczegółowienia dotyczące zasad wyboru projektów i beneficjentów, w tym preferencji dla działań na obszarach wiejskich. Deklaratywny poziom alokacji środków na działania wspierające prośrodowiskowe funkcje obszarów wiejskich można ocenić jako relatywnie wysoki. Szczegółowe zapisy dokumentów programowych wskazują jednak na ograniczoną praktyczną dostępność tych funduszy dla obszarów pozamiejskich.(abstrakt oryginalny)
EN
The article provides a synthetic summary of the analysis of the Regional Operational Programs (ROPs) in terms of the possibility of using cohesion policy funds to create or maintain environmentally friendly rural functions. The aim of the study was to track the availability of cohesion policy funds dedicated to environmental protection at voivodship level in rural areas. The spatial scope of the analysis concerned 16 voivodships. The ROPs documents for the 2014-2020 budget perspective, valid in the summer of 2017 were analyzed. The level of allocation of funds, details on the selection of projects and beneficiaries, including preferences for rural areas, were assessed. The declared allocation of resources to support the environmental performance of rural areas can be assessed as relatively high. The detailed provisions of the program documents, however, indicate the limited practical availability of these funds for non-urban areas(original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
19--24
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa - Polska Akademia Nauk
Bibliografia
 • Bańkowska Katarzyna. 2015. "Pakiet klimatyczno-energetyczny determinantem przeobrażeń obszarów wiejskich". Roczniki Naukowe SERiA 17 (4): 16-20.
 • Bańkowska Katarzyna. 2017. "Endogeniczny potencjał kreacji prośrodowiskowych funkcji obszarów wiejskich - próba oceny w oparciu o bazę Wskaźników Zrównoważonego Rozwoju GUS". Studia Obszarów Wiejskich. Środowiskowe i Kulturowe Zasoby Obszarów Wiejskich 45: 21-41.
 • Dłuski Sebastian. 2013. "Zmiany w systemie realizacji polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020". Przegląd Europejski 2: 73-85.
 • Herodowicz Tomasz. 2014. "Wpływ polityki spójności na realizację celów środowiskowych Strategii Europa 2020 na przykładzie Poznania". Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 27: 81-99.
 • Herodowicz Tomasz. 2016. "Interwencja środowiskowa polityki spójności w Polsce - merytoryczne ukierunkowanie i regionalne zróżnicowanie". Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 33: 95-116.
 • KE. 2010. Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. KOM (2010) 2020 z 03.03.2010. Bruksela: Komisja Europejska.
 • Legucka Danuta. 2011. Determinanty rozwoju obszarów wiejskich a polityka spójności UE. [W] Polityka spójności w okresie 2014-2020 a rozwój regionalny Europy, red. E. Pancerna-Cybulska, E. Szostak, 84-95. Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 227.
 • Lewandowski Radosław. 2008. Rola polityki spójności w promowaniu zintegrowanego podejścia do obszarów wiejskich. [W] Ocena komplementarności działań Polityki Spójności, Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej na obszarach wiejskich, red. I. Jędrzejczyk, 54-68. Warszaw: Wydawnictwo SGGW.
 • MIiR. 2014. Umowa Partnerstwa 2014-2020. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020. Katalog definicji dla celów tematycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz dla pomocy techniczne. Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 • MIiR. 2017. Umowa Partnerstwa. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 • Oleszko-Kurzyna Bożena. 2010. "Rozwój obszarów wiejskich jako priorytet wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej'. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 44 (1): 103-117.
 • Ptak Michał. 2015. "Ochrona środowiska w ramach Polityki Spójności - ujęcie statystyczne". Ekonomia i Środowisko 4 (55): 53-63.
 • RPO i SzOOP. Regionalne programy operacyjne oraz szczegółowe opisy osi priorytetowych na lata 2014-2020.
 • Szlachta Jacek. 2012. "Strategia Europa 2020 a europejska polityka spójności po 2013 roku". Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH 88: 231-253.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171500796

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.