PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 26 | 303--315
Tytuł artykułu

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw odpowiedzią na zasady zrównoważonego rozwoju - moda czy obowiązek

Warianty tytułu
Corporate Social Responsibility Respond to the Principles Sustainable Development - Fashion or Obligation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania była analiza znajomości i rozpoznawalności strategii odpowiedzialnego biznesu wśród polskich konsumentów i przedsiębiorców oraz sklasyfikowanie ilościowe wybranych inicjatyw oceniających działania CSR-owe przedsiębiorstw. Konstatując uzyskane wyniki należy podkreślić, że idea społecznej odpowiedzialności biznesu doceniana jest zarówno przez konsumentów, jak i przedsiębiorców. Z roku na rok zwiększa się też ilość zgłaszanych dobrych praktyk, coraz więcej przedsiębiorstw raportuje społecznie, a na stałym poziomie utrzymuje się liczba przedsiębiorstw uczestniczącym w rankingu firm odpowiedzialnych oraz tych, które kwalifikowane są przez GPW do Respect Index. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the present work was to analyze the knowledge and recognition of the responsible business strategy among Polish consumers and entrepreneurs and to quantify the selected initiatives evaluating CSR activities of enterprises. It is important to note that the idea of corporate social responsibility is appreciated both by consumers and by entrepreneurs. The number of reported good practices is increasing year by year, with more and more companies reporting socially, and the number of companies participating in the ranking of responsible companies and those qualified by the WSE to Respect Index are still stable. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
303--315
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Barometr CSR [CSR Barometer], 2013, http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Broszura_Barometr%20CSR_final- 1378899134.pdf, data dostępu 31.03.2014.
 • 2. Barometr CSR [CSR Barometer], 2016, https://www.ptbrio.pl/images/stories/barometrcsr_podsumowanie_wynik%C3%B3w.pdf, data dostępu 30.09.2017.
 • 3. Carroll A., A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance, "Academy of Management Review" 4, 1979
 • . 4. Carroll A. B., Buchholtz A. K., Business and Society: Ethics, Sustainability, and Stakeholder Management, 8th, Thomson South Western, Cincinnati 2012.
 • 5. Carroll A.B., Shabana K. M., The Business Case for Corporate Social Responsibility: A Review of Concepts, Research and Practice, "International Journal of Management Reviews" 2010, http://www.fairfaxcountypartnerships.org/resources/articles_CSR_/Business%20Case%20for %20Corporate%20Social%20Responsibility-%20IJMR.pdf, data dostępu 30.04.2016.
 • 6. Ciemniewski W., Buszko M., Młodzi konsumenci o CSR [Young consumers with CSR], FOB i Gemius SA, 2009, http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2009/11/FOB2009_- Mlodzi_konsumenci_o_CSR_Gemius_FOB.pdf, data dostępu 30.04.2017.
 • 7. Davis K., Can Business Afford to Ignore Corporate Social Responsibilities? "California Management Review" 2, 1960.
 • 8. de Bakker F.G.A., Groenewegen P., den Hond F., A bibliometric analysis of 30 years of research and theory on Corporate Social Responsibility and Corporate Social Performance, "Business & Society" 44, 2005.
 • 9. Donaldson T., Dunfee T., Toward a Unified Conception of Business Ethics: Integrative Social Contracts Theory, "The Academy of Management Review" 19, 1994.
 • 10. Drucker P.F., Praktyka zarządzania [Management practice], Wydawnictwo Ekonomiczne w Krakowie, Kraków 1994, s. 52.
 • 11. Fifka M.S., Towards a More Business-Oriented Definition of Corporate Social Responsibility: Discussing the Core Controversies of a Well-Established Concept, "Journal of Service Science and Management" 2, 4, 2009.
