PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 26 | 288--302
Tytuł artykułu

Fuzje, przejęcia i alianse strategicznie w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw

Autorzy
Warianty tytułu
Mergers, Acquisitions and Strategic Alliances in the Process of the Internationalization of Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu było ukazanie różnych form internacjonalizacji przedsiębiorstw, a także przedstawienie fuzji, przejęć i aliansów strategicznych, jako ważnych strategii wchodzenia na rynki zagraniczne. Ukazano rynek fuzji i przejęć transgranicznych i zmiany dokonujące się na tym rynku. Wskazano, że kadra menedżerska na świecie planuje rozwijać swoje przedsiębiorstwa przede wszystkim poprzez alianse strategiczne, mniej menedżerów zdecydowałoby się na zawieranie fuzji i przejęć krajowych a jeszcze mniej fuzji i przejęć transgranicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article was to present the various forms of internationalization of companies, as well as to present mergers, acquisitions and strategic alliances as important strategies for entering foreign markets. The market for mergers and acquisitions across borders and changes taking place on this market has been shown. It was stated that managers worldwide plan to grow their businesses primarily through strategic alliances, fewer managers would choose to merge and take over national and even less mergers and acquisitions across borders. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
288--302
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Ambukita E., Fuzje i przejęcia jako strategia rozwoju przedsiębiorstw - aspekty teoretyczne, [Mergers and acquisitions as a business development strategy - theoretical aspects], ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 67/2014.
 • 2. Bridgewater S., The internationalization process and types of firms, (in:) International Business, Theories, Policies and Practices, ed. M. Tayeb, Pearson Education, Harlow 2000.
 • 3. Dunning J. H., Explaining Changing Patterns of International Production: (in:) Defence of the Eclectic Theory, Oxford Bulletin of Economics & Statistics. Special Issue: The Multinational Corporation, 41, no. 4, November 1997.
 • 4. Gierszewska G., Wawrzyniak B., Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, [Globalization. Challenges for the strategic management], Wyd. Poltext, Warszawa 2001.
 • 5. Glinkowska B., Alians strategiczny drogą rozwoju przedsiębiorstw, [Strategic alliance as a road of the development of enterprises], ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach", 87/2010.
 • 6. Gorynia M., Jankowska B., Teorie internacjonalizacji, [Theories of the internationalization], ,,Gospodarka Narodowa", nr 10/2007.
 • 7. Gorynia M., Kasprzyk M., Ewolucja i zdolności adaptacyjne aliansów strategicznych, [Evolution and adaptability of strategic alliances], Przegląd Organizacji 2/2014.
 • 8. http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx
 • 9. https://www.pwc.com/us/en/deals/publications/assets/pwc-deals-joint-ventures-strategicalliances.pdf
 • 10. Kłysik-Uryszek A., Kuna-Marszałek A., Doświadczenia procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw regionu łódzkiego. Próba weryfikacji modelu uppsalskiego, [Experiences of the process of internationalization of enterprises in the Lodz region. An attempt to verify the Uppsala model], ,,Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 41/2015.
 • 11. Korpus J., Fuzje i przejęcia - czynniki sukcesu i przyczyny niepowodzeń, [Mergers and acquisitions - success factors and causes for failure], http://www.praktycznateoria.pl/fuzjeprzejecia/
 • 12. McDougall P. P., Oviatt B. M., Shrader R. C., A comparison of international and domestic new ventures, ,,Journal of International Entrepreneurship", vol. 1/2003.
 • 13. Oczkowska R., Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, [International expansion of enterprises in conditions of the globalization], Difin, Warszawa 2013.
 • 14. Rugman A.M., Collinson S., International Business, wyd. 4, Pearson Education Ltd., Essex
 • 15. 2006.Szymura-Tyc M., Pomiar stopnia internacjonalizacji przedsiębiorstw - współczesne podejścia teoretyczne i założenia metodologiczne, [Measurement of the degree of internationalization of enterprises - current theoretical approaches and methodological assumptions], S,,tudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 172/2013.
 • 16. Thorelli H.B., Networks: Between Markets and Hierarchies, ,,Strategic Management Journal", 7/1986.
 • 17. Weerawardena J., Mort G. S., Liescha P. W., Knight G., Conceptualizing accelerated internationalization in the born global firm: A dynamic capabilities perspective, ,,Journal of World Business", vol. 42/2007.
 • 18. Witek-Hajduk M., Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, [Strategies of the internationalization of Polish enterprises in conditions of the accession of Poland for the European Union], Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2010.
 • 19. Young S., International market entry and development - strategies and management, Harvester Wheatsheaf, Hertfordshire 1989.
 • 20. Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, [To the globalization? Transformations in transnational corporations and in the world economy], PWN, Warszawa, 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171500876

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.