PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | z. 6 | 31--37
Tytuł artykułu

Procesy koncentracji gruntów rolnych z zasobu własności rolnej skarbu państwa na Dolnym śląsku

Autorzy
Warianty tytułu
Land Concentration Processes on the Basis of State Land Resources on Dolny Śląsk
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań była próba oceny poziomu koncentracji gruntów rolnych w gospodarstwach na Dolnym Śląsku. Głównym celem opracowania było określenie udziału ziemi państwowej w procesie jej rozdysponowania do gospodarstw rolnych. Przez długi okres ocena rozdysponowania ziemi państwowej była niewłaściwa z uwagi na odnoszenie się głównie do liczby rozdysponowanych działek ewidencyjnych. Badania wykazały, że zastosowanie do celów statystycznych oraz raportowania w ramach działalności Agencji Nieruchomości Rolnych jedynie liczby działek jest niewystarczające i nie oddaje poziomu procesów koncentracji gruntów rolnych w większych obszarowo jednostkach. Jedynie analiza materiałów archiwalnych (AWRSP, ANR) w kategorii kontrahent (wraz z nadanym numerem) pozwala na oszacowanie faktycznego stanu koncentracji ziemi pochodzącej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Główni beneficjenci zakupywanych i dzierżawionych gruntów rolnych dokonywali wielokrotnych transakcji w różnych latach, obejmujących najczęściej od kilku do kilkudziesięciu działek ewidencyjnych. Badania potwierdziły wysoki stopień koncentracji ziemi na Dolnym Śląsku.(abstrakt oryginalny)
EN
The object of this study was evaluation of state land concentration in farms within 1992-2015. After economy transformation processes the agricultural public sector was opened for private ownership land turnover. The purpose of new law legislations was to distribute land to family farms with lighter accessible to agricultural land. From the other hand since 1992 existed law regulation promoted large scale farms functioning on the basis of sale and land lease. In the region of Lover Silesia small share of land contrahents (2.74%) purchased or leased 53.6% of total State Land in transactions over 100 ha. This confirms large scale of land concentration and lower accessible for family farms. Current legal regulations improved small and medium size farm situation by introducing new grade- points system and memorandum for State Land purchase.(original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
31--37
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
  • Czudec Adam. 2008. Czynniki kształtujące siłę ekonomiczną gospodarstw rolnych w regionie górskim (Economic position of agricultural agricultural farms in the mountain mountain region). Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich 55: 9-18.
  • Klepacki Bogdan. 1997. Produkcyjne i ekonomiczne przystosowania gospodarstw prywatnych do zmian warunków gospodarowania (Production and economic adaptation of private farms to changes in farming conditions). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
  • Klepacki Bogdan, Agata Żak. 2013. Przemiany agrarne na terenach polskich przed i po integracji z Unią Europejską (Agrarian transformations in Polish areas before and after integration with the European Union). Journal of Agribusiness and Rural Development 4 (30): 95-113.
  • Musiał Wiesław, Eugeniusz Otoliński. 2009. Rozważania nad potrzebą przemian gospodarstw rolniczych w regionach rozdrobnionych agrarnie (Deliberations on necessity of farms' transformation in the region of fragmented agriculture). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 96 (4): 147-154.
  • Parlament Europejski. 2017. Projekt Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie aktualnego stanu koncentracji gruntów rolnych w UE: jak ułatwić rolnikom dostęp do gruntów? (2016/2141(INI) (Motion for a European Parliament resolution on the state of play of farmland concentration in the EU: how to facilitate the access to land for farmers),http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//ep// text+report+a8-2017-0119+0+doc+xml+v0//en.
  • Sikorska Alina. 2009. Instrumenty oddziaływania Państwa na kształtowanie struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce. Rola systemu ubezpieczenia społecznego rolników w kształtowaniu tej struktury (Instruments of state influence on shaping the area structure of farms in Poland. The role of the farmers' social insurance system in shaping this structure). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
  • Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw z 30 kwietnia 2016 (Act on the suspension of the sale of real estate to the State Treasury Agricultural Property Reserve and on the amendment of some acts from 30 April 2016). Dz.U. 2016.585, zmiana z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
  • Wilkin Jerzy. 2014. Polska Wieś 2014, Raport o stanie wsi (Polish Countryside 2014. Report on the state of the village). Warszawa: SCHOLAR.
  • Ziętara Wojciech. 2009. Uwarunkowania rozwoju gospodarstw wielkotowarowych w Polsce (Conditions for large scale farms development in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XI (1): 490-495.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171501022

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.