 • 12. Freeman R., Strategic Management: A Stakeholder Approach, MA: Pitman, Boston, 1984.
 • 13. Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, [A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility], KOM(2011) 681 wersja ostateczna, Bruksela, 2011, http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2011/PL/1-2011-681-PL-F1- 1.Pdf, data dostępu 30.09.2017.
 • 14. Konsumenci doceniają zaangażowanie społeczne korporacji [Consumers appreciate the corporate social commitment]. Badanie przeprowadzono w sierpniu i wrześniu 2011r.
 • http://www.nielsen.com/content/dam/corporate/Poland/reports/trendy-i-analizy/Konsumenciswiadomi- spolecznie-Nielsen-kwiecien-2012.pdf, data dostępu 31.03.2014. 15. KPMG i FOB, Społeczna odpowiedzialność biznesu - fakty i opinie [Corporate Social Responsibility - facts and opinions], 2014, http://crnavigator.com/materialy/bazadok/396.pdf, data dostępu 30.09.2017.
 • 16. Krukowska M., Kilkaset firm czeka rewolucja w raportowaniu [Several hundred companies are facing a revolution in reporting], 2017, http://csr.forbes.pl/raportowanie-danychpozafinansowych- obowiazkowe-od-2017-r-,artykuly,194915,1,1.html, data dostępu 10.05.2017.
 • 17. Lantos G.P., The ethicality of altruistic corporate social responsibility, "Journal of Consumer Marketing" 19, 3, 2002.
 • 18. Ministerstwo Rozwoju, Przedsiębiorczość w Polsce [Entrepreneurship in Poland], Warszawa 2016.
 • 19. Norma PN-ISO 26000, 2012, https://www.pkn.pl/informacje/2013/09/iso-26000, data dostępu 5.10.2017.
 • 20. Nowelizacja ustawy o rachunkowości [Amendment of the Accounting Act] z dnia 15 grudnia 2016 zmieniająca Ustawę z dnia 29 września 1994, Dz.U. z 2017, poz. 61.
 • 21. Our Common Future, Raport Brundtland, Oslo, 1987, http://www.un-documents.net/ourcommon- future.pdf, data dostępu 30.04.2017.
 • 22. PARP, Badanie kadry zarządzającej w ramach projektu Społeczna odpowiedzialność biznesu [Corporate Social Responsibility], raport z I etapu badania, 2013, https://csr.parp.gov.pl/files/74/455/456/17648.pdf, data dostępu 30.04.2016.
 • 23. Porter M.E., Kramer M.R., Strategia a społeczeństwo: społeczna odpowiedzialność biznesu - pożyteczna moda czy nowy element strategii konkurencyjnej? [Strategy and society: the link between competitive advantage and corporate social responsibility] 2011, http://www.hbrp.pl/csr2011/articles_hbrp.php?id=668, data dostępu 24.11.2013.
 • 24. Prahalad C. K., Hart S. L., The Fortune at the Bottom of the Pyramid, "Business and Strategy" 26, 2002.
 • 25. Sikorska M., CSR w Polsce. Forum UNDP. Zarządzanie zasobami ludzkimi [CSR in Poland. Forum UNDP. HR management] (w:) Kochanowicz J., Marody M. (red.), Kultura i gospodarka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
 • 26. Sethi S. P., Dimensions of Corporate Social Performance: An Analytical Framework, "California Management Review" 17, 1, 1975.
 • 27. Stappen R. K., A Sustainable World is Possible. Der Wise Consensus: Problemlösungen für das 21 Jahrhundert, Eichstätt FAAPE, 2006.
 • 28. Waddock S., Making a difference? Corporate responsibility as a social movement, "Journal of Corporate Citizenship" 33, 2009.
 • 29. Werther W. B., Chandler D., Strategic corporate social responsibility. Thousand Oaks, [w:] Crane A., Matten D., Spence L.J., Corporate Social Responsibility. Readings and Cases in a global Context, Routledge 2011 (2nd Edition).
 • 30. Zapała K., Społeczna odpowiedzialność firm z branży spożywczej w opiniach młodych konsumentów [Corporate Social Responsibility of food industry companies in the opinion of young consumers], maszynopis, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171501104

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.